Sponzorovaný odkaz

0500 Svařování, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 9692-2 - Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem 
Katalogové číslo:  58168
ČSN EN ISO 9692-2 - Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem
ČSN EN ISO 9692-2ČSN EN ISO 9692-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9692-2:1998, včetně její opravy AC:1999-07. Evropská norma EN ISO 9692-2:1998 má status české technické normy.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9455-10 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky 
Katalogové číslo:  93356
ČSN EN ISO 9455-10 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky
ČSN EN ISO 9455-10ČSN EN ISO 9455-10 Tato část normy ČSN EN ISO 9455 specifikuje metodu pro stanovení účinnosti tavidla pro měkké pájení. Metoda je známa jako metoda roztékavosti pájky a lze ji pou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9455-12 - Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce 
Katalogové číslo:  21083
ČSN EN ISO 9455-12 - Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce
ČSN EN ISO 9455-12ČSN EN ISO 9455-12 Norma je identická s EN ISO 9455-12:1994. Stanovuje kvalitativní metodu pro zjištění korozních vlastností zbytků a par tavidla na oceli. Zkouška je použiteln
Cena:  95,- Kč
ČSN 05 0000 - Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy 
Katalogové číslo:  24553
ČSN 05 0000 - Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
ČSN 05 0000ČSN 05 0000 Norma určuje české a slovenské názvy základních pojmů, používaných v oboru sváření kovů a vymezuje jejich význam. V normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5277-85. Cizojazy
Cena:  347,- Kč
ČSN 05 0032 - Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin 
Katalogové číslo:  00652
ČSN 05 0032 - Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin
ČSN 05 0032ČSN 05 0032 Norma platí pro stanovení tvarů a rozměrů svarových ploch svařovaných dílů a mezer mezi nimi pro svařování mědi a její slitin plamenem a elektrodami v ochraných atmosférác
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1708-3 - Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části 
Katalogové číslo:  91346
ČSN EN 1708-3 - Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části
ČSN EN 1708-3ČSN EN 1708-3 Tato evropská norma doplňuje EN 1708-1 vzhledem k použití v průmyslových, chemických a farmaceutických odvětvích. Specifikuje stanovené příklady plátování, vyložení a s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9692-1 - Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků 
Katalogové číslo:  94842
ČSN EN ISO 9692-1 - Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
ČSN EN ISO 9692-1ČSN EN 9692-1 Tato část ISO 9692 obsahuje typy přípravy svarových spojů pro svařování ocelí ručním obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9692-4 - Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli 
Katalogové číslo:  70290
ČSN EN ISO 9692-4 - Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli
ČSN EN ISO 9692-4ČSN EN ISO 9692-4 Norma ČSN EN ISO 9692 se skládá ze čtyř částí, které mají společný název Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů. V normě ČSN EN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9455-6 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů) 
Katalogové číslo:  51959
ČSN EN ISO 9455-6 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)
ČSN EN ISO 9455-6ČSN EN ISO 9455-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-6:1997. Evropská norma EN ISO 9455-6:1997 má status české technické normy. Tato šestá část normy (ČSN EN)
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9455-2 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda 
Katalogové číslo:  26492
ČSN EN ISO 9455-2 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda
ČSN EN ISO 9455-2ČSN EN ISO 9455-2 Tato část ISO 9455 uvádí ebulliometrickou metodu pro stanovení obsahu netěkavých látek v tavidlech pro měkké pájení. Podle ISO 9455-1 ji lze použít pro tekutá t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9455-3 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou 
Katalogové číslo:  52104
ČSN EN ISO 9455-3 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou
ČSN EN ISO 9455-3ČSN EN ISO 9455-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-3:1994. Evropská norma EN ISO 9455-3:1994 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  95,- Kč
ČSN 05 0002 - Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy 
Katalogové číslo:  24554
ČSN 05 0002 - Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
ČSN 05 0002ČSN 05 0002 Norma určuje české a slovenské názvy základních pojmů, používaných v oboru obloukového a elektrostruskového sváření a naváření a vymezuje jejich význam. V normě jsou zapracov
Cena:  446,- Kč
ČSN 05 0003 - Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy 
Katalogové číslo:  24555
ČSN 05 0003 - Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy
ČSN 05 0003ČSN 05 0003 Norma určuje názvy základních pojmů používaných v oboru odporového sváření kovů a vymezuje jejich význam. Názvy jsou rozdělené do těchto částí a oddílů: I. Způsoby odporov
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 9455-17 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla 
Katalogové číslo:  78118
ČSN EN ISO 9455-17 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla
ČSN EN ISO 9455-17ČSN EN ISO 9455-17 ČSN EN ISO 9455-17 specifikuje metodu zkoušení škodlivých jevů, které mohou vzniknout následkem zbytků tavidla po pájení nebo cínování zkušebních vzorků. Zkouše
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17659 - Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením 
Katalogové číslo:  73221
ČSN EN ISO 17659 - Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
ČSN EN ISO 17659ČSN EN ISO 17659 Norma uvádí termíny běžně používané ve svařování s odkazem na příslušné zobrazení uvedených termínů. Norma uvádí k českým termínům ekvivalentní termíny z anglické
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14610 - Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů 
Katalogové číslo:  73870
ČSN EN 14610 - Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů
ČSN EN 14610ČSN EN 14610 Norma uvádí definice metod svařování s odkazem na příslušné zobrazení uvedené metody. Norma uvádí k českým definicím a termínům ekvivalentní termíny z anglického, francou
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 9455-9 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku 
Katalogové číslo:  43332
ČSN EN ISO 9455-9 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku
ČSN EN ISO 9455-9ČSN EN ISO 9455-9 Tato část ISO 9455 uvádí destilační metodu pro stanovení obsahu amoniaku v pevných, pastovitých a tekutých tavidlech pro měkké pájení. Lze ji použít pouze pro t
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3677 - Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování 
Katalogové číslo:  501610
ČSN EN ISO 3677 - Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování
ČSN EN ISO 3677ČSN EN ISO 3677 This International Standard specifies designations for filler materials for soldering and brazing, on the basis of their chemical composition. For brazing materials o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9455-14 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel 
Katalogové číslo:  505420
ČSN EN ISO 9455-14 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel
ČSN EN ISO 9455-14ČSN EN ISO 9455-14 Tento dokument specifikuje kvalitativní metodu pro hodnocení přilnavosti zbytků tavidel pro měkké pájení po procesu pájení. Metoda je použitelná pro všechna tav
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9454-2 - Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  61939
ČSN EN ISO 9454-2 - Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení
ČSN EN ISO 9454-2ČSN EN ISO 9454-2 Tato část ISO 9454 specifikuje požadavky na provedení tavidel ve formě tekuté, pastovité a pevné pro měkké pájení s použitím zkušebních metod podle příslušné č
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10564 - Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu 
Katalogové číslo:  51960
ČSN EN ISO 10564 - Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu
ČSN EN ISO 10564ČSN EN ISO 10564 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10564:1997. Evropská norma EN ISO 10564:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  95,- Kč
ČSN 05 0004 - Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy 
Katalogové číslo:  24556
ČSN 05 0004 - Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy
ČSN 05 0004ČSN 05 0004 Norma stanoví slovenské a české názvy základních pojmů používaných v oboru elektronového a laserového sváření a vymezuje jejich význam. Další všeobecné pojmy části laserov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1708-1 - Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti 
Katalogové číslo:  86370
ČSN EN 1708-1 - Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti
ČSN EN 1708-1ČSN EN 1708-1 Tato norma uvádí příklady běžně uznávaných a používaných svarových spojů na tlakových částech. Obsahuje příklady spojů na konstrukcích ocelových tlakových zařízení svařov
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1792 - Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů 
Katalogové číslo:  69698
ČSN EN 1792 - Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů
ČSN EN 1792ČSN EN 1792 Tato norma obsahuje přes 800 termínů obvykle potřebných v různých metodách svařování tavného i tlakového, při hodnocení vad svarů, při zkouškách svarů, při jednání o svařov
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 9455-5 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle 
Katalogové číslo:  96676
ČSN EN ISO 9455-5 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle
ČSN EN ISO 9455-5ČSN EN ISO 9455-5 Tato část normy EN ISO 9455-5 specifikuje kvalitativní metodu pro hodnocení agresivního působení tavidla na měď. Metoda je použitelná pro všechna tavidla typu 1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9455-13 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla 
Katalogové číslo:  505419
ČSN EN ISO 9455-13 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla
ČSN EN ISO 9455-13ČSN EN ISO 9455-13 Tento dokument specifikuje metodu pro odhad sklonu použitého tavidla k rozstřiku. Je to kvalitativní (srovnávací) metoda a je použitelná pouze pro tekutá tavidl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9454-1 - Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení 
Katalogové číslo:  505889
ČSN EN ISO 9454-1 - Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení
ČSN EN ISO 9454-1ČSN EN ISO 9454-1 Tato část ISO 9454-1 specifikuje číselný systém pro klasifikaci tavidel, zamýšlených pro použití pro měkké pájky, podle jejich aktivních složek, společně s požada
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9692-3 - Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu 
Katalogové číslo:  501030
ČSN EN ISO 9692-3 - Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
ČSN EN ISO 9692-3ČSN EN ISO 9692-3 Tato část ISO 9692 definuje parametry charakterizující přípravu svarových ploch a jejich sestavení, nejčastější tvary a rozměry, se kterými se můžeme setkat. Do
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat