Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 927 04 - Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti
Sponsored link
Dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.1.2001
TPG 927 04 - Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti

TPG 92704

TPG 927 04 - Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
143 Kč
Označení normy:TPG 92704
Vydáno:1.1.2001
Popis

TPG 927 04 - Zkoušky svařečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení způsobilosti

Tato technická pravidla TPG 927 04 stanovují požadavky a podmínky pro provádění zkoušek svářečů plynovodů z plastů. Doklado úspěšném vykonání zkoušky osvědčuje, že svářeč má teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytnými předpoklady pro zajištění kvality svařovaných výrobků.

Jejich použití je v oblastech, kde jsou na kvalitu svarových spojů kladeny vysoké požadavky, což je nedílně spojeno s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi svářečů.

Osvědčení o odborné způsobilosti podle těchto pravidel je vydáno svářeči, který úspěšně vykonal zkoužku zaměřenou zejména na profesní znalosti podle TPG 921 01, TPG 702 01, TPG 702 02 a TPG 702 03 s požadavkem na vysokou kvalitu svaru podle TPG 921 02.