Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

0382 Oblasti koroze

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 03 8205 - Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů 
Katalogové číslo:  00564
ČSN 03 8205 - Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů
ČSN 03 8205ČSN 03 8205 Touto normou se zavádí ST SEV 992-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o některé další zkoušky a zejména o podrobnou kapitolu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12502-1 - Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  73904
ČSN EN 12502-1 - Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně
ČSN EN 12502-1ČSN EN 12502-1 V daných systémech rozvody a skladování vody jsou potrubí a ostatní součásti zhotoveny z různých kovů a slitin. Korozí těch povrchů systémů, které jsou ve styku s vod
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11844-3 - Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér 
Katalogové číslo:  77803
ČSN ISO 11844-3 - Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér
ČSN ISO 11844-3ČSN ISO 11844-3 ISO 11844-3 navazuje na klasifikaci korozní agresivity vnitřních atmosfér uvedenou v ISO 11844-1 a definuje environmentální parametry charakterizující vnitřní atmosfé
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8504-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  63443
ČSN EN ISO 8504-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 8504-1ČSN EN ISO 8504-1 Tato část EN ISO 8504-1 popisuje obecné principy výběru metody přípravy povrchu před aplikací nátěrových hmot a obdobných výrobků. Obsahuje také informace o zv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11127-4 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla 
Katalogové číslo:  90935
ČSN EN ISO 11127-4 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla
ČSN EN ISO 11127-4ČSN EN ISO 11127-4 Norma specifikuje metodu hodnocení, zda tvrdost nekovových otryskávacích prostředků odpovídá nejméně stupni 6 Mohsovy stupnice. Je jednou z částí ČSN EN ISO 111
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9225 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry 
Katalogové číslo:  91334
ČSN EN ISO 9225 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry
ČSN EN ISO 9225ČSN EN ISO 9225 Norma specifikuje metody měření parametrů potřebných k odhadu korozní agresivity použitému v ČSN EN ISO 9223 pro klasifikaci korozní agresivity atmosfér. Specifikuje
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi 
Katalogové číslo:  504246
ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
ČSN EN ISO 14713-1ČSN EN ISO 14713-1 Norma uvádí směrnice a doporučení týkající se všeobecných zásad navrhování výrobků, které mají být zinkovány za účelem ochrany proti korozi, a úrovně korozní od
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8502-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu 
Katalogové číslo:  503282
ČSN EN ISO 8502-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
ČSN EN ISO 8502-2ČSN EN ISO 8502-2 Norma je součástí souboru ČSN EN ISO 8502, který specifikuje zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11126-10 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin 
Katalogové číslo:  504472
ČSN EN ISO 11126-10 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin
ČSN EN ISO 11126-10ČSN EN ISO 11126-10 This document specifies requirements for almandite garnet abrasives, as supplied for blast-cleaning. It specifies ranges of particle sizes and values for appa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12944-7 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů 
Katalogové číslo:  505814
ČSN EN ISO 12944-7 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
ČSN EN ISO 12944-7ČSN EN ISO 12944-7 Norma se zabývá prováděním nátěrů a dozorem při jejich zhotovování na ocelových konstrukcích dílenským způsobem nebo ve venkovních podmínkách. Nevztahuje se na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11124-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny 
Katalogové číslo:  506554
ČSN EN ISO 11124-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny
ČSN EN ISO 11124-2ČSN EN ISO 11124-2 This document specifies requirements for 12 grades of chilled-iron grit abrasives, as supplied for blast-cleaning processes. It specifies ranges of particle s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11125-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti 
Katalogové číslo:  506557
ČSN EN ISO 11125-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti
ČSN EN ISO 11125-3ČSN EN ISO 11125-3 This document specifies a test method for the determination of the Vickers hardness of metallic blast-cleaning abrasives. This method is not recommended fo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11126-6 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky 
Katalogové číslo:  506565
ČSN EN ISO 11126-6 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky
ČSN EN ISO 11126-6ČSN EN ISO 11126-6 This document specifies requirements for iron and steel slag abrasives, as supplied for blast-cleaning processes. It specifies ranges of particle sizes and va
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12944-9 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám 
Katalogové číslo:  509593
ČSN EN ISO 12944-9 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
ČSN EN ISO 12944-9ČSN EN ISO 12944-9 Norma specifikuje požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám (tj. konstrukcí vystavených přímořs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11127-5 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  90934
ČSN EN ISO 11127-5 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti
ČSN EN ISO 11127-5ČSN EN ISO 11127-5 Norma specifikuje metodu stanovení množství volné vlhkosti obsažené v nekovových otryskávacích prostředích. Tato hodnota se stanoví měřením úbytku hmotnosti při
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8503-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem 
Katalogové číslo:  91217
ČSN EN ISO 8503-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem
ČSN EN ISO 8503-3ČSN EN ISO 8503-3 Norma stanoví požadavky na optický mikroskop a popisuje postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu, které splňují požadavky ČSN EN ISO 8503-1. Lze ji použít
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9224 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity 
Katalogové číslo:  91333
ČSN EN ISO 9224 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity
ČSN EN ISO 9224ČSN EN ISO 9224 Norma stanoví směrné hodnoty korozních úbytků pro kovy a slitiny vystavené působení přírodních venkovních atmosfér po dobu delší než jeden rok. Směrné hodnoty korozní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12502-2 - Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi 
Katalogové číslo:  73903
ČSN EN 12502-2 - Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi
ČSN EN 12502-2ČSN EN 12502-2 V daných systémech rozvodů a skladování vody jsou potrubí a ostatní součásti zhotoveny z mědi a slitin mědi. Korozí těch povrchů systémů, které jsou ve styku s vodou,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14868 - Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách 
Katalogové číslo:  75574
ČSN EN 14868 - Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách
ČSN EN 14868ČSN EN 14868 Norma uvádí faktory ovlivňujících pravděpodobnost koroze kovových materiálů, které se běžně vyskytují v soustavách oběhu vody v budovách (nelegované a nízkolegované oceli,
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 11844-2 - Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách 
Katalogové číslo:  77804
ČSN ISO 11844-2 - Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách
ČSN ISO 11844-2ČSN ISO 11844-2 ISO 11844-2 navazuje na klasifikaci korozní agresivity vnitřních atmosfér uvedenou v ISO 11844-1 a popisuje standardní vzorky, způsob jejich expozice a vyhodnocení pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8501-1 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků 
Katalogové číslo:  79889
ČSN EN ISO 8501-1 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
ČSN EN ISO 8501-1ČSN EN ISO 8501-1 Norma specifikuje řadu stupňů zarezavění a stupňů přípravy povrchu oceli. Čistotu povrchu popisuje podle jeho vizuálního vzhledu. Různé stupně jsou definovány slo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8501-3 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami 
Katalogové číslo:  80519
ČSN EN ISO 8501-3 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami
ČSN EN ISO 8501-3ČSN EN ISO 8501-3 Tato část ISO 8501 specifikuje řadu stupňů přípravy svarů, hran a dalších míst s nedokonalostmi ocelového povrchu.Tyto nedokonalosti mohou být viditelné před a/ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8504-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání 
Katalogové číslo:  63529
ČSN EN ISO 8504-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání
ČSN EN ISO 8504-2ČSN EN ISO 8504-2 Tato část EN ISO 8504-2 je jednou z řady norem ISO 8504 s obecným názvem Příprava podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8502-9 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě 
Katalogové číslo:  61738
ČSN EN ISO 8502-9 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě
ČSN EN ISO 8502-9ČSN EN ISO 8502-9 Tato norma je jednou z částí ISO 8502, která popisuje provozní metodu pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě. Touto metodou mohou být po rozpu
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11303 - Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi 
Katalogové číslo:  69322
ČSN ISO 11303 - Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi
ČSN ISO 11303ČSN ISO 11303 Tato norma je směrnicí pro volbu způsobů ochrany kovů a slitin proti atmosférické korozi. Je využitelná pro technická zařízení a výrobky zhotovené z konstrukčních kovů,
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8501-2 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků 
Katalogové číslo:  51831
ČSN ISO 8501-2 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků
ČSN ISO 8501-2ČSN ISO 8501-2 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8501-2:1994. Mezinárodní norma ISO 8501-2:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 8501 zahrnuje v současné době n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12944-1 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  505813
ČSN EN ISO 12944-1 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 12944-1ČSN EN ISO 12944-1 Norma definuje souhrnný předmět celého souboru norem ISO 12944. Uvádí některé základní termíny a definice a je obecným úvodem k ostatním částem ISO 12944. Uvádí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12944-3 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování 
Katalogové číslo:  506010
ČSN EN ISO 12944-3 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování
ČSN EN ISO 12944-3ČSN EN ISO 12944-3 Norma se zabývá základními kritérii pro navrhování ocelových konstrukcí, které mají být opatřeny ochrannými nátěrovými systémy, s cílem vyloučit předčasnou koro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8502-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou) 
Katalogové číslo:  503280
ČSN EN ISO 8502-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
ČSN EN ISO 8502-3ČSN EN ISO 8502-3 Norma je součástí souboru ČSN EN ISO 8502, který specifikuje zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12944-6 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení 
Katalogové číslo:  508663
ČSN EN ISO 12944-6 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení
ČSN EN ISO 12944-6ČSN EN ISO 12944-6 Norma specifikuje laboratorní metody zkoušení a zkušební podmínky pro hodnocení nátěrových systémů určených pro protikorozní ochranu konstrukcí z uhlíkové oceli
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat