Sponzorovaný odkaz

2691 Palety, přepravky, regály - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 15629 - Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet 
Katalogové číslo:  68834
ČSN ISO 15629 - Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet
ČSN ISO 15629ČSN ISO 15629 Tato mezinárodní norma je směrnicí pro hřebíky a svorky používané při montáži nových a opravách starých prostých dřevěných palet. V této mezinárodní normě se termín spo
Cena:  347,- Kč
ČSN 26 9108 - Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie 
Katalogové číslo:  23010
ČSN 26 9108 - Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie
ČSN 26 9108ČSN 26 9108 Norma platí pro konstrukci, výrobu, zkoušení a dodávání kovových ukládacích beden. Bedny jsou určené pro přepravu potravin. Norma neobsahuje žádné požadavky na materiál s
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9112 ZMĚNA 3 - Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  53170
ČSN 26 9112 ZMĚNA 3 - Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9112 ZMĚNA 3
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 8611-3 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena 
Katalogové číslo:  91876
ČSN EN ISO 8611-3 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena
ČSN EN ISO 8611-3ČSN EN ISO 8611-3 Tato část ISO 8611 stanovuje určení maximálního pracovního břemena pro palety se známým užitečným břemenem při různých podmínkách manipulace. Neuvažuje se s apl
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 9120 ZMĚNA 1 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry 
Katalogové číslo:  53169
ČSN 26 9120 ZMĚNA 1 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry
ČSN 26 9120 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 26 9119 - Prosté palety. Pevnostní požadavky 
Katalogové číslo:  17121
ČSN 26 9119 - Prosté palety. Pevnostní požadavky
ČSN 26 9119ČSN 26 9119 Norma obsahuje pevnostní požadavky stanovené v dokumentu ISO TR 10233:1989. Specifikuje pevnostní požadavky pro palety zkoušené v souladu s ČSN ISO 8611 (29 9118). Vztahuj
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9112 - Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23014
ČSN 26 9112 - Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9112ČSN 26 9112 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6780-1988 a 8611-1988. Norma platí pro konstrukci a výrobu vratných prostých palet (dále jen palet) jejichž základní parametry js
Cena:  347,- Kč
ČSN 26 9120 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry 
Katalogové číslo:  23017
ČSN 26 9120 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry
ČSN 26 9120ČSN 26 9120 Norma platí pro konstrukci a výrobu ohradových, skříňových a sloupkových palet a stanoví jejich základní parametry. Neplatí pro palety podle ČSN 26 9122 a ČSN 26 9123 urče
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13382 - Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry 
Katalogové číslo:  65623
ČSN EN 13382 - Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry
ČSN EN 13382ČSN EN 13382 Tato evropská norma specifikuje základní rozměry a tolerance pro nové jednopodlahové a dvoupodlahové jednostranné palety, se všemi typy nabíracích otvorů pro jejich přepr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13626 - Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  68326
ČSN EN 13626 - Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13626ČSN EN 13626 Tato evropská norma udává definice a specifikuje všeobecné požadavky a metody zkoušení s ohledem na použití opakovaně použitelných ohradových palet. Tato evropská norm
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13698-1 - Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm x 1 200 mm 
Katalogové číslo:  69059
ČSN EN 13698-1 - Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm x 1 200 mm
ČSN EN 13698-1ČSN EN 13698-1 Tato evropská norma specifikuje výrobní charakteristiky prosté, opakovaně použitelné dřevěné, dvoupodlahové, jednostranné, čtyřcestné, devítišpalíkové palety s rozměr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8611-1 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  91874
ČSN EN ISO 8611-1 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody
ČSN EN ISO 8611-1ČSN EN ISO 8611-1 Tato část ISO 8611 stanovuje metody zkoušení vhodné pro hodnocení nových prostých palet pro manipulaci s materiálem. Metody zkoušení jsou rozděleny do skupin pr
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat