Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
Sponsored link
Dodání 10 - 14 dníVydáno: 01.09.2015

TPG 98202

TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
Měna
686 Kč
Označení normy:TPG 98202
Vydáno:01.09.2015
Popis

TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG

Tato technická pravidla stanovují požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prode­je vozidel s pohonným systémem na stlačený zemní plyn (CNG). Technické a organizační požadavky a pod­mínky, uvedené v těchto pravidlech, mají za cíl sjednotit rozsah prováděných prací a především zajistit bezpečnost provozu a užití CNG jako alternativního paliva motorových vozidel. Tato pravidla navazují na TPG 304 02 a souvisejí s TPG 982 01.

 NAHRAZENÍPŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

 Tato technická pravidla nahrazují TDG 982 02 schválená 18. 11. 2008.

 Změny proti předchozím TDG

Prostor, ve kterém se bude v rámci oprav, údržby a kontroly provádět zásah na vozidle s pohonným systémem CNG, se nově posuzuje podle činností prováděných na vozidle. Tyto činnosti jsou kategorizovány podle míry jejich nebezpečnosti. Požadavky na požární bezpečnost stavby odpovídají kategorii činností prováděných na vozidle a zároveň jsou členěny podle kategorie vozidel, na kterých je zásah prováděn. Tato technická pravidla nově platí i pro vystavování a prodej vozidel s pohonem na CNG.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.