Sponzorovaný odkaz

0568 Svařování plastů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13100-3 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem 
Katalogové číslo:  74020
ČSN EN 13100-3 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 13100-3ČSN EN 13100-3 Tato norma specifikuje metody pro manuální ultrazvukové zkoušení spojů materiálů z plastů zhotovených horkým tělesem, svařováním elektrotvarovkou, extruzí nebo horkým
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13705 - Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem) 
Katalogové číslo:  73010
ČSN EN 13705 - Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem)
ČSN EN 13705ČSN EN 13705 ČSN EN 13705 specifikuje základní požadavky na provedení a konstrukci strojů a zařízení pro svařování polotovarů z termoplastů horkým plynem a extruderem. Jsou zde uveden
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12814-2 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem 
Katalogové číslo:  62352
ČSN EN 12814-2 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem
ČSN EN 12814-2ČSN EN 12814-2 Zkoušení svarových spojů z temoplastů, zkouška tahem, podstata zkoušky, zhotovení zkušebního tělesa, rozměry zkušebního tělesa, řezání zkušebních těles, zkušební zař
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16296 - Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality 
Katalogové číslo:  93630
ČSN EN 16296 - Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality
ČSN EN 16296ČSN EN 16296 Tato mezinárodní norma má být užívána jako odkaz při tvorbě prováděcích předpisů a/nebo jiných výrobkových norem. Obsahuje zjednodušený seznam vybraných vad svarových spojů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12814-1 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem 
Katalogové číslo:  62351
ČSN EN 12814-1 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem
ČSN EN 12814-1ČSN EN 12814-1 Tato norma stanoví postup provádění ohybové zkoušky; stanoví rozměry a způsob odběru a zhotovení zkušebních těles, včetně stanovení podmínek provádění zkoušky. Z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12814-3 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu 
Katalogové číslo:  96001
ČSN EN 12814-3 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu
ČSN EN 12814-3ČSN EN 12814-3 Tato norma specifikuje rozměry, metody pro zhotovení zkušebních kusů a zkušebních těles a podmínky pro provedení zkoušky krípu v tahu prováděné kolmo ke svarovému spoji
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13100-4 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím 
Katalogové číslo:  93631
ČSN EN 13100-4 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím
ČSN EN 13100-4ČSN EN 13100-4 Tato evropská norma specifikuje zařízení a metody používané při zkoušce vysokým napětím pouze pro lokalizaci vad (napříč tloušťkou) tupých a přeplátovaných svarových sp
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12814-5 - Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška 
Katalogové číslo:  67067
ČSN EN 12814-5 - Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška
ČSN EN 12814-5ČSN EN 12814-5 Tato norma stanovuje postup pro přípravu a výrobu zkušebních těles a podmínky pro provádění makroskopické zkoušky svařovaných spojů z termoplastů. Zkouška se provádí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12814-8 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky 
Katalogové číslo:  66991
ČSN EN 12814-8 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky
ČSN EN 12814-8ČSN EN 12814-8 V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Volba vhodné zkušební metody se provádí v souladu s konkrétním ty
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12814-6 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  62348
ČSN EN 12814-6 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách
ČSN EN 12814-6ČSN EN 12814-6 Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - zkouška tahem při nízkých teplotách, princip zkoušky, zhotovení zkušebních těles, rozměry zkušebních těles, mecha
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1778 - Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů 
Katalogové číslo:  62350
ČSN EN 1778 - Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů
ČSN EN 1778ČSN EN 1778 Tato norma plně specifikuje metodu pro stanovení charakteristických hodnot nutných pro navrhování svařovaných konstrukcí z termoplastů (např. nádrže , ventilační potrubí ko
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN/TS 16892 - Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů 
Katalogové číslo:  501134
ČSN P CEN/TS 16892 - Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů
ČSN P CEN/TS 16892ČSN P CEN/TS 16892 This Technical Specification provides guidance for the minimum content of welding procedure specifications for the following welding processes: - hot gas we
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13100-1 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola 
Katalogové číslo:  503061
ČSN EN 13100-1 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola
ČSN EN 13100-1ČSN EN 13100-1 This European standard covers the visual examination of welds in thermoplastic materials. It may also be applied to visual testing of the joint prior to and during the
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14728 - Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace 
Katalogové číslo:  507378
ČSN EN 14728 - Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace
ČSN EN 14728ČSN EN 14728 This document specifies a system for classifying imperfections that may be encountered in thermoplastic welded joints during manufacture and provides examples of imperfec
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12814-4 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška 
Katalogové číslo:  505302
ČSN EN 12814-4 - Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška
ČSN EN 12814-4ČSN EN 12814-4 This document specifies the dimensions, the method of sampling and the preparation of the test specimens, and also the conditions for performing the peel test perpend
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13100-2 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením 
Katalogové číslo:  509052
ČSN EN 13100-2 - Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením
ČSN EN 13100-2ČSN EN 13100-2 This document specifies fundamental radiographic techniques with film, which enable repeatable results to be obtained economically. This document applies to the X-ray
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat