Sponzorovaný odkaz

11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 15783 - Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  68957
ČSN EN ISO 15783 - Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky
ČSN EN ISO 15783ČSN EN ISO 15783 Předmětem normy je stanovení technických požadavků pro bezucpávková odstředivá čerpadla poháněná pomocí permanentního magnetického spojení (čerpadla s magnetopoho
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16330 - Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  69465
ČSN EN ISO 16330 - Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky
ČSN EN ISO 16330ČSN EN ISO 16330 Předmětem normy je stanovení technických požadavků pro objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem s výjimkou požadavků týkajících se bezpečnosti a z
Cena:  347,- Kč
ČSN 11 0021 - Čerpadla - Pohony strojních čerpadel 
Katalogové číslo:  71179
ČSN 11 0021 - Čerpadla - Pohony strojních čerpadel
ČSN 11 0021ČSN 11 0021 Předmětem normy je stanovení obvyklých způsobů pohonů strojních horizontálních hydrodynamických a hydrostatických čerpadel - rotačních a s kmitavým pohybem. Norma obsahuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16297-2 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla 
Katalogové číslo:  92974
ČSN EN 16297-2 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla
ČSN EN 16297-2ČSN EN 16297-2 Tato evropská norma stanovuje postup pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) samostatných oběhových čerpadel.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17769-1 - Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 
Katalogové číslo:  93658
ČSN EN ISO 17769-1 - Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
ČSN EN ISO 17769-1ČSN EN ISO 17769-1 Tato část ISO 17769 specifikuje termíny, písmenné značky a jednotky souvisící s průtokem kapalin hydrodynamickými a hydrostatickými/objemovými čerpadly pro ka
Cena:  655,- Kč
ČSN 11 8013 - Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné požiadavky bezpečnosti 
Katalogové číslo:  24929
ČSN 11 8013 - Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné požiadavky bezpečnosti
ČSN 11 8013ČSN 11 8013 Norma platí pro mazací systémy a zařízení, které jsou jejich součástí, pro jejich zkušební stolice a stanovuje všeobecné požadavky na bezpečnost jejich konstrukce, montáže
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 9003 - Hydrostatické mechanismy. Metody měření veličin 
Katalogové číslo:  24935
ČSN 11 9003 - Hydrostatické mechanismy. Metody měření veličin
ČSN 11 9003ČSN 11 9003 Norma je překladem ST SEV 5453-85, s doplňky ustanovení dvou článků a informativní přílohy, které se netýkají ochrany zdraví. Podle čl.2.12 jsou předepsány metody měření h
Cena:  232,- Kč
ČSN 11 9008 - Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  24938
ČSN 11 9008 - Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení
ČSN 11 9008ČSN 11 9008 Norma platí pro hydrostatické mechanismy a jejich prvky, ve kterých se používají minerální oleje nebo jiné kapaliny s podobnými vlastnostmi. Musí se používat současně s ČS
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 9128 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Technické požiadavky 
Katalogové číslo:  24950
ČSN 11 9128 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Technické požiadavky
ČSN 11 9128ČSN 11 9128 Touto normou se zavádí ST SEV 3057-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o dva články. Norma RVHP platí pro posouvačové rozvad
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 9313 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové a lamelové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  24965
ČSN 11 9313 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové a lamelové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení
ČSN 11 9313ČSN 11 9313 Tato norma je překladem ST SEV 5663-86 bez doplňků pro ČSSR. Norma platí pro axiální pístové a lamelové hydrogenerátory a hydromotory pro jmenovité tlaky do 40 MPa, určené
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9905 ZMĚNA 1 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I 
Katalogové číslo:  52111
ČSN ISO 9905 ZMĚNA 1 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I
ČSN ISO 9905 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 11 0015 - Součásti strojních čerpadel. Terminologie 
Katalogové číslo:  15481
ČSN 11 0015 - Součásti strojních čerpadel. Terminologie
ČSN 11 0015ČSN 11 0015 Norma stanoví terminologii strojních součástí hydrodynamických a hydrostatických čerpadel určenou pro použití v nově zpracovaných technických podkladech, obchodním styku a
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 4412-2 - Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory 
Katalogové číslo:  17671
ČSN ISO 4412-2 - Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory
ČSN ISO 4412-2ČSN ISO 4412-2 Tato část normy ČSN ISO 4412 stanovuje zkušební postupy založené na ISO 2204 pro určení hladin akustického výkonu hydromotorů za vymezených podmínek instalace a provo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14847 - Rotační objemová čerpadla - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  57988
ČSN EN ISO 14847 - Rotační objemová čerpadla - Technické požadavky
ČSN EN ISO 14847ČSN EN ISO 14847 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14847:1999. Evropská norma EN ISO 14847:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví technické požad
Cena:  347,- Kč
ČSN 11 0030 - Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání 
Katalogové číslo:  65486
ČSN 11 0030 - Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání
ČSN 11 0030ČSN 11 0030 Norma stanoví předpisy pro zkoušení a dodávání všech ručních čerpadel pístových, plunžrových, křídlových a membránových. Jsou uvedeny požadavky na provádění kontrolních a p
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat