Sponzorovaný odkaz

2693 Palety, přepravky, regály

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 668 ZMĚNA Amd.1 - Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti 
Katalogové číslo:  501667
ČSN ISO 668 ZMĚNA Amd.1 - Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
ČSN ISO 668 ZMĚNA Amd.1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13071-3 - Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení 
Katalogové číslo:  509040
ČSN EN 13071-3 - Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení
ČSN EN 13071-3ČSN EN 13071-3 This document specifies the requirements for the container lifting and opening/closing/locking connections to be used during the loading and unloading operations of the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 840-1 - Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 
Katalogové číslo:  510545
ČSN EN 840-1 - Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení
ČSN EN 840-1ČSN EN 840-1 This document specifies dimensions and design requirements of mobile waste and recycling containers with 2 wheels, with capacity up to 400 l to be used by comb lifting devi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6346 ZMĚNA A3 - Kontejnery - Kódování, identifikace a značení 
Katalogové číslo:  93241
ČSN EN ISO 6346 ZMĚNA A3 - Kontejnery - Kódování, identifikace a značení
ČSN EN ISO 6346 ZMĚNA A3
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8323 - Kontejnery. Letecko-pozemní (intermodální) kontejnery pro všeobecné použití. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  15305
ČSN ISO 8323 - Kontejnery. Letecko-pozemní (intermodální) kontejnery pro všeobecné použití. Technické požadavky a zkoušení
ČSN ISO 8323ČSN ISO 8323 Norma obsahuje ISO 8323:1985. Stanoví základní technické požadavky a zkoušení letecko/pozemních (intermodálních) kontejnerů pro všeobecné náklady, které jsou vhodné pro
Cena:  446,- Kč
ČSN 26 9301 - Plastové přepravky. Technické požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  23025
ČSN 26 9301 - Plastové přepravky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9301ČSN 26 9301 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení plastových přepravek bez mřížky i s mřížkou. Jsou určeny pro ložení, přepravu a skladování zboží při ruční i mechanizované ma
Cena:  171,- Kč
ČSN 26 9344 - ISO 1161 - Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky 
Katalogové číslo:  23037
ČSN 26 9344 - ISO 1161 - Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky
ČSN 26 9344 - ISO 1161ČSN 26 9344 Norma je překladem ISO 1161. Norma specifikuje velikost a tvar otvorů rohových prvků. Cílem této mezinárodní normy je definovat některé konstrukční detaily, důl
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 17363 - Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery 
Katalogové číslo:  94803
ČSN ISO 17363 - Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery
ČSN ISO 17363ČSN ISO 17363 Tato mezinárodní norma specifikuje použití radiofrekvenční identifikační technologie tagy se čtením/zápisem (RFID) specifickými pro zásilky nákladů přidružených ke kont
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14873-1 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu 
Katalogové číslo:  75133
ČSN EN 14873-1 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu
ČSN EN 14873-1ČSN EN 14873-1 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na zajištění skladovacích zařízení a souvisících služeb ohledně skladování nábytku a personální účinky na soukromé o
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18185-2 - Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky 
Katalogové číslo:  81006
ČSN ISO 18185-2 - Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky
ČSN ISO 18185-2ČSN ISO 18185-2 Tato norma se zabývá systémem pro identifikaci a prezentaci informací o elektronických plombách kontejnerů. Identifikační systém poskytuje jednoznačnou jedinečnou ide
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13044-1 - Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci 
Katalogové číslo:  88627
ČSN EN 13044-1 - Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci
ČSN EN 13044-1ČSN EN 13044-1 Tato evropská norma poskytuje systém identifikace a prezentace informací o jednotkách ILU. Identifikační systém je určen pro všeobecné použití například v dokumentaci
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 3874 ZMĚNA Amd. 4 - Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace 
Katalogové číslo:  81011
ČSN ISO 3874 ZMĚNA Amd. 4 - Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace
ČSN ISO 3874 ZMĚNA Amd. 4
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9711-1 - Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu 
Katalogové číslo:  17157
ČSN ISO 9711-1 - Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu
ČSN ISO 9711-1ČSN ISO 9711-1 Norma obsahuje ISO 9711-1:1990. ISO 9711 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem "Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích". Část 1: Sy
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12522-1 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby 
Katalogové číslo:  58419
ČSN EN 12522-1 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby
ČSN EN 12522-1ČSN EN 12522-1 Norma je českou verzí evropské normy EN 12522-1:1998. Evropská norma EN 12522-1:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1:
Cena:  171,- Kč
ČSN 26 9346 - Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C 
Katalogové číslo:  23039
ČSN 26 9346 - Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C
ČSN 26 9346ČSN 26 9346 Norma je překladem ST SEV 6309-88. Platí pro universální uzavřené kontejnery řady 3 typů 3A a 3C, určené pro železniční, vodní a silniční přepravu. Rozsáhlá předmětová tec
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1496-3 - Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály 
Katalogové číslo:  19820
ČSN ISO 1496-3 - Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály
ČSN ISO 1496-3ČSN ISO 1496-3 Tato část ISO 1496 specifikuje základní technické a zkušební požadavky pro kontejnery ISO řady 1 vhodné pro přepravu plynů, kapalin a pevných látek (suchých sypkých m
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12642 - Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky 
Katalogové číslo:  501815
ČSN EN 12642 - Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky
ČSN EN 12642ČSN EN 12642 This European Standard applies to body structures on commercial vehicles and on trailers. This European Standard sets out basic minimum requirements for standard vehicle
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12574-3 - Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky 
Katalogové číslo:  502509
ČSN EN 12574-3 - Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky
ČSN EN 12574-3ČSN EN 12574-3 This part of EN 12574 specifies essential safety and health requirements for stationary waste containers (in the text also called containers), not including special c
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 668 - Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti 
Katalogové číslo:  97055
ČSN ISO 668 - Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
ČSN ISO 668ČSN ISO 668 Tato mezinárodní norma uvádí klasifikaci kontejnerů řady 1, založené na vnějších rozměrech a stanovuje přiřazené brutto hmotnosti a tam, kde to je vhodné, také minimální vnit
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 17367 - Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy 
Katalogové číslo:  94807
ČSN ISO 17367 - Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy
ČSN ISO 17367ČSN ISO 17367 Tato mezinárodní norma specifikuje základní vlastnosti RFID pro použití v dodavatelském řetězci při aplikaci na označování výrobků tagy. Zejména provádí následující:
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13044-2 - Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici 
Katalogové číslo:  88628
ČSN EN 13044-2 - Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici
ČSN EN 13044-2ČSN EN 13044-2 Tato evropská norma poskytuje systém identifikace a prezentace informací o jednotkách ILU. Identifikační systém je určen pro všeobecné použití například v dokumentaci
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 14993 - Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  74633
ČSN P CEN/TS 14993 - Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení
ČSN P CEN/TS 14993ČSN P CEN/TS 14993 Tato technická specifikace stanovuje rozměry, konstrukční a zkušební požadavky stohovatelných výměnných nástaveb typu A 1371, které jsou vhodné pro vnitrostát
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14873-2 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby 
Katalogové číslo:  75134
ČSN EN 14873-2 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby
ČSN EN 14873-2ČSN EN 14873-2 Tato evropská norma uvádí činnosti určené k zajištění služby orientované na zákazníka, pro skladování nábytku a personální účinky na soukromé osoby. Část 1 stanovuje
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15132 - Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  78119
ČSN EN 15132 - Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení
ČSN EN 15132ČSN EN 15132 Tato evropská norma stanovuje požadavky na přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l, kterými se zabývají EN 840-1 až EN 840-4. Tato evropská norma
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 284 - Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  78008
ČSN EN 284 - Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky
ČSN EN 284ČSN EN 284 Tato norma stanoví rozměry a všeobecné požadavky na nestohovatelné výměnné nástavby třídy C pro použití v mezinárodní výměně zboží a pro jeho přepravu po silnici a železnici za
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 18185-5 - Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva 
Katalogové číslo:  81008
ČSN ISO 18185-5 - Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva
ČSN ISO 18185-5ČSN ISO 18185-5 Tato norma specifikuje radiové rozhraní mezi elektronickými plombami kontejnerů a čtečkami/dotazovači těchto plomb. Tato norma je určena pro použití ve spojení s os
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12522-2 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby 
Katalogové číslo:  58420
ČSN EN 12522-2 - Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby
ČSN EN 12522-2ČSN EN 12522-2 Norma je českou verzí evropské normy EN 12522-2:1998. Evropská norma EN 12522-2:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1:
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat