Detail produktu

TPG 927 01 - Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení

TPG 927 01 - Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení

Vaše cena s DPH
297 Kč
Vaše cena bez DPH
270 Kč
 
NOVINKA
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:TPG 92701
Katalogové číslo:TP78
Vydáno:1.1.2019
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

TPG 927 01 - náhled

Technická pravidla byla zpracována ve spolupráci s Technickou inspekcí České Republiky jako organizací státního odborného dozoru. Podle těchto pravidel se zajišťuje odborná příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 927 01 schválená 17. 10. 2007.

Změny proti předchozím TPG

Pravidla byla upravena se zřetelem k nově získaným a ověřeným poznatkům vyplývajících z jejich používání v praxi. Odborná způsobilost osob pro provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení je základním předpokladem bezpečného provozu těchto zařízení. V rámci těchto pravidel byly zapracovány změny vyplývající z novelizací zákonů, zejména č. 458/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 183/2006 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 89/2012 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a nařízení vlády č. 375/2017 Sb. V pravidlech byla upřesněna odborná školení a aktualizován rozsah nezbytné administrativy a dokladování této činnosti.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 

Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat