Sponzorovaný odkaz

0559 Tvrdé pájení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12797 - Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů 
Katalogové číslo:  62689
ČSN EN 12797 - Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů
ČSN EN 12797ČSN EN 12797 ČSN EN 12797 specifikuje postupy destruktivních zkoušek a typy zkušebních kusů a vzorků používaných pro hodnocení spojů pájených natvrdo. Jsou to zkoušky smykem, zkoušky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18279 - Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích 
Katalogové číslo:  71182
ČSN EN ISO 18279 - Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích
ČSN EN ISO 18279ČSN EN ISO 18279 Tato evropská norma popisuje klasifikaci vad, které se mohou vyskytnout v spojích pájených natvrdo. Navíc je zde uvedena směrnice pro stupně jakosti a jsou popsán
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13585 - Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení 
Katalogové číslo:  92797
ČSN EN ISO 13585 - Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení
ČSN EN ISO 13585ČSN EN ISO 13585 Tato mezinárodní norma specifikuje základní požadavky kvalifikačních zkoušek páječů a operátorů tvrdého pájení a poskytuje podmínky pro tvrdé pájení, zkoušení, hodn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12797 ZMĚNA A1 - Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů 
Katalogové číslo:  70909
ČSN EN 12797 ZMĚNA A1 - Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů
ČSN EN 12797 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12799 ZMĚNA A1 - Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů 
Katalogové číslo:  70910
ČSN EN 12799 ZMĚNA A1 - Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů
ČSN EN 12799 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13134 - Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení 
Katalogové číslo:  62765
ČSN EN 13134 - Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení
ČSN EN 13134ČSN EN 13134 Kvalifikace procesu pájení - zkouška postupu pájení. Specifikace podmínek pájení, zkoušky postupu, kontrol, hodnocení. Podmínky uznání postupu pájení (BPAR), rozsah schv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14324 - Tvrdé pájení - Směrnice pro aplikaci pájených spojů 
Katalogové číslo:  73806
ČSN EN 14324 - Tvrdé pájení - Směrnice pro aplikaci pájených spojů
ČSN EN 14324ČSN EN 14324 Tato norma podává směrnici pro použití tvrdého pájení a výrobu spojů pájených natvrdo. Norma je úvodem do pájení a je základem pro pochopení a aplikaci pájení pro různá p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12799 - Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů 
Katalogové číslo:  62690
ČSN EN 12799 - Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů
ČSN EN 12799ČSN EN 12799 ČSN EN 12799 popisuje postupy nedestruktivního zkoušení a typy zkušebních kusů a vzorků pro spoje pájené natvrdo. Jsou to vizuální kontrola, zkoušení ultrazvukem, radiog
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat