Sponzorovaný odkaz

0542 Pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 5175-1 - Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku 
Katalogové číslo:  504473
ČSN EN ISO 5175-1 - Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku
ČSN EN ISO 5175-1ČSN EN ISO 5175-1 This document specifies the general requirements and tests for safety devices for fuel gases and oxygen or compressed air incorporating a flame (flashback) arrest
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3821 - Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy 
Katalogové číslo:  509050
ČSN EN ISO 3821 - Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy
ČSN EN ISO 3821ČSN EN ISO 3821 This document specifies requirements for rubber hoses (including twin hoses) for welding, cutting and allied processes. This document specifies requirements for
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1327 - Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy 
Katalogové číslo:  50192
ČSN EN 1327 - Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy
ČSN EN 1327ČSN EN 1327 Norma je českou verzí evropské normy EN 1327:1996. Evropská norma EN 1327:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a příslušné metody mě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1256 - Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy 
Katalogové číslo:  75895
ČSN EN 1256 - Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy
ČSN EN 1256ČSN EN 1256 Tato evropská norma stanovuje funkční a zkušební požadavky na hadicové sestavy, které jsou dodávány ve smontovaném stavu k zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5175-2 - Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku 
Katalogové číslo:  504475
ČSN EN ISO 5175-2 - Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku
ČSN EN ISO 5175-2ČSN EN ISO 5175-2 This document specifies the general requirements and tests for safety devices for fuel gases and oxygen or compressed air which do not incorporate a flame (flashb
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5171 - Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech 
Katalogové číslo:  508285
ČSN EN ISO 5171 - Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
ČSN EN ISO 5171ČSN EN ISO 5171 This document specifies requirements for Bourdon-tube pressure gauges normally used with compressed gas systems at pressures up to 30 MPa (300 bar) in welding, cuttin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 560 - Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy 
Katalogové číslo:  508252
ČSN EN 560 - Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy
ČSN EN 560ČSN EN 560 Tato norma stanovuje rozměry a specifikuje charakteristiky jednotlivých částí hadicových přípojek pro svařování, řezání a příbuzné procesy, například pro redukční ventily podle
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 561 - Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy 
Katalogové číslo:  68448
ČSN EN 561 - Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy
ČSN EN 561ČSN EN 561 Norma ČSN EN 561 stanoví požadavky a typové zkoušky pro rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy. V normě jsou uvedeny požadavky na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14113 - Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa) 
Katalogové číslo:  95966
ČSN EN ISO 14113 - Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)
ČSN EN ISO 14113ČSN EN ISO 14113 This Standard specifies requirements for rubber and plastics hose and hose assemblies for use with compressed, liquefied, and dissolved gases up to a maximum workin
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat