Sponzorovaný odkaz

1953 Oční implantáty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16672 - Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády 
Katalogové číslo:  99000
ČSN EN ISO 16672 - Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády
ČSN EN ISO 16672ČSN EN ISO 16672 This International Standard applies to ocular endotamponades (OE), a group of non-solid implants used in ophthalmology to flatten and position a detached retina ont
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11979-10 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí 
Katalogové číslo:  505512
ČSN EN ISO 11979-10 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí
ČSN EN ISO 11979-10ČSN EN ISO 11979-10 This document specifies requirements for any intraocular lenses to be implanted in the anterior segment of the eye with the primary indication to modify its
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11979-2 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96462
ČSN EN ISO 11979-2 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody
ČSN EN ISO 11979-2ČSN EN ISO 11979-2 This part of ISO 11979 specifies requirements and test methods for certain optical properties of intraocular lenses (IOLs) with any of spherical, aspheric, mono
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11979-1 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  507381
ČSN EN ISO 11979-1 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 11979-1ČSN EN ISO 11979-1 This document defines terms applicable to intraocular lenses, and to the methods used to evaluate them. NOTE: Terms are listed in the alphabetical order of
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11979-7 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie 
Katalogové číslo:  505513
ČSN EN ISO 11979-7 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie
ČSN EN ISO 11979-7ČSN EN ISO 11979-7 This document specifies the particular requirements for the clinical investigations of intraocular lenses that are implanted in the eye in order to correct apha
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11979-6 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě 
Katalogové číslo:  96793
ČSN EN ISO 11979-6 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě
ČSN EN ISO 11979-6ČSN EN ISO 11979-6 This part of ISO 11979 specifies tests by which the shelf-life of sterile intraocular lenses (IOLs) in their final packaging can be determined. These tests incl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11979-8 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  503092
ČSN EN ISO 11979-8 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky
ČSN EN ISO 11979-8ČSN EN ISO 11979-8 This document specifies fundamental requirements for all types of intraocular lenses intended for surgical implantation into the anterior segment of the human e
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16671 - Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii 
Katalogové číslo:  99013
ČSN EN ISO 16671 - Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii
ČSN EN ISO 16671ČSN EN ISO 16671 This International Standard defines requirements with regards to safety for the intended performance, design attributes, preclinical and clinical evaluation, steril
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat