Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
Sponsored link
Dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.1.2017

TPG 93401

TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
242 Kč
Označení normy:TPG 93401
Vydáno:1.1.2017
Popis

TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

Tato technická pravidla stanovují podmínky pro připojování, umísťování a provoz plynoměrů a plynoměrových sestav pro účely obchodního a provozního měření. Pravidla zahrnují podmínky pro připojování a umísťování membránových, rotačních, turbínových, vírových a ultrazvukových plynoměrů a clonových průtokoměrů.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 934 01 schválená 21. 11. 2007.

Změny proti předchozím TPG

 Technická pravidla reagují na změny obecně závazných předpisů, norem a v neposlední řadě na poznatky z praxe s přihlédnutím k současnému stavu techniky.

Do pravidel je doplněn popis plynoměrů s novým vybavením, resp. s komunikační schopností a dalšími doplňkovými funkcemi (inteligentní měřicí systémy), jako jsou např. plynoměry s automatickým čtením nebo plynoměry s předplatným či průběžným placením, vybavené integrovaným uzávěrem. Zvyšující se kvalita vyráběných plynoměrů a souvisejících výrobků a materiálů rovněž dovoluje nový pohled na jejich umísťování a připojování při zachování nutné míry bezpečnosti jejich provozu. Upřesněny jsou proto technické požadavky na přípravu pro instalaci plynoměrů a na prostor, kde jsou plynoměry umístěny. Pravidla také reagují na současné nabídky výrobců skříněk pro umístění plynoměrů a případně dalších částí odběrných plynových zařízení (hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu, uzávěr za plynoměrem apod.). Dále jsou pravidla rozšířena o přílohy, řešící požadavky na samostatný objekt pro membránové plynoměry do velikosti G 6 a společné umístění plynového a elektrického měřicího zařízení. Přílohy obsahují i typové instalace turbínových, rotačních a membránových plynoměrů. Zdůrazněna je, při umísťování a připojování všech druhů plynoměrů, povinnost respektovat technické a dodací podmínky jejich výrobce a podmínky stanovené v certifikátu o schválení typu nebo certifikátu ES přezkoušení typu.

 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost od 1.1.2017