Sponzorovaný odkaz

1950 Oční optika, obecné požadavky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12867 - Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby 
Katalogové číslo:  86870
ČSN EN ISO 12867 - Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby
ČSN EN ISO 12867
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19980 - Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy 
Katalogové číslo:  90987
ČSN EN ISO 19980 - Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy
ČSN EN ISO 19980
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12866 - Oftalmologické přístroje - Perimetry 
Katalogové číslo:  57002
ČSN EN ISO 12866 - Oftalmologické přístroje - Perimetry
ČSN EN ISO 12866
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8429 - Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice 
Katalogové číslo:  26137
ČSN EN ISO 8429 - Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice
ČSN EN ISO 8429ČSN EN ISO 8429 Tato mezinárodní norma stanovuje technické podmínky pro úhlový souřadnicový systém používaný vkonstrukci stupnic, mřížek nebo jiných zobrazovacích prostředků, inte
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 11380 - Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony 
Katalogové číslo:  50566
ČSN EN ISO 11380 - Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony
ČSN EN ISO 11380ČSN EN ISO 11380 Tato mezinárodní norma stanovuje charakteristiky šablon používaných u strojů pro tvarování čoček určených k zasazování do brýlových obrub. Nelze ji použít pro sam
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10341 - Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů 
Katalogové číslo:  93044
ČSN EN ISO 10341 - Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů
ČSN EN ISO 10341
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9801 - Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel 
Katalogové číslo:  84126
ČSN EN ISO 9801 - Oftalmologické přístroje - Sada zkušebních skel
ČSN EN ISO 9801
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7944 - Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky 
Katalogové číslo:  54083
ČSN EN ISO 7944 - Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky
ČSN EN ISO 7944
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15253 - Oční optika a přístroje - Optické prostředky pro slabozraké 
Katalogové číslo:  60800
ČSN EN ISO 15253 - Oční optika a přístroje - Optické prostředky pro slabozraké
ČSN EN ISO 15253
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12865 - Oftalmologické přístroje - Retinoskopy 
Katalogové číslo:  76883
ČSN EN ISO 12865 - Oftalmologické přístroje - Retinoskopy
ČSN EN ISO 12865
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10343 - Oftalmologické přístroje - Oftalmometry 
Katalogové číslo:  96068
ČSN EN ISO 10343 - Oftalmologické přístroje - Oftalmometry
ČSN EN ISO 10343ČSN EN ISO 10343 This International Standard, together with ISO 15004 1, specifies requirements and test methods for continuously or digitally indicating ophthalmometers. Certain ty
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10940 - Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí 
Katalogové číslo:  84558
ČSN EN ISO 10940 - Oftalmologické přístroje - Kamery očního pozadí
ČSN EN ISO 10940
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10939 - Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem 
Katalogové číslo:  503452
ČSN EN ISO 10939 - Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem
ČSN EN ISO 10939ČSN EN ISO 10939 This document, together with ISO 15004 1 and ISO 15004 2, specifies requirements and test methods for slit-lamp microscopes to provide slit illumination and observa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10944 - Oftalmologické přístroje - Synoptofory 
Katalogové číslo:  84559
ČSN EN ISO 10944 - Oftalmologické přístroje - Synoptofory
ČSN EN ISO 10944
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10942 - Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy 
Katalogové číslo:  76643
ČSN EN ISO 10942 - Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy
ČSN EN ISO 10942
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8596 - Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení 
Katalogové číslo:  504722
ČSN EN ISO 8596 - Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení
ČSN EN ISO 8596ČSN EN ISO 8596 This document specifies a range of Landolt ring optotypes and describes a method for measuring distance visual acuity under photopic conditions for the purposes of ce
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10943 - Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy 
Katalogové číslo:  89382
ČSN EN ISO 10943 - Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy
ČSN EN ISO 10943
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8598-1 - Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí 
Katalogové číslo:  96483
ČSN EN ISO 8598-1 - Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí
ČSN EN ISO 8598-1ČSN EN ISO 8598-1 This part of ISO 8598 specifies requirements and test methods for general purpose focimeters designed for the measurement of vertex powers, cylinder axis, prismat
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 10342 - Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry 
Katalogové číslo:  86866
ČSN EN ISO 10342 - Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry
ČSN EN ISO 10342
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8612 - Oftalmologické přístroje - Tonometry 
Katalogové číslo:  84650
ČSN EN ISO 8612 - Oftalmologické přístroje - Tonometry
ČSN EN ISO 8612
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10938 - Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické 
Katalogové číslo:  501826
ČSN EN ISO 10938 - Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické
ČSN EN ISO 10938ČSN EN ISO 10938 This International Standard applies to displays of optotypes generated by chart projectors and all other visual acuity measurement systems that use recognition of h
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat