Sponzorovaný odkaz

0753 Kotle pro ústřední vytápění

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13836 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW 
Katalogové číslo:  78454
ČSN EN 13836 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW
ČSN EN 13836ČSN EN 13836 Tento dokument platí pro kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou výrobcem označeny jako kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW,
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15502-1+A1 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  501951
ČSN EN 15502-1+A1 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
ČSN EN 15502-1+A1ČSN EN 15502-1+A1 Tento dokument stanovuje všeobecné požadavky a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti1), značení a souvisejících metod zkoušení kotl
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 303-2 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva 
Katalogové číslo:  505320
ČSN EN 303-2 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
ČSN EN 303-2ČSN EN 303-2 This European Standard is applicable to boilers used for central heating in accordance with EN 303 1:2017 up to a nominal heat output of 1 000 kW and EN 303 4 up to a nomin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 656 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW 
Katalogové číslo:  59798
ČSN EN 656 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW
ČSN EN 656ČSN EN 656 Tato norma platí pro kotle provedení B a stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se zejména konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel, hospodárného využívání e
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14394+A1 - Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C 
Katalogové číslo:  83274
ČSN EN 14394+A1 - Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C
ČSN EN 14394+A1ČSN EN 14394+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečný provoz a hospodárné využívání energie a metody zkoušení pro standardní kotle (kotle v běžném p
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 15035 - Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW 
Katalogové číslo:  79270
ČSN EN 15035 - Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW
ČSN EN 15035ČSN EN 15035 Tato evropská norma platí pro kotle pro ústřední vytápění provedení CX3, které jsou v souladu s 4.1 a jsou vybaveny rozprašovacími hořáky na kapalná paliva. Tato evropská n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15456 - Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření 
Katalogové číslo:  82343
ČSN EN 15456 - Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření
ČSN EN 15456ČSN EN 15456 Tato evropská norma platí pro kotle pro ústřední vytápění (např. s hořáky s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu (kotlová jednotka) a pro odpařovací hořáky s vent
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 303-3 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem 
Katalogové číslo:  56324
ČSN EN 303-3 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem
ČSN EN 303-3ČSN EN 303-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-3:1998. Evropská norma EN 303-3:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1:
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 304 - Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva 
Katalogové číslo:  506344
ČSN EN 304 - Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
ČSN EN 304ČSN EN 304 This European Standard applies to the determination of the performances of heating boilers and combi boilers fired by liquid fuels. The requirements for the heating performance
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15502-2-1+A1 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW 
Katalogové číslo:  502039
ČSN EN 15502-2-1+A1 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
ČSN EN 15502-2-1+A1ČSN EN 15502-2-1+A1 This European Standard specifies, the requirements and test methods concerning, in particular, the construction, safety, fitness for purpose, and rational use
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 303-1 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  503866
ČSN EN 303-1 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-1ČSN EN 303-1 This European Standard applies to boilers used for central heating (heating boilers) with forced draught burners with a nominal heat output not exceeding 1 000 kW, which ar
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15332 - Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu 
Katalogové číslo:  509195
ČSN EN 15332 - Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu
ČSN EN 15332ČSN EN 15332 (075306) This document specifies a method for the energy assessment of domestic/sanitary hot water storage tanks of up to 2 000 l. Whilst this document does not cover wat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 303-4 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  56868
ČSN EN 303-4 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-4ČSN EN 303-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-4:1999. Evropská norma EN 303-4:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1:
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 303-7 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW 
Katalogové číslo:  78630
ČSN EN 303-7 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW
ČSN EN 303-7ČSN EN 303-7 Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro konstrukci, bezpečnost a hospodárné využití energie standardních a nízkoteplotních kotlů na plynná paliva pro
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  92127
ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303-5ČSN EN 303-5 Tato evropská norma platí pro kotle pro ústřední vytápění, včetně bezpečnostních zařízení (součástí), do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 500 kW, které jsou navrženy pr
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15502-2-2 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1 
Katalogové číslo:  98909
ČSN EN 15502-2-2 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
ČSN EN 15502-2-2ČSN EN 15502-2-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení týkající se především konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jak
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat