Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 923 01 - Certifikace procesů
Sponsored link
Dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.7.2015

TPG 92301

TPG 923 01 - Certifikace procesů
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
526 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:TPG 92301
Vydáno:1.7.2015
Popis

TPG 923 01 - Certifikace procesů

Účelem těchto technických pravidel je stanovit zásady činností a podmínky pro provádění ověřování odborné úrovně a kvality práce v rámci dobrovolné certifikace právnických a podnikajících fyzických osob, které vykoná­vají činnost v oblasti plynárenských zařízení. Povinnost ověření odborné způ­so­bilosti podle těchto pravidel nevyplývá z žádného právního předpisu.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

 

Tato technická pravidla nahrazují TPG 923 01-1 a TPG 923 01-2 schválená 18. 11.2008.

 

Změnyproti předchozím TPG: 

Tato technická pravidla byla zpracována na základě praktických zkušeností při aplikaci TPG 923 01-1 aTPG 923 01-2. Do pravidel byly zapracovány Změna 1 TPG 923 01-1,Změny 1, 2 a 3 TPG 923 01-2 a nové zásady procesu certifikace, vycházející z ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067.

 

V těchto technických pravidlech je zpracována obecná část podle ČSN EN ISO/IEC 17065, kde je kladen důraz na nestrannost při posuzování a samostatnost při činnostech certifikačních orgánů.Integračním prvkem je Grémium, které stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé certifikační rozsahy v zájmu zajištění jednotného přístupu certifikačních orgánů působících v této oblasti a vymezuje konkrétní požadavky na personální zajištění, technické vybavení, na výrobní, montážní a skladovací prostory a na systém řízení kvality v posuzovaných organizacích, které vstupují do procesu certifikace. Vymezením těchto požadavků jsou stanovena jednotná pravidla certifi­kač­ního procesu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé certifikační orgány musí být akreditovány, zajišťuje kontrolu jejich činnosti nezávislý subjekt, tj. Český institut pro akreditaci o.p.s. (dále jen„ČIA“).  

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy, ČIA a dalším organizacemi zabýva­jícími se danou problematikou.

Platnost od 1.7.2015

Související produkty

TPG 70021

01.12.2011

TPG 93501

1.6.2021
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
539 Kč