Sponzorovaný odkaz

2688 Vozíky s pohonem

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15830 - Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření 
Katalogové číslo:  91699
ČSN EN 15830 - Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření
ČSN EN 15830ČSN EN 15830 Tato evropská norma platí pro terénní vozíky s proměnným vyložením, které mají stanovené místo sedící obsluhy na levé straně ramena, nebo v ose ramena (kromě místa obsluhy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12053+A1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku 
Katalogové číslo:  82533
ČSN EN 12053+A1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku
ČSN EN 12053+A1ČSN EN 12053+A1 Tato norma pro měření hluku uvádí metodu určování hladiny akustického tlaku na stanovišti obsluhy a hladiny akustického výkonu manipulačních vozíků a terénních vozíků
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3691-3 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny 
Katalogové číslo:  503244
ČSN EN ISO 3691-3 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
ČSN EN ISO 3691-3ČSN EN ISO 3691-3 Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691 1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16842-2 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně 
Katalogové číslo:  509802
ČSN EN 16842-2 - Motorové manipulační  vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně
ČSN EN 16842-2ČSN EN 16842-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební postupy pro 360° viditelnost manipulačních vozíků s vlastním pohonem s protiváhou se sedícím řidičem a terénních st
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16842-9 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy 
Katalogové číslo:  509807
ČSN EN 16842-9 - Motorové manipulační  vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy
ČSN EN 16842-9ČSN EN 16842-9 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební postupy pro 360° viditelnost vychystávacích manipulačních vozíků s vlastním pohonem s třístranným zakládáním se zdviž
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16842-4 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně 
Katalogové číslo:  509804
ČSN EN 16842-4 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně
ČSN EN 16842-4ČSN EN 16842-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební postupy pro 360° viditelnost manipulačních vozíků s proměnným vyložením s vlastním pohonem se sezením (dále jen vozík
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3691-4 - Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy 
Katalogové číslo:  510993
ČSN EN ISO 3691-4 - Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy
ČSN EN ISO 3691-4ČSN EN ISO 3691-4 This document specifies safety requirements and the means for their verification for driverless industrial trucks (hereafter referred to as trucks) and their sy
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16307-1 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 
Katalogové číslo:  511302
ČSN EN 16307-1 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
ČSN EN 16307-1ČSN EN 16307-1 This document gives requirements for the types of industrial trucks specified in the scope of EN ISO 3691 1:2015 ). This document is intended to be used in conjunc
Cena:  347,- Kč
ČSN 26 8821 - Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry 
Katalogové číslo:  17928
ČSN 26 8821 - Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry
ČSN 26 8821ČSN 26 8821 V této normě jsou zapracovány údaje z doporučení ISO/R 509:1966. Norma stanoví základní rozměry vidlicových nízkozdvižných vozíků tak, aby bylo možno bez poškození dopravo
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1175-1+A1 - Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky 
Katalogové číslo:  88229
ČSN EN 1175-1+A1 - Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky
ČSN EN 1175-1+A1ČSN EN 1175-1+A1 Tato norma stanovuje elektrické a souvisící mechanické bezpečnostní požadavky pro navrhování a konstrukci elektrické instalace v elektricky poháněných motorových vo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13059+A1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací 
Katalogové číslo:  82534
ČSN EN 13059+A1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací
ČSN EN 13059+A1ČSN EN 13059+A1 Tato norma stanovuje postup přezkoušení typu pro zjišťování hodnot emisí celkových vibrací přenášených na tělo obsluhy manipulačních vozíků při daných podmínkách. Tat
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3691-1 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 
Katalogové číslo:  99129
ČSN EN ISO 3691-1 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
ČSN EN ISO 3691-1ČSN EN ISO 3691-1 ČSN EN ISO 3691 -1 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro následující typy manipulačních vozíků s vlastním pohonem (dále vozíků), po
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16307-6 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 
Katalogové číslo:  96034
ČSN EN 16307-6 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
ČSN EN 16307-6ČSN EN 16307-6 Tato evropská norma uvádí požadavky pro typy manipulačních vozíků specifikovaných v předmětu EN ISO 3691-6:2013. Tato evropská norma se uvažuje pro používání spolu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16203 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou 
Katalogové číslo:  96187
ČSN EN 16203 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou
ČSN EN 16203ČSN EN 16203 Tato evropská norma specifikuje dynamické zkoušky pro ověření příčné stability u zdvižných vozíků s protiváhou podle EN ISO 3691-1, které mají centrální řízení, sedící nezd
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 24134 - Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků 
Katalogové číslo:  506588
ČSN EN ISO 24134 - Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků
ČSN EN ISO 24134ČSN EN ISO 24134 This International Standard specifies the safety requirements for controls and control systems for the following automated functions of industrial trucks: - st
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3691-5 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky 
Katalogové číslo:  500338
ČSN EN ISO 3691-5 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky
ČSN EN ISO 3691-5ČSN EN ISO 3691-5 Tato část ISO 3691 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro následující typy ručních vozíků (dále vozíky), vybavené manipulačním z
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16796-1 - Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  509843
ČSN EN 16796-1 - Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně
ČSN EN 16796-1ČSN EN 16796-1 Tato evropská norma stanovuje obecná kritéria zkoušek a požadavky na měření spotřeby energie manipulačních vozíků s vlastním pohonem (dále jen vozíky) během provozu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16796-3 - Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery 
Katalogové číslo:  509845
ČSN EN 16796-3 - Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery
ČSN EN 16796-3ČSN EN 16796-3 Tato evropská norma specifikuje metodu měření spotřeby energie pro zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery, v souladu s ustanovením ISO 5053-1. Tato část je určena
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16842-7 - Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími 
Katalogové číslo:  509806
ČSN EN 16842-7 - Motorové manipulační  vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími
ČSN EN 16842-7ČSN EN 16842-7 Tento dokument stanovuje požadavky a zkušební postupy pro 360° viditelnost vozíků s proměnným vyložením s vlastním pohonem se sezením kontejnerových vozíků se stožárem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1459-1+A1 - Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením 
Katalogové číslo:  511696
ČSN EN 1459-1+A1 - Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením
ČSN EN 1459-1+A1 ČSN EN 1459-1+A1 Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky na samohybné vozíky s proměnným vyložením pro nerovný terén (dále jen nákladní vozíky), určené k manipulaci s bře
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1175-2+A1 - Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky 
Katalogové číslo:  88231
ČSN EN 1175-2+A1 - Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky
ČSN EN 1175-2+A1ČSN EN 1175-2+A1 Tato norma stanovuje elektrické a souvisící mechanické bezpečnostní požadavky pro návrh a konstrukci elektrické instalace ve vozících poháněných spalovacím motorem
Cena:  171,- Kč
ČSN 26 8805 - Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly 
Katalogové číslo:  58410
ČSN 26 8805 - Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
ČSN 26 8805ČSN 26 8805 Tato norma stanovuje zásady provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem (manipulačních vozíků).
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1755 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Katalogové číslo:  500698
ČSN EN 1755 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN EN 1755ČSN EN 1755 Norma platí pro vozíky s pohonem a ruční manipulační vozíky specifikované v: EN 1459 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem E
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16796-4 - Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením 
Katalogové číslo:  507828
ČSN EN 16796-4 - Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením
ČSN EN 16796-4ČSN EN 16796-4 This document specifies the method of fuel consumption measurement for rough-terrain variable-reach trucks as defined in ISO 5053-1, hereinafter referred to as trucks.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1459-2+A1 - Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením 
Katalogové číslo:  506587
ČSN EN 1459-2+A1 - Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením
ČSN EN 1459-2+A1ČSN EN 1459-2+A1 This European Standard specifies the general safety requirements of slewing variable-reach rough-terrain trucks (here-after referred to as trucks), consisting of
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16796-6 - Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami 
Katalogové číslo:  509946
ČSN EN 16796-6 - Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami
ČSN EN 16796-6ČSN EN 16796-6 This part of EN 16796 specifies the methods of energy consumption measurement for stacking high-lift straddle carrier (hereafter referred to as straddle carrier), as de
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat