Sponzorovaný odkaz

0785 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13293 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý 
Katalogové číslo:  67128
ČSN EN 13293 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý
ČSN EN 13293ČSN EN 13293 Tento dokument EN 13293:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma byla připravena na zákl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12257 - Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve 
Katalogové číslo:  65591
ČSN EN 12257 - Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve
ČSN EN 12257ČSN EN 12257 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Účelem této normy je vymezení požadavků pro konstr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10961 - Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola 
Katalogové číslo:  95093
ČSN EN ISO 10961 - Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola
ČSN EN ISO 10961ČSN EN ISO 10961 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na konstrukci, výrobu, zkoušení a počáteční kontrolu přepravitelného svazku lahví. Norma platí pro svazky lahví obsahujíc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15888 - Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  96157
ČSN EN 15888 - Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení
ČSN EN 15888ČSN EN 15888 Tato evropská norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení svazků lahví na stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn. Rovněž platí pro svazky lahví na acety
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13341 ZMĚNA A1 - Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn 
Katalogové číslo:  98931
ČSN EN ISO 13341 ZMĚNA A1 - Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn
ČSN EN ISO 13341 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 16148 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení 
Katalogové číslo:  501206
ČSN EN ISO 16148 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení
ČSN EN ISO 16148ČSN EN ISO 16148 Tato mezinárodní norma uvádí postupy pro použití zkoušení akustickou emisí a následné zkoušení ultrazvukem v průběhu periodické kontroly a zkoušení bezešvých ocelov
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13769 - Lahve na plyny - Značení ražením 
Katalogové číslo:  506087
ČSN EN ISO 13769 - Lahve na plyny - Značení ražením
ČSN EN ISO 13769ČSN EN ISO 13769 This document specifies stamp marking of transportable gas cylinders of volumes greater than 0,12 l and up to or equal to 150 l and tubes of volumes up to or equa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18119 - Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  507738
ČSN EN ISO 18119 - Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení
ČSN EN ISO 18119ČSN EN ISO 18119 Tento dokument stanovuje požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení pro ověření celistvosti lahví a velkoobjemových lahví, aby mohly být znovu uvedeny do provoz
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10462 OPRAVA 1 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba 
Katalogové číslo:  508869
ČSN EN ISO 10462 OPRAVA 1 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba
ČSN EN ISO 10462 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 13807 - Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení 
Katalogové číslo:  502518
ČSN EN 13807 - Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení
ČSN EN 13807ČSN EN 13807 This European Standard specifies the requirements for the design, manufacture, identification and testing of battery vehicles and multiple-element gas containers (MEGCs) co
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9809-2 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší 
Katalogové číslo:  87243
ČSN EN ISO 9809-2 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší
ČSN EN ISO 9809-2ČSN EN ISO 9809-2 Tato část ISO 9809 stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci a provedení, výrobní procesy, kontrolu a zkoušení při výrobě znovuplnitelných beze
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1089-3 - Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení 
Katalogové číslo:  90072
ČSN EN 1089-3 - Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení
ČSN EN 1089-3ČSN EN 1089-3 Tato evropská norma stanovuje systém barevného značení jako druhou metodu pro identifikování obsahu lahví na technické plyny, na plyny pro dýchací účely a na plyny pro lé
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12245+A1 - Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve 
Katalogové číslo:  90880
ČSN EN 12245+A1 - Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve
ČSN EN 12245+A1ČSN EN 12245+A1 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiály, návrh, konstrukci, zkoušení prototypu a na pravidelné výrobní kontroly kompozitových lahví na stlačené
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14638-3 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami 
Katalogové číslo:  88079
ČSN EN 14638-3 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami
ČSN EN 14638-3ČSN EN 14638-3 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky týkající se materiálu, návrhu, konstrukce a provedení, výrobních postupů a zkoušek, které jsou podloženy experimentáln
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13341 - Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn 
Katalogové číslo:  88264
ČSN EN ISO 13341 - Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn
ČSN EN ISO 13341ČSN EN ISO 13341 Tato evropská norma přejímá mezinárodní normu bez jakýchkoli modifikací a stanovuje postupy, které je třeba dodržovat při montáži ventilů na lahve na plyn. Platí ze
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1964-3 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa 
Katalogové číslo:  60559
ČSN EN 1964-3 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa
ČSN EN 1964-3ČSN EN 1964-3 Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12205 - Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití 
Katalogové číslo:  63861
ČSN EN 12205 - Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití
ČSN EN 12205ČSN EN 12205 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma byla připravena na základě ma
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11120 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení 
Katalogové číslo:  99123
ČSN EN ISO 11120 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení
ČSN EN ISO 11120ČSN EN ISO 11120 Norma stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci a provedení, na výrobní procesy, přezkoušení a zkoušky v průběhu výroby znovuplnitelných velkoobj
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13322-1 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli 
Katalogové číslo:  68610
ČSN EN 13322-1 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli
ČSN EN 13322-1ČSN EN 13322-1 Tento dokument EN 13322-1:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma byla navržena pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1442 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce 
Katalogové číslo:  503081
ČSN EN 1442 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce
ČSN EN 1442ČSN EN 1442 This European Standard specifies the minimum requirements for the design, construction and testing during manufacture of transportable refillable welded steel Liquefied Petro
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 24431 - Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění 
Katalogové číslo:  502040
ČSN EN ISO 24431 - Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění
ČSN EN ISO 24431ČSN EN ISO 24431 This International Standard specifies the inspection requirements at the time of filling, and applies to seamless or welded transportable gas cylinders made of stee
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9809-4 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa 
Katalogové číslo:  504192
ČSN ISO 9809-4 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa
ČSN ISO 9809-4ČSN ISO 9809-4 Tato část ISO 9809 stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci a provedení, výrobní procesy, kontrolu a zkoušení při výrobě znovuplnitelných bezešvýc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1802 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin 
Katalogové číslo:  65593
ČSN EN 1802 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin
ČSN EN 1802ČSN EN 1802 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Hlavním záměrem této evropské normy je sjednocení pl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13322-2 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli 
Katalogové číslo:  68611
ČSN EN 13322-2 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli
ČSN EN 13322-2ČSN EN 13322-2 Tento dokument EN 13322-2:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma byla navržena pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9809-1 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa 
Katalogové číslo:  87244
ČSN EN ISO 9809-1 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa
ČSN EN ISO 9809-1ČSN EN ISO 9809-1 Tato část ISO 9809 stanovuje minimální požadavky na materiál, návrh, konstrukci a provedení, výrobní procesy, kontrolu a zkoušení při výrobě znovuplnitelných beze
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14876 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů 
Katalogové číslo:  79194
ČSN EN 14876 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů
ČSN EN 14876ČSN EN 14876 V této evropské normě jsou uvedeny postupy periodických kontrol a zkoušek nutných pro ověření způsobilosti tlakových sudů pro provoz v dalším časovém období. Rovněž vymezuj
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat