Sponzorovaný odkaz

2690 Manipulace s materiálem, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 26 9004 - Manipulační jednotky. Názvosloví 
Katalogové číslo:  25999
ČSN 26 9004 - Manipulační jednotky. Názvosloví
ČSN 26 9004ČSN 26 9004 Norma stanoví základní české a slovenské názvy a definice pojmů z oblasti manipulačních jednotek. Dvoustránková norma česky definuje 7 hesel. ČSN 26 9004 byla schválena 24
Cena:  34,- Kč
ČSN 26 9019 - Skladování. Názvosloví zásob 
Katalogové číslo:  23003
ČSN 26 9019 - Skladování. Názvosloví zásob
ČSN 26 9019ČSN 26 9019 Norma stanoví základní české a slovenské názvy pojmů, týkající se zásob ve skladovém hospodářství a stanovuje jejich význam (definice). Česky je definováno 36 hesel. ČSN 2
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9015 - Skladování. Základní názvosloví 
Katalogové číslo:  23000
ČSN 26 9015 - Skladování. Základní názvosloví
ČSN 26 9015ČSN 26 9015 Norma stanoví české a slovenské názvy a česky definuje jejich význam v oblasti skladování. Cizojazyčné termíny nejsou uvedeny. Je normalizováno 31 hesel. ČSN 26 9015 byla
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12674-3 OPRAVA 1 - Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  76259
ČSN EN 12674-3 OPRAVA 1 - Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení
ČSN EN 12674-3 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
Katalogové číslo:  15147
ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 26 9010ČSN 26 9010 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu be
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9016 - Skladování. Názvosloví skladů 
Katalogové číslo:  32637
ČSN 26 9016 - Skladování. Názvosloví skladů
ČSN 26 9016ČSN 26 9016 Norma stanoví základní české a slovenské názvy skladů a skladových objektů a jejich význam. V české a slovenské řeči je normalizováno 44 hesel, definice jsou česky. Cizoja
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12674-4 - Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  98143
ČSN EN 12674-4 - Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení
ČSN EN 12674-4ČSN EN 12674-4 This European Standard specifies appropriate tests and levels of performance for roll containers and dollies manufactured in all materials, assembled for use and stacke
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12674-2 - Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti 
Katalogové číslo:  65317
ČSN EN 12674-2 - Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti
ČSN EN 12674-2ČSN EN 12674-2 Tato evropská norma specifikuje všeobecné provedení a zásady bezpečnosti pro čtyři hlavní druhy rozvážkových vozíků - rozebíratelné, skládací, zasunovací a pevné a se
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
Katalogové číslo:  99629
ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 26 9030ČSN 26 9030 Tato norma určuje všeobecné zásady pro tvorbu manipulačních jednotek a pro jejich bezpečnou manipulaci a skladování.
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9017 - Skladování. Názvosloví ploch a prostorů 
Katalogové číslo:  23001
ČSN 26 9017 - Skladování. Názvosloví ploch a prostorů
ČSN 26 9017ČSN 26 9017 Norma stanoví české a slovenské názvy skladovacích prostorů i skladových ploch a jejich význam. V pěti částech (plochy a prostory uzavřených a krytých skladů, plochy otevř
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 445 - Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník 
Katalogové číslo:  94143
ČSN EN ISO 445 - Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník
ČSN EN ISO 445ČSN EN ISO 445 Tato mezinárodní norma definuje termíny, které se vztahují k paletám určeným pro manipulaci s materiálem. Obsahuje rovněž informativní přílohy se všeobecnými termíny
Cena:  605,- Kč
ČSN 26 9041 - Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady 
Katalogové číslo:  28753
ČSN 26 9041 - Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady
ČSN 26 9041ČSN 26 9041 Norma platí pro jednotné modulové řady manipulačních jednotek s pravoúhlou základnou i půdorysem a stanoví pro ně řadu základních rozměrů a řadu jmenovitých hodnot hmotno
Cena:  358,- Kč
ČSN 26 9050 - Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení 
Katalogové číslo:  28811
ČSN 26 9050 - Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení
ČSN 26 9050ČSN 26 9050 Tato norma určuje obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek paletových jednotek určených k použití v jakémkoliv systému oběhu ať jsou přepravovány silniční, železnič
Cena:  73,- Kč
ČSN 26 9052 - Paletové jednotky. Zkouška stohováním 
Katalogové číslo:  15170
ČSN 26 9052 - Paletové jednotky. Zkouška stohováním
ČSN 26 9052ČSN 26 9052 Tato norma stanoví dvě metody zkoušení paletových jednotek vytvořených na prostých paletách na ověření jejich soudržnosti a odolnosti nebo ochrany, kterou poskytují ložen
Cena:  73,- Kč
ČSN 26 9051 - Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám 
Katalogové číslo:  15289
ČSN 26 9051 - Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám
ČSN 26 9051ČSN 26 9051 Tato norma platí pro paletové jednotky a stanoví postup pro výběr a přípravu vzorků ke zkouškám. Dále stanoví postup označování jejich povrchu (stěn) hran a vrcholů při z
Cena:  73,- Kč
ČSN 26 9018 - Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví 
Katalogové číslo:  23002
ČSN 26 9018 - Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví
ČSN 26 9018ČSN 26 9018 Norma stanoví základní české a slovenské názvy technologických a technickoekonomických pojmů ve skladovém hospodářství a jejich význam. Cizojazyčné názvy nejsou uvedeny. Č
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 9053 - Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou 
Katalogové číslo:  16977
ČSN 26 9053 - Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou
ČSN 26 9053ČSN 26 9053 Tato norma platí pro paletové jednotky a stanoví metodu zkoušení jejich odolnosti proti účinku skrápění vodou. Zkouška se používá pro hodnocení funkčních vlastností paleto
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12674-3 - Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  73003
ČSN EN 12674-3 - Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení
ČSN EN 12674-3
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat