Sponzorovaný odkaz

0553 Dráty a tyčinky svařovací

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 18273 - Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace 
Katalogové číslo:  99809
ČSN EN ISO 18273 - Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace
ČSN EN ISO 18273ČSN EN ISO 18273 Norma stanoví požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování hliníku a slitin hliníku. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na je
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14343 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace 
Katalogové číslo:  508056
ČSN EN ISO 14343 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace
ČSN EN ISO 14343ČSN EN ISO 14343 Tento dokument stanovuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod, páskových elektrod, drátů a tyčí pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném pl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19288 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace 
Katalogové číslo:  501020
ČSN EN ISO 19288 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace
ČSN EN ISO 19288ČSN EN ISO 19288 This International Standard specifies requirements for the classification of solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of magnesium and magnesi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16834 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace 
Katalogové číslo:  92469
ČSN EN ISO 16834 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace
ČSN EN ISO 16834ČSN EN ISO 16834 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod, drátů a tyčí pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu, pro oblou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 24034 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace 
Katalogové číslo:  88078
ČSN EN ISO 24034 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace
ČSN EN ISO 24034ČSN EN ISO 24034 Tato mezinárodní norma určuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod, svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování titanu a slitin titanu. Klasifikace je založ
Cena:  232,- Kč
ČSN 05 5334 - Zváranie. Zvárací drôt G MoCr-14 
Katalogové číslo:  24695
ČSN 05 5334 - Zváranie. Zvárací drôt G MoCr-14
ČSN 05 5334
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 1071 - Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace 
Katalogové číslo:  99811
ČSN EN ISO 1071 - Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace
ČSN EN ISO 1071ČSN EN ISO 1071 Norma specifikuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování, drátů pro obloukové svařování, plněných elektrod pro obloukové svařování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 24373 - Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace 
Katalogové číslo:  507995
ČSN EN ISO 24373 - Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace
ČSN EN ISO 24373ČSN EN ISO 24373 Tento dokument určuje požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování mědi a slitin mědi. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21952 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace 
Katalogové číslo:  92465
ČSN EN ISO 21952 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace
ČSN EN ISO 21952ČSN EN ISO 21952 Norma stanoví požadavky na klasifikaci drátových elektrod, drátů a tyčí pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu, pro obloukové svařování wolf
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17777 - Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace 
Katalogové číslo:  501009
ČSN EN ISO 17777 - Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace
ČSN EN ISO 17777ČSN EN ISO 17777 This International Standard prescribes requirements for the classification of covered electrodes for manual metal arc welding of copper and copper alloys. It includ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14172 - Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace 
Katalogové číslo:  99216
ČSN EN ISO 14172 - Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace
ČSN EN ISO 14172ČSN EN ISO 14172 This International Standard prescribes requirements for the classification of nickel and nickel-alloy covered electrodes for manual metal arc welding and overlaying
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18274 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace 
Katalogové číslo:  88570
ČSN EN ISO 18274 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace
ČSN EN ISO 18274ČSN EN ISO 18274 Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod, páskových elektrod, svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování niklu a slitin niklu. Klasifikace
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 636 - Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace 
Katalogové číslo:  504029
ČSN EN ISO 636 - Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace
ČSN EN ISO 636ČSN EN ISO 636 Tento dokument stanovuje požadavky na klasifikaci tyčí a drátů pro obloukové svařování, nelegovaných a jemnozrnných ocelí, s minimální mezí kluzu až do 500 MPa nebo m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14341 - Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace 
Katalogové číslo:  88569
ČSN EN ISO 14341 - Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace
ČSN EN ISO 14341ČSN EN ISO 14341 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod a jejich svarových kovů pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v och
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20378 - Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace 
Katalogové číslo:  506575
ČSN EN ISO 20378 - Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace
ČSN EN ISO 20378ČSN EN ISO 20378 This document specifies a classification for the designation of rods for gas welding of non alloy and creep-resisting steels in terms of the chemical composition of
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat