Sponzorovaný odkaz

0702 Názvosloví, hodnoty, výkony a typy kotlů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 07 0270 - Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre 
Katalogové číslo:  24795
ČSN 07 0270 - Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre
ČSN 07 0270ČSN 07 0270 Touto normou se zavádí ST SEV 4359-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o pět článků, které zpřesňují některé požadavky nor
Cena:  95,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA 5 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  26630
ČSN 07 0240 ZMĚNA 5 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA 5
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA 4 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  21763
ČSN 07 0240 ZMĚNA 4 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA 4
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA 2 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  17921
ČSN 07 0240 ZMĚNA 2 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA 6 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  56388
ČSN 07 0240 ZMĚNA 6 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA 6
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA 1 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  16360
ČSN 07 0240 ZMĚNA 1 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z9 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  64242
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z9 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z9
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z8 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  60148
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z8 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z8
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z7 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  58386
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z7 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA Z7
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0240 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  32654
ČSN 07 0240 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240ČSN 07 0240 Tato norma je v článcích 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti MV ČR a M
Cena:  605,- Kč
ČSN 07 0240 ZMĚNA 3 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  19574
ČSN 07 0240 ZMĚNA 3 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0240 ZMĚNA 3
Cena:  34,- Kč
ČSN 07 0245 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  32714
ČSN 07 0245 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 07 0245ČSN 07 0245 Články 3.2, 4.2.1.4, 4.2.1.8, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné
Cena:  95,- Kč
ČSN 07 0246 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  32588
ČSN 07 0246 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 07 0246ČSN 07 0246 Norma platí pro konstrukci a zkoušení průtočných teplovodních kotlů na plynná paliva do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, jako zdroj tepla pro otopné soustavy s nuceným
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat