Sponzorovaný odkaz

1951 Oční optika, brýlová skla a obruby

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 10685-2 - Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace 
Katalogové číslo:  500380
ČSN EN ISO 10685-2 - Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace
ČSN EN ISO 10685-2ČSN EN ISO 10685-2 This part of ISO 10685 specifies the commercial information and file format used for trading spectacle frames and sunglasses. This part of ISO 10685 includes
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8980-1 - Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky 
Katalogové číslo:  505329
ČSN EN ISO 8980-1 - Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky
ČSN EN ISO 8980-1ČSN EN ISO 8980-1 This document specifies requirements and verification methods for the optical and geometrical properties for uncut finished single-vision and multifocal spectacle
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14139 - Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle 
Katalogové číslo:  86869
ČSN EN 14139 - Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle
ČSN EN 14139
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7998 - Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník 
Katalogové číslo:  75770
ČSN EN ISO 7998 - Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník
ČSN EN ISO 7998ČSN EN ISO 7998 V této mezinárodní normě se definují termíny vztahující se k brýlovým obrubám a brýlovým čočkám a uvádí se seznam ekvivalentních termínů v angličtině, francouzštině,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16128 ed. 2 - Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí 
Katalogové číslo:  99568
ČSN EN 16128 ed. 2 - Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí
ČSN EN 16128 ed. 2ČSN EN 16128 ed. 2 This European Standard specifies the reference method for the testing of spectacle frames, ready-to-wear spectacles, sunglasses and other items for eye and fa
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 10322-1 - Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček 
Katalogové číslo:  500551
ČSN EN ISO 10322-1 - Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček
ČSN EN ISO 10322-1ČSN EN ISO 10322-1 This part of ISO 10322 specifies requirements for the optical and geometrical properties of all semi-finished single-vision and multifocal spectacle lens blanks
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12870 - Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  505514
ČSN EN ISO 12870 - Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 12870ČSN EN ISO 12870 This International Standard specifies fundamental requirements for unglazed spectacle frames designed for use with all prescription lenses. It is applicable to fr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 10322-2 - Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí 
Katalogové číslo:  500552
ČSN EN ISO 10322-2 - Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí
ČSN EN ISO 10322-2ČSN EN ISO 10322-2 This part of ISO 10322 specifies requirements for the optical and geometrical properties of semi-finished lens blanks with finished progressive-power and degres
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11381 - Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů 
Katalogové číslo:  501827
ČSN EN ISO 11381 - Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů
ČSN EN ISO 11381ČSN EN ISO 11381 This International Standard specifies requirements for ISO metric screw threads for use with spectacle frames. Provision is made for screw threads of the following
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21987 - Oční optika - Montované brýlové čočky 
Katalogové číslo:  505328
ČSN EN ISO 21987 - Oční optika - Montované brýlové čočky
ČSN EN ISO 21987ČSN EN ISO 21987 This document specifies requirements and test methods for mounted spectacle lenses relative to the prescription order.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13666 - Oční optika - Brýlové čočky - Slovník 
Katalogové číslo:  507545
ČSN EN ISO 13666 - Oční optika - Brýlové čočky - Slovník
ČSN EN ISO 13666ČSN EN ISO 13666 This document defines terms relating to ophthalmic optics, specifically to blanks, finished spectacle lenses and fitting purposes. Terms relating to processes and
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 8624 - Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie 
Katalogové číslo:  88422
ČSN EN ISO 8624 - Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie
ČSN EN ISO 8624
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8980-2 - Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí 
Katalogové číslo:  505330
ČSN EN ISO 8980-2 - Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí
ČSN EN ISO 8980-2ČSN EN ISO 8980-2 This document specifies requirements and verification methods for the optical and geometrical properties for uncut finished power-variation lenses.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat