Sponzorovaný odkaz

0776 Vodotrubné kotle

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12952-18 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze 
Katalogové číslo:  93240
ČSN EN 12952-18 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze
ČSN EN 12952-18ČSN EN 12952-18 Tato část této evropské normy stanovuje skladbu a obsah návodů k obsluze vodotrubných kotlů a pomocných zařízení definovaných v EN 12952-1 a dodávaných na trh. Do jak
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12952-3 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  91157
ČSN EN 12952-3 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-3ČSN EN 12952-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výpočet vodotrubných kotlů, které jsou definovány v EN 12952-1. Záměrem této evropské normy je zajistit, aby n
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 12952-7 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle 
Katalogové číslo:  93239
ČSN EN 12952-7 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle
ČSN EN 12952-7ČSN EN 12952-7 Tato část této evropské normy stanovuje základní požadavky na výstroj (tlakovou i bezpečnostní) a na ochranná zařízení vodotrubných kotlů definovaných v EN 12952-1 s cí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12952-9 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva 
Katalogové číslo:  68076
ČSN EN 12952-9 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva
ČSN EN 12952-9ČSN EN 12952-9 Tato evropská norma platí pro spalovací zařízení parních a horkovodních kotlů na prášková paliva a začíná zařízením pro dopravu paliva do kotlových zásobníků nebo zař
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12952-6 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  89827
ČSN EN 12952-6 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-6ČSN EN 12952-6 Tato evropská norma stanovuje požadavky na kontrolu při výrobě, na dokumentaci a značení vodotrubných kotlů definovaných v EN 12952-1.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12952-11 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství 
Katalogové číslo:  80553
ČSN EN 12952-11 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
ČSN EN 12952-11ČSN EN 12952-11 Tato norma stanovuje požadavky na omezovače (nebo omezovací zařízení), které jsou zabudovány v bezpečnostních systémech vodotrubných kotlů, jak je definováno v EN 129
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12952-1 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  500359
ČSN EN 12952-1 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 12952-1ČSN EN 12952-1 Tato evropská norma platí pro vodotrubné kotle s objemy (tlakového prostoru) většími než dva litry, určené pro výrobu páry a/nebo horké vody, s nejvyšším dovoleným tlak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12952-4 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle 
Katalogové číslo:  90094
ČSN EN 12952-4 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle
ČSN EN 12952-4ČSN EN 12952-4 Tato evropská norma platí pro vodotrubné kotle definované v EN 12952-1:2001. Norma stanovuje postupy pro výpočet poškození součástí kotle tečením materiálu a/nebo únavo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12952-2 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  90093
ČSN EN 12952-2 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-2ČSN EN 12952-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na druhy výrobků pro použití v částech vodotrubných kotlů namáhaných tlakem a pro části navařované na části namáhané tlakem, tj.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12952-13 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin 
Katalogové číslo:  68228
ČSN EN 12952-13 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin
ČSN EN 12952-13ČSN EN 12952-13 Tato část této evropské normy platí pro návrh kotelních zařízení, určených na čistění spalin od látek znečisťujících ovzduší.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12952-14 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody 
Katalogové číslo:  72141
ČSN EN 12952-14 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody
ČSN EN 12952-14ČSN EN 12952-14 Tato evropská norma se týká bezpečnostních požadavků při skladování a používání kapalného čpavku pro kotelny s parními kotli a čpavkové vody pro snižování NOx ve sp
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12952-16 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva 
Katalogové číslo:  68114
ČSN EN 12952-16 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
ČSN EN 12952-16ČSN EN 12952-16 Tato evropská norma platí pro atmosférické soustavy parních nebo horkovodních kotlů pro spalování ve fluidní vrstvě nebo na roštu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12952-12 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody 
Katalogové číslo:  80962
ČSN EN 12952-12 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody
ČSN EN 12952-12ČSN EN 12952-12 Tato norma platí pro všechny vodotrubné kotle pro generování páry a/nebo horké vody, jak jsou definovány v EN 12952-1, které jsou vytápěny spalováním jednoho paliva n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12952-8 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva 
Katalogové číslo:  67004
ČSN EN 12952-8 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
ČSN EN 12952-8ČSN EN 12952-8 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na spalovací zařízení na kapalná a plynná paliva parních a horkovodních kotlů definovaných v EN 12952-1 a spalovací za
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12952-10 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku 
Katalogové číslo:  67438
ČSN EN 12952-10 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
ČSN EN 12952-10ČSN EN 12952-10 Tato část této evropské normy stanoví požadavky zabezpečovací zařízení proti přetlaku, používané ve vodotrubných kotlích definovaných v EN 12952-1.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12952-15 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky 
Katalogové číslo:  70286
ČSN EN 12952-15 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky
ČSN EN 12952-15ČSN EN 12952-15 Tato norma uvádí základní požadavky pro zkoušky tepelného výkonu (přejímací zkoušky) používané u parních nebo horkovodních kotlů s přímým ohřevem. Tyto zkoušky prok
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12952-5 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  90825
ČSN EN 12952-5 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12952-5ČSN EN 12952-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky na provedení a konstrukci vodotrubných kotlů, jejichž definice je uvedena v EN 12952-1:2001.
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat