Sponzorovaný odkaz

2600 Transportní zařízení, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 26 0002 - Manipulace s materiálem. Názvosloví 
Katalogové číslo:  25954
ČSN 26 0002 - Manipulace s materiálem. Názvosloví
ČSN 26 0002ČSN 26 0002 Norma stanoví základní české a slovenské názvy a definice pojmů v oblasti manipulace s materiálem. Pro informaci jsou přiřazeny obdobné názvy v ruštině, angličtině, francouzš
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3569 - Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen 
Katalogové číslo:  15905
ČSN ISO 3569 - Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen
ČSN ISO 3569ČSN ISO 3569 Norma obsahuje ISO 3569:1976. Uvádí přehled údajů pro klasifikaci a označování kusových břemen jako nákladů na dopravních zařízeních. Kusová břemena jsou klasifikována p
Cena:  171,- Kč
ČSN 26 0070 - Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních 
Katalogové číslo:  16025
ČSN 26 0070 - Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních
ČSN 26 0070ČSN 26 0070 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 3435:1977. Údaje souhlasné s touto mezinárodní normou jsou označeny postranní čárou na levém okraji textu. Tato ČSN 26 0070 uvádí
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1819 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  28647
ČSN ISO 1819 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení
ČSN ISO 1819ČSN ISO 1819 Norma obsahuje ISO 1819:1977. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP a SBÚ na zá
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 617+A1 - Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách 
Katalogové číslo:  88548
ČSN EN 617+A1 - Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách
ČSN EN 617+A1ČSN EN 617+A1 Tato evropská norma pojednává o technických požadavcích pro minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4 a příloze A. Tato nebezpečí mohou vzniknout při provozu a údržbě
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14658+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí 
Katalogové číslo:  86626
ČSN EN 14658+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí
ČSN EN 14658+A1ČSN EN 14658+A1 Tato evropská norma se týká mechanických kontinuálních manipulačních zařízení použitých v povrchových hnědouhelných dolech a jednotlivých mechanických manipulačních
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 741+A1 - Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů 
Katalogové číslo:  88552
ČSN EN 741+A1 - Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů
ČSN EN 741+A1ČSN EN 741+A1 Tato norma stanovuje zvláštní bezpečnostní požadavky na typy pneumatických manipulačních systémů a komponent uvedených v kapitole 3, které jsou určeny pro dopravu sypkých
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 620+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál 
Katalogové číslo:  88551
ČSN EN 620+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál
ČSN EN 620+A1ČSN EN 620+A1 Tato evropská norma pojednává o technických požadavcích pro minimalizaci rizik způsobených nebezpečími uvedenými v 4, která mohou vzniknout při provozu a údržbě pevných p
Cena:  545,- Kč
ČSN 26 0001 ZMĚNA 3 - Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení 
Katalogové číslo:  35465
ČSN 26 0001 ZMĚNA 3 - Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení
ČSN 26 0001 ZMĚNA 3
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 619+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek 
Katalogové číslo:  88550
ČSN EN 619+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek
ČSN EN 619+A1ČSN EN 619+A1 Tato evropská norma pojednává o technických požadavcích pro minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4 a příloze B. Tato nebezpečí mohou vzniknout při provozu a údržbě
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 7149 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení 
Katalogové číslo:  28690
ČSN ISO 7149 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení
ČSN ISO 7149ČSN ISO 7149 Norma obsahuje ISO 7149-1982. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečno
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2148 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie 
Katalogové číslo:  15194
ČSN ISO 2148 - Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie
ČSN ISO 2148ČSN ISO 2148 Norma obsahuje ISO 2148:1974. ISO 2148 stanoví terminologii v anglickém a francouzském jazyce používanou u zařízení pro plynulou dopravu, včetně základních termínů a po
Cena:  655,- Kč
ČSN 26 0001 - Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení 
Katalogové číslo:  25953
ČSN 26 0001 - Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení
ČSN 26 0001ČSN 26 0001 Norma stanoví české a slovenské názvy, jejich definice a rozdělení dopravních zařízení pro silniční, železniční, lodní a leteckou dopravu, dále pro pneumatickou a hydrauli
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 618+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků 
Katalogové číslo:  88549
ČSN EN 618+A1 - Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků
ČSN EN 618+A1ČSN EN 618+A1 Tato norma pojednává o technických požadavcích pro minimalizaci rizik způsobených nebezpečími uvedenými v kapitole 4, která mohou vzniknout při provozu a údržbě mechanick
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat