Sponzorovaný odkaz

0520 Stroje a zařízení, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 27286 - Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986) 
Katalogové číslo:  18167
ČSN EN 27286 - Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)
ČSN EN 27286ČSN EN 27286 Norma je identická s EN 27286:1991. Uvádí grafické značky, které se umísťují na zařízení pro odporové svařování, např. na indikátory a ovládací prvky, za účelem seznámen
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14744-1 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky 
Katalogové číslo:  82437
ČSN EN ISO 14744-1 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky
ČSN EN ISO 14744-1ČSN EN ISO 14744-1 Norma ČSN EN ISO 14744-1 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovací
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9090 - Zváranie. Plynotesnosť zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy 
Katalogové číslo:  28806
ČSN ISO 9090 - Zváranie. Plynotesnosť zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy
ČSN ISO 9090ČSN ISO 9090 Norma obsahuje ISO 9090-1989. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, IBP, MV ČR a MV
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8205-2 - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely 
Katalogové číslo:  68092
ČSN EN ISO 8205-2 - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely
ČSN EN ISO 8205-2ČSN EN ISO 8205-2 Norma ČSN EN ISO 8205-2 (05 2031) obsahuje rozměry a požadavky na konstrukci a vlastnosti jednovodičových spojovacích kabelů, které se používají pro spojení mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14744-4 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování 
Katalogové číslo:  63243
ČSN EN ISO 14744-4 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování
ČSN EN ISO 14744-4ČSN EN ISO 14744-4 Norma ČSN EN ISO 14744-4 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62135-1 ed. 2 - Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci 
Katalogové číslo:  99494
ČSN EN 62135-1 ed. 2 - Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci
ČSN EN 62135-1 ed. 2ČSN EN 62135-1 ed. 2 Tato část IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy a zahrnuje jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62135-2 ed. 2 - Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
Katalogové číslo:  98865
ČSN EN 62135-2 ed. 2 - Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
ČSN EN 62135-2 ed. 2ČSN EN 62135-2 ed. 2 Tato část IEC 62135 - specifikuje a) zkušební metody, které je třeba použít ve spojení s CISPR 11 k určení vysokofrekvenčních (RF) emisí; b) příslu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5826 - Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory 
Katalogové číslo:  95687
ČSN EN ISO 5826 - Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory
ČSN EN ISO 5826ČSN EN ISO 5826 Norma udává požadavky platné pro transformátory pro odporové svařovací zařízení a to pro jednofázové transformátory pro svařování střídavým proudem, pracující při 50
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14744-5 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení 
Katalogové číslo:  63244
ČSN EN ISO 14744-5 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení
ČSN EN ISO 14744-5ČSN EN ISO 14744-5 Norma ČSN EN ISO 14744-5 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařova
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22829 - Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz 
Katalogové číslo:  504295
ČSN EN ISO 22829 - Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz
ČSN EN ISO 22829ČSN EN ISO 22829 This document specifies additional requirements to those given in ISO 5826 for single-phase inverter transformers with connected rectifier for DC welding. This docu
Cena:  347,- Kč
ČSN 05 2010 - Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania 
Katalogové číslo:  24614
ČSN 05 2010 - Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania
ČSN 05 2010ČSN 05 2010 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4439-83, které jsou po straně označeny svislou čarou. Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání univerzálních odporových svářecích
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15616-1 - Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti 
Katalogové číslo:  70409
ČSN EN ISO 15616-1 - Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti
ČSN EN ISO 15616-1ČSN EN ISO 15616-1 Norma má zajistit požadavky pro zkoušení přípustnosti CO2 laserových zařízení před nebo v průběhu instalace. Zkoušky přípustnosti jsou využívány pro dokumenta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7284 - Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu 
Katalogové číslo:  52062
ČSN EN ISO 7284 - Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu
ČSN EN ISO 7284ČSN EN ISO 7284 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky vztahující se na zvláštní typy transformátorů specifikovaných v kapitole 3. Doplňuje normu ISO 5826, která obsahuje všeobec
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5828 - Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky 
Katalogové číslo:  64732
ČSN EN ISO 5828 - Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky
ČSN EN ISO 5828ČSN EN ISO 5828 Norma ČSN EN ISO 5828 (05 2030) obsahuje rozměry a charakteristiky sekundárních spojovacích vodičů, které se používají pro spojení mezi sekundárními svorkami svařov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14744-6 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu 
Katalogové číslo:  63245
ČSN EN ISO 14744-6 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu
ČSN EN ISO 14744-6ČSN EN ISO 14744-6 Norma ČSN EN ISO 14744-6 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařova
Cena:  171,- Kč
ČSN 05 2008 - Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie 
Katalogové číslo:  24613
ČSN 05 2008 - Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie
ČSN 05 2008ČSN 05 2008 Norma obsahuje názvosloví, třídění, určující znaky a způsob tvorby názvů univerzálních obloukových a elektrostruskových svářeček, názvosloví částí těchto svářeček a jejich
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22827-2 - Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus 
Katalogové číslo:  76512
ČSN EN ISO 22827-2 - Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus
ČSN EN ISO 22827-2ČSN EN ISO 22827-2 Tato část EN ISO 22827 zahrnuje zkoušení způsobilosti zařízení s 2D polohováním a také v obdobně podél osy Z Svařovací roboty a podobná 3D zařízení pro polohová
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8205-3 - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení 
Katalogové číslo:  92554
ČSN EN ISO 8205-3 - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení
ČSN EN ISO 8205-3ČSN EN ISO 8205-3 ISO 8205 stanovuje zkušební postupy pro jednovodičové a dvojvodičové sekundární spojovací kabely používané pro odporové svařování a příbuzné procesy. Stanovuje po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15616-2 - Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti 
Katalogové číslo:  70410
ČSN EN ISO 15616-2 - Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti
ČSN EN ISO 15616-2ČSN EN ISO 15616-2 Norma má zajistit požadavky pro zkoušení přípustnosti CO2 laserových zařízení před nebo v průběhu instalace. Zkoušky přípustnosti jsou využívány pro dokumenta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14744-2 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí 
Katalogové číslo:  63241
ČSN EN ISO 14744-2 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí
ČSN EN ISO 14744-2ČSN EN ISO 14744-2 Norma ČSN EN ISO 14744-2 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22827-1 - Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení 
Katalogové číslo:  76513
ČSN EN ISO 22827-1 - Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení
ČSN EN ISO 22827-1ČSN EN ISO 22827-1 Tato část EN ISO 22827 specifikuje základní požadavky a zkušební metody pro zkoušky způsobilosti vysoce výkonných (průměrný výkon vyšší než 100W) , výbojkami pu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8205-1 - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely 
Katalogové číslo:  68093
ČSN EN ISO 8205-1 - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely
ČSN EN ISO 8205-1ČSN EN ISO 8205-1 Norma ČSN EN ISO 8205-1 (05 2031) obsahuje rozměry a požadavky na konstrukci a vlastnosti dvouvodičových spojovacích kabelů, které se používají pro spojení mezi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15616-3 - Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu 
Katalogové číslo:  70408
ČSN EN ISO 15616-3 - Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu
ČSN EN ISO 15616-3ČSN EN ISO 15616-3 Norma má zajistit požadavky pro zkoušení přípustnosti CO2 laserových zařízení před nebo v průběhu instalace. Zkoušky přípustnosti jsou využívány pro dokumenta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14744-3 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku 
Katalogové číslo:  63242
ČSN EN ISO 14744-3 - Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku
ČSN EN ISO 14744-3ČSN EN ISO 14744-3 Norma ČSN EN ISO 14744-3 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17662 - Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností 
Katalogové číslo:  506179
ČSN EN ISO 17662 - Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
ČSN EN ISO 17662ČSN EN ISO 17662 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení používaných pro kontrolu procesních parametrů v průběhu výroby, a kontrolu vla
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 669 - Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky 
Katalogové číslo:  508054
ČSN EN ISO 669 - Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky
ČSN EN ISO 669ČSN EN ISO 669 Norma definuje a specifikuje jisté určené elektrické a mechanické charakteristiky příslušenství používaného pro odporové bodové svařování, výstupkové svařování, odporov
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat