Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 938 01 - Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
Dodání 3-5 dníVydáno: 22.04.2015

TPG 93801

TPG 938 01 - Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Dodání 3-5 dní
650 Kč
Označení normy:TPG 93801
Vydáno:22.04.2015
Popis

TPG 938 01 - Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

 

S rozvojem techniky, zejména elektroniky, došlo k rychlému vývoji zabezpečovací techniky, mj. i v oblasti plynových zařízení. Tato skutečnost vedla ke kvalitativnímu zvýšení úrovně prvků aktivní ochrany, mezi něž patří i detekční systémy sloužící k zabezpečení osob, objektů a zařízení před nebezpečím úniku hořlavých plynů. Díky cenové dostupnosti a požadavkům různých předpisů dochází v současnosti k jejich poměrně širokému využití.

Tato technická pravidla nahrazují TD 938 01 schválená 26. 10. 1998.

 

Změny proti předchozím TD

 

V technických pravidlech jsou doplněny nové principy měření používané pro detekci plynů. Detekční systémy jsou podle ČSNEN 50244 a ČSN EN 60079-29-2 nově rozděleny do třech typů podle jejich funkce a výstupu pro spuštění bezpečnostních opatření. Rovněž je uveden způsob volby vhodných míst pro instalaci snímačů nebo odběrových míst a jejich rozmístění. V příloze pravidel jsou uvedeny základní informace o měřicích chara­kteristikách jednotlivých typů snímačů a jejich vhodné umístění pro zemní plyn a LPG.

 

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 Platnost od 1.7.2015