Sponzorovaný odkaz

0784 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12805 - Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky 
Katalogové číslo:  65501
ČSN EN 12805 - Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky
ČSN EN 12805
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14678-2+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci 
Katalogové číslo:  91388
ČSN EN 14678-2+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci
ČSN EN 14678-2+A1ČSN EN 14678-2+A1 Tato evropská norma se zapracovanou změnu A1 obsahuje požadavky na instalaci zařízení a komponentů na motorový LPG u pevných stanovišť čerpacích stanic LPG a u ví
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16652-1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy 
Katalogové číslo:  501411
ČSN EN 16652-1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy
ČSN EN 16652-1ČSN EN 16652-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na pracoviště a postupy v autoopravnách vozidel na LPG, zaměřené na snižování rizika vzniku požáru a výbuchu LPG při vybavování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16125 - Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG 
Katalogové číslo:  501547
ČSN EN 16125 - Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG
ČSN EN 16125ČSN EN 16125 Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh, konstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu potrubního systému na LPG jak v kapalné fázi, tak při plném tlak
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16728+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola 
Katalogové číslo:  505766
ČSN EN 16728+A1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola
ČSN EN 16728+A1ČSN EN 16728+A1 This European Standard specifies procedures for periodic inspection and testing, for transportable refillable LPG cylinders with a water capacity from 0,5 l up to a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12817 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně 
Katalogové číslo:  507536
ČSN EN 12817 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně
ČSN EN 12817ČSN EN 12817 This document specifies requirements for: a) routine inspection, periodic inspection and requalification of fixed LPG pressure vessels of sizes from 150 l up to and incl
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 16769 - Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie 
Katalogové číslo:  508071
ČSN P CEN/TS 16769 - Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie
ČSN P CEN/TS 16769ČSN P CEN/TS 13769 This document lists the terms and definitions for use in European Standards produced by CEN/TC 286.
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13952 - Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG 
Katalogové číslo:  503331
ČSN EN 13952 - Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG
ČSN EN 13952ČSN EN 13952 This European Standard specifies the requirements for the operation of a cylinder filling plant to ensure that filling of transportable refillable LPG cylinders is carried
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13799 - Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG 
Katalogové číslo:  91387
ČSN EN 13799 - Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG
ČSN EN 13799ČSN EN 13799 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na návrh a zkoušení měřidel obsahu, která jsou přímo připojena k přepravitelným tlakovým nádobám na LPG, tlakovým sudům na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14678-3 - Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech 
Katalogové číslo:  93676
ČSN EN 14678-3 - Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech
ČSN EN 14678-3ČSN EN 14678-3 Tato evropská norma obsahuje požadavky na zařízení a jeho instalaci u čerpacích stanic LPG, které jsou požadovány pro bezpečný výdej LPG v komerčních a průmyslových obj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12979 - Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci 
Katalogové číslo:  64829
ČSN EN 12979 - Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci
ČSN EN 12979
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12252 - Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG 
Katalogové číslo:  96158
ČSN EN 12252 - Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG
ČSN EN 12252ČSN EN 12252 Tato evropská norma stanovuje výstroj a příslušenství pro autocisterny používané k přepravě LPG a určuje výstroj považovanou za nezbytnou pro zajištění bezpečného plnění, p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14334 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG 
Katalogové číslo:  97851
ČSN EN 14334 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG
ČSN EN 14334ČSN EN 14334 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na kontrolu a zkoušení autocisteren na LPG, což zahrnuje vlastní tlakovou nádobu, příslušenství a výstroj vozidla na LPG.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13953 - Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) 
Katalogové číslo:  98168
ČSN EN 13953 - Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
ČSN EN 13953ČSN EN 13953 Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh, zkoušení a značení pružinových pojistných ventilů pro použití s lahvemi na zkapalněné uhlovodíkové plyny. Tyto ventily moh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13175 - Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) 
Katalogové číslo:  507816
ČSN EN 13175 - Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)
ČSN EN 13175ČSN EN 13175 This document specifies minimum requirements for the design, testing and production testing of valves, including appropriate fittings, which are connected to mobile or stat
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1439 - Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění 
Katalogové číslo:  503332
ČSN EN 1439 - Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
ČSN EN 1439ČSN EN 1439 This document specifies the procedures to be adopted when checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling. This document applies to transpo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13760 - Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry 
Katalogové číslo:  69683
ČSN EN 13760 - Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry
ČSN EN 13760ČSN EN 13760 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení a nejdůležitější rozměry plnicích koncovek pro čerpání zkapalněných uhlovodíkových plynů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12806 - Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže 
Katalogové číslo:  67804
ČSN EN 12806 - Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže
ČSN EN 12806
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16631 - Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci 
Katalogové číslo:  98610
ČSN EN 16631 - Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci
ČSN EN 16631ČSN EN 16631 This European Standard specifies the requirements for the reconditioning, retesting and certification of Pressure Relief Valves (PRVs) for LPG pressure vessels covered unde
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14678-1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany 
Katalogové číslo:  93675
ČSN EN 14678-1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany
ČSN EN 14678-1ČSN EN 14678-1 Tato evropská norma obsahuje požadavky na návrh, výrobu, zkoušení a značení výdejních stojanů na LPG pro automobilové čerpací stanice s nejvyšším dovoleným tlakem 25 ba
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14912 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví 
Katalogové číslo:  98448
ČSN EN 14912 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví
ČSN EN 14912ČSN EN 14912 Tato evropská norma stanovuje požadavky na kontrolu a údržbu buď ručně ovládaných, nebo samouzavíracích ventilů lahví na LPG pro opakované použití. Norma platí v případě, ž
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12493+A2 - Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba 
Katalogové číslo:  508494
ČSN EN 12493+A2 - Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba
ČSN EN 12493+A2ČSN EN 12493+A2 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiály, návrh, konstrukci a výrobní postupy, jakož i zkoušení svařovaných tlakových nádob autocisteren na LP
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14893 - Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů 
Katalogové číslo:  96357
ČSN EN 14893 - Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů
ČSN EN 14893ČSN EN 14893 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci, provedení, výstroj, kontrolu a zkoušení znovuplnitelných svařovaných ocelových tlakových s
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14427 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce 
Katalogové číslo:  96572
ČSN EN 14427 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce
ČSN EN 14427ČSN EN 14427 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiály, navrhování, konstrukci, zkoušení prototypu a běžné výrobní kontroly plně ovinutých kompozitových lahví o vod
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14140 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce 
Katalogové číslo:  97853
ČSN EN 14140 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce
ČSN EN 14140ČSN EN 14140 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení během výroby znovuplnitelných svařovaných ocelových lahví na přepravu zkapalněných uhlovod
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat