Sponzorovaný odkaz

2604 Řetězy a řetězová kola pro transportéry

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 254 - Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení 
Katalogové číslo:  92033
ČSN ISO 254 - Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení
ČSN ISO 254ČSN ISO 254 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky kvality, které jsou společné všem přenosovým řemenicím. Stanoví specifikované úrovně kvality na provedení a vyvážení přenos
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 12046 - Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností 
Katalogové číslo:  92030
ČSN ISO 12046 - Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností
ČSN ISO 12046ČSN ISO 12046 Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební metody pro stanovení fyzikálních vlastností synchronních řemenů používaných v částech vozidlových motorů, jako jsou vačkové hř
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16974 - Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení 
Katalogové číslo:  501333
ČSN EN 16974 - Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení
ČSN EN 16974ČSN EN 16974 This European Standard defines a method for the determination of the width related indentation rolling resistance of conveyor belts. The goal is that the method easily and
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5296 - Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry 
Katalogové číslo:  92029
ČSN ISO 5296 - Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry
ČSN ISO 5296ČSN ISO 5296 Tato mezinárodní norma specifikuje hlavní charakteristiky synchronních nekonečných řemenů pro použití v synchronních řemenových pohonech pro přenos hnací síly a kde je po
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5291 - Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém) 
Katalogové číslo:  92032
ČSN ISO 5291 - Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém)
ČSN ISO 5291ČSN ISO 5291 Tato mezinárodní norma specifikuje hlavní charakteristiky drážkovaných řemenic (pro profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ) určené pro spojené klasické klínové řemeny pro průmyslov
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat