Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

2691 Palety, přepravky, regály

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 26 9105 - Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu 
Katalogové číslo:  23007
ČSN 26 9105 - Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu
ČSN 26 9105ČSN 26 9105 V této normě je zapracována vyhl. Mezinárodní unie železnic UIC 435-1 z 1.11.1987 a její změny z 1.2.1988. Čl.7.1 a 7.2 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o č
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9113 - Nevratné prosté palety. Základní parametry 
Katalogové číslo:  23015
ČSN 26 9113 - Nevratné prosté palety. Základní parametry
ČSN 26 9113ČSN 26 9113 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6780-1988. Údaje souhlasné s ISO 6780-1988 jsou uvedeny v článku 3, 8, 9, 10 a jsou označeny po straně svislou čárou. Norma stano
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9121 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23018
ČSN 26 9121 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9121ČSN 26 9121 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení ohradových, skříňových a sloupkových palet, jejichž základní parametry jsou v ČSN 26 9120. Palety ohradové a skříňové jsou ur
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 9123 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23020
ČSN 26 9123 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9123ČSN 26 9123 Čl.9.6, 9.21 až 9.29 a 11 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rámci působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13698-2 - Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1 000 mm x 1 200 mm 
Katalogové číslo:  85091
ČSN EN 13698-2 - Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1 000 mm x 1 200 mm
ČSN EN 13698-2ČSN EN 13698-2 Zkoušky s paletou s plným obvodem opěrné podlahy a více než třicetiletá zkušenost s ližinovou paletou při přepravě zboží prokázaly, že tyto konstrukce palety splňují
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8611-2 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek 
Katalogové číslo:  91875
ČSN EN ISO 8611-2 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek
ČSN EN ISO 8611-2ČSN EN ISO 8611-2 Tato část ISO 8611 stanovuje požadavky na provedení pro stanovení jmenovitých břemen pro nové prosté palety. Rovněž specifikuje požadované zkoušky nových prostý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12777-3 - Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů 
Katalogové číslo:  67979
ČSN EN ISO 12777-3 - Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů
ČSN EN ISO 12777-3ČSN EN ISO 12777-3 Tato část normy specifikuje metody určení odolnosti paletových spojů hlavně vůči statickému zatížení, stanovením pevnosti a tuhosti hřebíkových nebo svorkovýc
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 12777-1 - Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu 
Katalogové číslo:  19896
ČSN ISO 12777-1 - Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu
ČSN ISO 12777-1ČSN ISO 12777-1 Norma obsahuje ISO 12777-1:1993. Norma je identická s EN ISO 12777-1:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12777-1:1993 byl schválen CEN jako evro
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18333 - Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety 
Katalogové číslo:  96717
ČSN ISO 18333 - Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety
ČSN ISO 18333ČSN ISO 18333 Tato mezinárodní norma poskytuje směrnici ohledně minimálních doporučených charakteristik kvality řeziva. Je použitelná pro podélné nosníky, svlaky, špalíky a přířezy pou
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 9114 - Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23016
ČSN 26 9114 - Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9114ČSN 26 9114 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6780-1988 a ISO 8611-1988. Údaje souhlasné s ISO 6780-1988 jsou uvedeny v článku 16, 18, 23. Údaje souhlasné s ISO 8611-1988 jsou
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9122 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry 
Katalogové číslo:  23019
ČSN 26 9122 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry
ČSN 26 9122ČSN 26 9122 Čl.4.7 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku. Norma p
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9126 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23021
ČSN 26 9126 - Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9126ČSN 26 9126 Norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení ohradových, skříňových a sloupkových palet pro bezvazačovou manipulaci, jejichž základní parametry jsou uvedeny v
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 18613 - Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet 
Katalogové číslo:  98009
ČSN EN ISO 18613 - Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet
ČSN EN ISO 18613ČSN EN ISO 18613 Direktivní požadavky na recyklaci obalových materiálů vedly k rozšíření opakovaného použití, oprav a recyklace dřevěných palet. Tato mezinárodní norma má v úmyslu n
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13194 - Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  90463
ČSN ISO 13194 - Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení
ČSN ISO 13194ČSN ISO 13194 Tato mezinárodní norma stanovuje definice, základní požadavky a metody zkoušení pro ohradové palety ze všech materiálů. Tato mezinárodní norma se použije na ohradové pale
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 18334 - Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet 
Katalogové číslo:  88535
ČSN ISO 18334 - Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet
ČSN ISO 18334ČSN ISO 18334 Tato mezinárodní norma uvádí směrnici pro minimální kritérium kvality, týkající se montáže nových dřevěných palet. Zahrnuje přesnost umístění komponenty, obrazce spojov
Cena:  171,- Kč
ČSN 26 9110 - Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1 200 mm 
Katalogové číslo:  21040
ČSN 26 9110 - Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1 200 mm
ČSN 26 9110ČSN 26 9110 Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a značení evropské dřevěné čtyřcestné prosté palety - EUR - s rozměry 800 mm 1 200 mm. V závorce za číslem článku je uvedeno číslo čl
Cena:  347,- Kč
ČSN 26 9128 - Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta "Y" s rozměry 800 mm krát 1200 mm 
Katalogové číslo:  28556
ČSN 26 9128 - Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta "Y" s rozměry 800 mm krát 1200 mm
ČSN 26 9128ČSN 26 9128 V této normě je zapracována vyhl. Mezinárodní unie železnic UIC 435-3 z 1.10.1990. Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení kovových ohradových palet, používaných pr
Cena:  347,- Kč
ČSN 26 9114 ZMĚNA Z3 - Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  506858
ČSN 26 9114 ZMĚNA Z3 - Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9114 ZMĚNA Z3
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 12776 - Palety - Kluzné podložky 
Katalogové číslo:  88534
ČSN ISO 12776 - Palety - Kluzné podložky
ČSN ISO 12776ČSN ISO 12776 Tato mezinárodní norma uvádí kluzné podložky, které se používají pro uspořádání zboží do jednotkového břemena a rovněž pro nakládání, vykládání, přepravu a skladování zbo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13545 - Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet - Zkušební metody a požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  65823
ČSN EN 13545 - Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet - Zkušební metody a požadavky na provedení
ČSN EN 13545ČSN EN 13545 Tato norma specifikuje zkušební metody a požadavky na provedení pro opakovaně použitelné nástavné rámy palet vyrobené ze dřeva nebo z materiálů na základě dřeva. Jsou dvě
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12777-2 - Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení 
Katalogové číslo:  61672
ČSN EN ISO 12777-2 - Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení
ČSN EN ISO 12777-2ČSN EN ISO 12777-2 Tato část ISO 12777 specifikuje metody pro stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti namáhání ve směru osy a stanovuje zkušební metody pro: a) v
Cena:  232,- Kč
ČSN 26 9107 - Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  23009
ČSN 26 9107 - Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení
ČSN 26 9107ČSN 26 9107 V této normě je zapracována vyhl. Mezinárodní unie železnic UIC 435-4 z 1.1.1983 a jejími změnami z 1.7.1988 a 1.10.1990. Norma platí pro evropské dřevěné čtyřcestné palet
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9109 - Ukládací bedny plastové. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23011
ČSN 26 9109 - Ukládací bedny plastové. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9109ČSN 26 9109 Norma platí pro konstrukci, výrobu, zkoušení a dodávání ukládacích beden plastových určených k ukládání, skladování a přepravě materiálu. Čl. 13 pak výslovně stanoví, že "
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9127 - Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením 
Katalogové číslo:  23022
ČSN 26 9127 - Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením
ČSN 26 9127ČSN 26 9127 Čl.9.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rámci působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku. Norma sta
Cena:  95,- Kč
ČSN 26 9108 - Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie 
Katalogové číslo:  23010
ČSN 26 9108 - Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie
ČSN 26 9108ČSN 26 9108 Norma platí pro konstrukci, výrobu, zkoušení a dodávání kovových ukládacích beden. Bedny jsou určené pro přepravu potravin. Norma neobsahuje žádné požadavky na materiál s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8611-3 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena 
Katalogové číslo:  91876
ČSN EN ISO 8611-3 - Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena
ČSN EN ISO 8611-3ČSN EN ISO 8611-3 Tato část ISO 8611 stanovuje určení maximálního pracovního břemena pro palety se známým užitečným břemenem při různých podmínkách manipulace. Neuvažuje se s apl
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat