Sponzorovaný odkaz

2603 Společné nosné dopravní prostředky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 26 0383 - Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  25964
ČSN 26 0383 - Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky
ČSN 26 0383ČSN 26 0383 Norma stanovuje technické požadavky dopravních pásů s textilní kostrou a s hladkým povrchem, pro použití v podzemí s krycími vrstvanmi z pryže nebo PVC se zvýšenou odolnos
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 283 - Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  99431
ČSN EN ISO 283 - Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda
ČSN EN ISO 283ČSN EN ISO 283 This International Standard specifies a test method for the determination of the full thickness tensile strength in the longitudinal direction and the elongation at the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 505 - Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin 
Katalogové číslo:  504504
ČSN EN ISO 505 - Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin
ČSN EN ISO 505ČSN EN ISO 505 This document specifies a method of test for the measurement of the propagation resistance of an initial tear in textile conveyor belts, either in full thickness or of
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 0360 - Názvosloví dopravních pásů 
Katalogové číslo:  25958
ČSN 26 0360 - Názvosloví dopravních pásů
ČSN 26 0360ČSN 26 0360 Norma stanoví nejdůležitější české a slovenské názvy vztahující se k dopravním pásům, používané v technické literatuře, učebnicích, příručkách, katalozích, obchodním styku ap
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21180 - Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu 
Katalogové číslo:  93041
ČSN EN ISO 21180 - Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN ISO 21180
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9856 - Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti 
Katalogové číslo:  503199
ČSN EN ISO 9856 - Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti
ČSN EN ISO 9856ČSN EN ISO 9856 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení elastického a permanentního prodloužení dopravního pásu a výpočet modulu pružnosti. Není použitelná nebo pla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12882 - Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost 
Katalogové číslo:  99338
ČSN EN 12882 - Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
ČSN EN 12882ČSN EN 12882 Tato evropská norma specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky a požadavky na hořlavost dopravních pásů pro všeobecné užití, které nejsou určeny pro použití v podzemní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12881-1 - Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku 
Katalogové číslo:  95747
ČSN EN 12881-1 - Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku
ČSN EN 12881-1ČSN EN 12881-1 EN 12881 1 describes four methods for measuring the propagation of a flame along a conveyor belt which has been exposed to a relatively high localized heat source suc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21181 - Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení 
Katalogové číslo:  93042
ČSN EN ISO 21181 - Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení
ČSN EN ISO 21181
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 0370 - Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností 
Katalogové číslo:  25959
ČSN 26 0370 - Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností
ČSN 26 0370ČSN 26 0370 Norma platí pro zkoušení dopravních pásů s textilní kostrou krycími vrstvami z pryže nebo plastů a je určena k ověřování jejich základních vlastností, přepsaných v normách
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21183-2 - Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů 
Katalogové číslo:  507555
ČSN EN ISO 21183-2 - Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů
ČSN EN ISO 21183-2ČSN EN ISO 21183-2 This document establishes a list of equivalent terms relating to light conveyor belts. NOTE - In addition to terms used in the three official ISO languages
Cena:  347,- Kč
ČSN 26 0372 - Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností 
Katalogové číslo:  25960
ČSN 26 0372 - Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností
ČSN 26 0372ČSN 26 0372 Norma stanoví požárně technické vlastnosti dopravních pásů pro dopravníky s textilní kostrou, opatřených krycími vrstvami z pryže nebo PVC, určených k použití v podzemí. P
Cena:  171,- Kč
ČSN 26 0381 - Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky 
Katalogové číslo:  25962
ČSN 26 0381 - Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky
ČSN 26 0381ČSN 26 0381 Norma platí pro dopravní pásy s textilní kostrou s hladkým povrchem a s krycími vrstvami z gumy nebo PVC, určených pro všeobecné použití. Základní ustanovení, týkající se
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 7623 - Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě 
Katalogové číslo:  99367
ČSN EN ISO 7623 - Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě
ČSN EN ISO 7623ČSN EN ISO 7623 This International Standard specifies a method for determining the bond strength of metal cords to their surrounding coating, either in the initial state or after the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21182 - Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření 
Katalogové číslo:  92846
ČSN EN ISO 21182 - Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření
ČSN EN ISO 21182
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat