Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
dodání 3-5 dníVydáno: 13.12.2017

TPG 92702

TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
177 Kč
Označení normy:TPG 92702
Vydáno:13.12.2017
Popis

TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi

Tato technická pravidla TPG 927 02 stanoví zásady pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi.

Tato TPG 927 02 umožňuje subjektům, které zajišťují odbornou přípravu a prověření odborné způsobilosti, vytvořit si při jejich dodržení hodnověrný a objektivní systém výuky a ověřování odborné způsobilosti.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 927 02 schválená dne 9. 12. 2009.

 

Změny oproti předchozím TPG

V rámci revize těchto pravidel byl věcně rozšířen rozsah teoretické části kurzu (příprava povrchu kovu před izolováním, technologické postupy izolování za specifických podmínek, aplikace jednotlivých druhů mechanické ochrany izolací, vztah mezi pasivní a aktivní ochranou) a byla doplněna praktická část o sortiment předváděných materiálů. Rovněž byly upraveny požadavky na rozsah závěrečné ústní, případně písemné zkoušky.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou