Sponzorovaný odkaz

0511 Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 17643 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny 
Katalogové číslo:  99210
ČSN EN ISO 17643 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
ČSN EN ISO 17643ČSN EN ISO 17643 This International Standard defines eddy current testing techniques for detection of surface breaking and near surface planar discontinuities, mainly in ferritic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17641-2 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí 
Katalogové číslo:  99378
ČSN EN ISO 17641-2 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
ČSN EN ISO 17641-2ČSN EN ISO 17641-2 Norma specifikuje požadované vzorky, rozměry zkušebního kusu a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za horka s vlastní tuhostí. Popsány jsou následující zk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17635 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály 
Katalogové číslo:  505881
ČSN EN ISO 17635 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály
ČSN EN ISO 17635ČSN EN ISO 17635 Tento dokument poskytuje pokyny pro výběr metod nedestruktivního zkoušení (NDT) svarů a vyhodnocení výsledků pro účely kontroly kvality, založené na kvalitativních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15792-2 - Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli 
Katalogové číslo:  82403
ČSN EN ISO 15792-2 - Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli
ČSN EN ISO 15792-2ČSN EN ISO 15792-1 Tato část normy 15792-1 stanovuje přípravu zkušebního kusu a tyčí. Účelem je určení mechanic-kých vlastností čistého svarového kovu, které jsou požadovány normo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5173 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem 
Katalogové číslo:  86998
ČSN EN ISO 5173 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
ČSN EN ISO 5173ČSN EN ISO 5173 Tato norma stanovuje postup k provádění příčných zkoušek ohybem zkušebních tyčí, z lícní strany nebo ze strany kořene a příčných bočních zkoušek ohybem, které jsou od
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14329 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů 
Katalogové číslo:  70886
ČSN EN ISO 14329 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů
ČSN EN ISO 14329ČSN EN ISO 14329 Tato mezinárodní norma stanovuje termíny a definice geometrických měření a typů lomů, které jsou používány v souvislosti se zkoušením odporových bodových, švových
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17642-3 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí 
Katalogové číslo:  74400
ČSN EN ISO 17642-3 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí
ČSN EN ISO 17642-3ČSN EN ISO 17642-3 Tato evropská norma stanovuje rozměry návarových desek, vzorků a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za studena s vynucenou tuhostí zkouškou implant, ab
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4136 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem 
Katalogové číslo:  92637
ČSN EN ISO 4136 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem
ČSN EN ISO 4136ČSN EN ISO 4136 Norma specifikuje rozměry zkušební tyče a postup pro provádění příčných zkoušek tahem za účelem stanovení pevnosti v tahu a umístění lomu tupého svarového spoje. No
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17636-2 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory 
Katalogové číslo:  93759
ČSN EN ISO 17636-2 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory
ČSN EN ISO 17636-2ČSN EN ISO 17636-2 Tato část ISO 17636 specifikuje požadavky na digitální radiografické zkoušení rentgenovým zářením a zářením gama s počítačovou radiografií nebo radiografií s di
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 12996 - Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů 
Katalogové číslo:  94843
ČSN EN ISO 12996 - Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů
ČSN EN ISO 12996ČSN EN ISO 12996 Toto mezinárodní norma specifikuje geometrii zkušebních vzorků a postup zkoušky střihem v tahu jednotlivých mechanických spojů na jedno a vícevrstvých vzorcích, až
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15626 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti 
Katalogové číslo:  509918
ČSN EN ISO 15626 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti
ČSN EN ISO 15626ČSN EN ISO 15626 Norma specifikuje stupně přípustnosti pro techniku měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) svarových spojů feritických ocelí tlouštěk 6 mm až 300 mm s úplným pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5178 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů 
Katalogové číslo:  509840
ČSN EN ISO 5178 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
ČSN EN ISO 5178ČSN EN ISO 5178 Tento dokument specifikuje rozměry zkušebních vzorků a postup zkoušení pro provedení podélné zkoušky ta-hem na válcových zkušebních tyčích, za účelem stanovení mechan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9018 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů 
Katalogové číslo:  99379
ČSN EN ISO 9018 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
ČSN EN ISO 9018ČSN EN ISO 9018 Norma stanoví rozměry zkušebních kusů a zkušebních vzorků a postup pro provádění zkoušek v tahu za účelem stanovení pevnosti v tahu a míst porušení svarových spojů př
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17653 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů 
Katalogové číslo:  92466
ČSN EN ISO 17653 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů
ČSN EN ISO 17653ČSN EN ISO 17653 Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vzorků, zkušební zařízení a postup zkoušky krutem pro odporové bodové svary, které mají jednotlivé tloušťky ocelových plech
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9016 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení 
Katalogové číslo:  92562
ČSN EN ISO 9016 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
ČSN EN ISO 9016ČSN EN 9016 Norma předepisuje především metody popisující umístění zkušebních tyčí a orientaci jejich vrubu pro zkoušku a záznam výsledků zkoušek rázem v ohybu tupých svarových spojů
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 23278 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti 
Katalogové číslo:  99127
ČSN EN ISO 23278 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti
ČSN EN ISO 23278ČSN EN ISO 23278 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti Tato norma specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad ferom
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14324 - Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu 
Katalogové číslo:  70885
ČSN EN ISO 14324 - Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
ČSN EN ISO 14324ČSN EN ISO 14324 Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební vzorky a postupy pro zkoušení bodových svarů na únavu, při laboratorní teplotě v oblasti cyklického tahového zatížení,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5173 OPRAVA 1 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem 
Katalogové číslo:  87600
ČSN EN ISO 5173 OPRAVA 1 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
ČSN EN ISO 5173 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 9015-2 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů 
Katalogové číslo:  505901
ČSN EN ISO 9015-2 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů
ČSN EN ISO 9015-2ČSN EN ISO 9015-2 Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušení mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových materiálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10675-2 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny 
Katalogové číslo:  508249
ČSN EN ISO 10675-2 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny
ČSN EN ISO 10675-2ČSN EN ISO 10675-2 Tento dokument specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad tupých svarů hliníku, zjištěných radiografickým zkoušením. V případě dohody mohou být stupně pří
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3690 - Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu 
Katalogové číslo:  509409
ČSN EN ISO 3690 - Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu
ČSN EN ISO 3690ČSN EN ISO 3690 Tento dokument specifikuje postup vzorkování a a analytický postup pro stanovení difundovaného vodíku v martensitickém, bainitickém a feritickém svarovém kovu, který
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18592 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků 
Katalogové číslo:  509051
ČSN EN ISO 18592 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
ČSN EN ISO 18592ČSN EN ISO 18592 This document specifies test specimens and procedures for performing constant load amplitude fatigue tests on multi-spot-welded and multi-axial specimens in the t
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17640 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení 
Katalogové číslo:  509351
ČSN EN ISO 17640 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
ČSN EN ISO 17640ČSN EN ISO 17640 Norma specifikuje techniky pro ruční ultrazvukové zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů tloušťky nad 8 mm, které vykazují nízký ultrazvukový útlum (hl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9015-1 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním 
Katalogové číslo:  88576
ČSN EN ISO 9015-1 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
ČSN EN ISO 9015-1ČSN EN ISO 9015-1 Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky tvrdosti na příčných řezech svarových spojů obloukově svařovaných kovových materiálů. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vick
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15792-3 - Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů 
Katalogové číslo:  89512
ČSN EN ISO 15792-3 - Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
ČSN EN ISO 15792-3ČSN EN ISO 15792-3 Tato část ISO 15792 stanovuje přípravu a vyhodnocení zkušebních kusů, pro soulad s požadavky na posuzování vhodnosti svařovacích materiálů pro svařování v poloh
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17655 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu 
Katalogové číslo:  69535
ČSN EN ISO 17655 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu
ČSN EN ISO 17655ČSN EN ISO 17655 Tato norma EN ISO 17655 byla připravena technickou komisí CEN /TC 121 "Svařování", jejíž sekretariát zajišťuje DS, ve spolupráci s ISO/TC 44 "Svařování a příbuzné
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 23277 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti 
Katalogové číslo:  99126
ČSN EN ISO 23277 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti
ČSN EN ISO 23277ČSN EN ISO 23277 Tato norma specifikuje stupně přípustnosti pro indikace od vad otevřených na povrchu zjištěných kapilární metodou ve svarech kovových materiálů. Stupně přípustnosti
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10863 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD) 
Katalogové číslo:  90423
ČSN EN ISO 10863 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)
ČSN EN ISO 10863ČSN EN ISO 10863 Tato mezinárodní norma EN ISO 10863:2011 se vztahuje na použití difrakční techniky měření doby průchodu při zkoušení svarů ultrazvukem kovových materiálů s minimáln
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14273 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů 
Katalogové číslo:  500545
ČSN EN ISO 14273 - Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
ČSN EN ISO 14273ČSN EN ISO 14273 Tato norma stanoví rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23279 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech 
Katalogové číslo:  505067
ČSN EN ISO 23279 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech
ČSN EN ISO 23279ČSN EN ISO 23279 Tento dokument uvádí, jak charakterizovat indikace diskontinuit podle jejich klasifikace jako pocházejících z plošných nebo neplošných vnitřních diskontinuit. Ten
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat