Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

1843 Číslicové řízení strojů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 841 - Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu 
Katalogové číslo:  66244
ČSN ISO 841 - Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu
ČSN ISO 841ČSN ISO 841 Tato mezinárodní norma popisuje souřadnicový systém stroje vzhledem k primárním pohybům jednotlivých číslicově řízených strojů a k přidruženým pohybům stroje. Souřadnico
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14649-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy 
Katalogové číslo:  70022
ČSN ISO 14649-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy
ČSN ISO 14649-1ČSN ISO 14649-1 ČSN ISO 14649-1 je první ze série norem, které prezentují nový model přenosu údajů mezi CAD/CAM systémy a CNC stroji. Odstraňuje nedostatky ISO 6983 tím, že specifi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19439 - Výroba řízená počítačem - Architektura systémů - Struktura podnikového modelování 
Katalogové číslo:  76932
ČSN EN ISO 19439 - Výroba řízená počítačem - Architektura systémů - Struktura podnikového modelování
ČSN EN ISO 19439ČSN EN ISO 19439 ČSN EN ISO 19439 definuje a specifikuje všeobecné pojmy, které nacházejí uplatnění při vytváření podnikových modelů v oblastech průmyslového byznysu a podporují u p
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 14649-121 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení 
Katalogové číslo:  76247
ČSN ISO 14649-121 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení
ČSN ISO 14649-121ČSN ISO 14649-121 Tato část ISO 14649 specifikuje datové prvky, které popisují údaje o řezném nástroji pro rotační stroje (soustruhy) a obráběcí centra. Tyto datové prvky se mohou
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3592 - Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data z procesoru číslicového řízení - Struktura souboru a formát jazyka 
Katalogové číslo:  62653
ČSN ISO 3592 - Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data z procesoru číslicového řízení - Struktura souboru a formát jazyka
ČSN ISO 3592ČSN ISO 3592 Mezinárodní norma ISO 3592 stanoví formát struktury souboru a formát jazyka pro interpretaci CLDATA na technická media. Referenční jazyk CLDATA (RL) je používán pro obrá
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 14818 - Podniková integrace - Rozhodovací referenční model 
Katalogové číslo:  73915
ČSN P CEN/TS 14818 - Podniková integrace - Rozhodovací referenční model
ČSN P CEN/TS 14818
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 4343 - Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data procesoru číslicového řízení - Postprocesorové povely 
Katalogové číslo:  64791
ČSN ISO 4343 - Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data procesoru číslicového řízení - Postprocesorové povely
ČSN ISO 4343ČSN ISO 4343 Norma ČSN ISO 4343 stanovuje standardní postprocesorový slovník v kontextu s instrukčním slovem a parametry, které mohou být k instrukčnímu slovu přiřazeny. Tento slovník
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat