Detail produktu

TPG 923 01 - Certifikace procesů

TPG 923 01 - Certifikace procesů

Vaše cena s DPH
526 Kč
Vaše cena bez DPH
478 Kč
 
NOVINKA
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:TPG 92301
Katalogové číslo:TP76
Vydáno:1.7.2015
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

TPG 923 01:2015

Účelem těchto technických pravidel je stanovit zásady činností a podmínky pro provádění ověřování odborné úrovně a kvality práce v rámci dobrovolné certifikace právnických a podnikajících fyzických osob, které vykoná­vají činnost v oblasti plynárenských zařízení.Povinnost ověření odborné způ­so­bilosti podle těchto pravidel nevyplývá z žádného právního předpisu.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

 

Tato technická pravidla nahrazují TPG 923 01-1 a TPG 923 01-2 schválená 18. 11.2008.

 

Změnyproti předchozím TPG: 

Tato technická pravidla byla zpracována na základě praktických zkušeností při aplikaci TPG 923 01-1 aTPG 923 01-2. Do pravidel byly zapracovány Změna 1 TPG 923 01-1,Změny 1, 2 a 3 TPG 923 01-2 a nové zásady procesu certifikace, vycházející z ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067.

 

V těchto technických pravidlech je zpracována obecná část podle ČSN EN ISO/IEC 17065, kde je kladen důraz na nestrannost při posuzování a samostatnost při činnostech certifikačních orgánů.Integračním prvkem je Grémium, které stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé certifikační rozsahy v zájmu zajištění jednotného přístupu certifikačních orgánů působících v této oblasti a vymezuje konkrétní požadavky na personální zajištění, technické vybavení, na výrobní, montážní a skladovací prostory a na systém řízení kvality v posuzovaných organizacích, které vstupují do procesu certifikace. Vymezením těchto požadavků jsou stanovena jednotná pravidla certifi­kač­ního procesu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé certifikační orgány musí být akreditovány, zajišťuje kontrolu jejich činnosti nezávislý subjekt, tj. Český institut pro akreditaci o.p.s. (dále jen„ČIA“).  

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy, ČIA a dalším organizacemi zabýva­jícími se danou problematikou.

Platnost od 1.7.2015

Související produkty

TPG 700 21 - Čichačky pro plynovody a přípojky 
Katalogové číslo:  TP13
TPG 700 21 - Čichačky pro plynovody a přípojky
Tato TPG 700 21 slouží k zajištění jednotnosti při konstrukci a výrobě čichaček, které umožňují kontrolu případných úniků plynu z potrubí a tím přispívají ke zvýšení bezpečnosti a provozuschopnosti pl
Cena:  83,- Kč
TPG 935 01 - Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub 
Katalogové číslo:  TP52
TPG 935 01 - Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
TPG 935 01 Tato technická pravidla TPG 935 01 řeší problematiku konstrukce TU plynovodů a přípojek z ocelových trub vedených podzemí, včetně technických výkresů jednotlivých typových konstrukcí TU.
Cena:  240,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17065 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby 
Katalogové číslo:  92424
ČSN EN ISO/IEC 17065 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
ČSN EN ISO/IEC 17065ČSN EN ISO/IEC 17065 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se odborné způsobilosti, konzistentní činnosti a nestrannosti orgánů provádějících certifikaci produktů, proc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17067 - Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata 
Katalogové číslo:  94533
ČSN EN ISO/IEC 17067 - Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
ČSN EN ISO/IEC 17067ČSN EN ISO/IEC 17067 Norma popisuje základní principy certifikace produktu a poskytuje pokyny k pochopení, vypracování, provozování nebo udržování certifikačních schémat produkt
Cena:  347,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat