Sponzorovaný odkaz

2701 Dopravní zařízení, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 27 0100 - Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla 
Katalogové číslo:  02361
ČSN 27 0100 - Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla
ČSN 27 0100ČSN 27 0100 Norma stanoví výpočet ocelových lan zdvíhacích, sklápěcích a podobných ústrojí jeřábů, vrátků a zdvihadel. Neplatí pro výpočet ocelových lan výtahů, pohyblivých pracovních
Cena:  95,- Kč
ČSN 27 0108 - Jeřáby. Grafické symboly 
Katalogové číslo:  02365
ČSN 27 0108 - Jeřáby. Grafické symboly
ČSN 27 0108ČSN 27 0108 Touto normou se zavádí ST SEV 631-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na jeřáby obecně a stanoví
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1492-4+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken 
Katalogové číslo:  83797
ČSN EN 1492-4+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken
ČSN EN 1492-4+A1ČSN EN 1492-4+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky související s bezpečností, včetně metod hodnocení a zkoušení jedno-, dvou-, tří- a čtyřpramenných a nekonečných vázacích p
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 7752-4 - Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu 
Katalogové číslo:  15300
ČSN ISO 7752-4 - Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
ČSN ISO 7752-4ČSN ISO 7752-4 Norma obsahuje ISO 7752-4:1989. ISO 7752 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Ovládání. Navrhování a charakteristiky: Část 1: Všeobecné zásad
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  56075
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 12480-1ČSN ISO 12480-1 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12480-1:1997. Mezinárodní norma ISO 12480-1:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 12480 se skládá z násl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13001-1 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky 
Katalogové číslo:  98672
ČSN EN 13001-1 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky
ČSN EN 13001-1ČSN EN 13001-1 Tato evropská norma specifikuje obecné zásady a požadavky pro používání spolu s EN 13001-2 a normami řady EN 13001-3, a jako takové uvádějí podmínky a požadavky pro n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13135+A1 - Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení 
Katalogové číslo:  508459
ČSN EN 13135+A1 - Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení
ČSN EN 13135+A1ČSN EN 13135+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky pro návrh a výběr elektrotechnického, mechanického, hydraulického a pneumatického vybavení používaného na všech typech jeřáb
Cena:  605,- Kč
ČSN 27 0161 - Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení 
Katalogové číslo:  23071
ČSN 27 0161 - Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení
ČSN 27 0161ČSN 27 0161 Norma je překladem ST SEV 5312-85. Platí pro jeřáby a stanoví požadavky bezpečnostní techniky k výrobním zkouškám jejich hydraulických zařízení. Poměrně stručná norma stan
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13001-2 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení 
Katalogové číslo:  96861
ČSN EN 13001-2 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení
ČSN EN 13001-2ČSN EN 13001-2 Tato evropská norma specifikuje účinky zatížení pro používání spolu s normami EN 13001-1 a EN 13001-3, a jako takové specifikují podmínky a požadavky na návrh pro zab
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13001-3-3 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice 
Katalogové číslo:  97223
ČSN EN 13001-3-3 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
ČSN EN 13001-3-3ČSN EN 13001-3-3 Tato evropská norma se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2 a jako takové uvádějí obecné podmínky, požadavky a metody, aby se při konstrukci a teoretickém ověřen
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 12480-3 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby 
Katalogové číslo:  77476
ČSN ISO 12480-3 - Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby
ČSN ISO 12480-3ČSN ISO 12480-3 Tato část ISO 12480 stanovuje požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů. Používá se v návaznosti na ISO 12480 -1. Předmětem normy jsou systémy bezpečné práce
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1492-2+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití 
Katalogové číslo:  83796
ČSN EN 1492-2+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití
ČSN EN 1492-2+A1ČSN EN 1492-2+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, včetně metod dimenzování a zkoušení vinutých smyček s nosností do 40 tun (při přímém závěsu) a vícepramenný
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání 
Katalogové číslo:  28816
ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
ČSN ISO 8792ČSN ISO 8792 Tato norma obsahuje ISO 8792:1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti: ČÚBP v Praze a S
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13001-3-4 - Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska 
Katalogové číslo:  509634
ČSN EN 13001-3-4 - Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska
ČSN EN 13001-3-4ČSN EN 13001-3-4 Tento dokument se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2, které uvádějí obecné podmínky, požadavky a metody, aby se při navrhování a při teoretickém ověřování za
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13001-3-2 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech 
Katalogové číslo:  96860
ČSN EN 13001-3-2 - Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
ČSN EN 13001-3-2ČSN EN 13001-3-2 Tato evropská norma se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2, které uvádějí obecné podmínky, požadavky a metody navrhování a teoretického ověřování, aby se u oc
Cena:  358,- Kč
ČSN 27 0142 - Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel 
Katalogové číslo:  94548
ČSN 27 0142 - Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
ČSN 27 0142ČSN 27 0142 Tato národní norma platí pro zkoušení všech druhů provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem. Norma neplatí pro zdvihadla konstruovaná pro specielní použi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1492-1+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 
Katalogové číslo:  83795
ČSN EN 1492-1+A1 - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
ČSN EN 1492-1+A1ČSN EN 1492-1+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, včetně metod dimenzování a zkoušení jednopramenných, dvoupramenných, třípramenných a čtyřpramenných vázacíc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13557+A2 - Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy 
Katalogové číslo:  82238
ČSN EN 13557+A2 - Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy
ČSN EN 13557+A2ČSN EN 13557+A2 Tato evropská norma určuje hygienické požadavky a požadavky pro bezpečný návrh pro ovládání a ovládací místa obsluhy všech typů jeřábů. Tato norma nepojednává o neb
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7752-5 - Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby 
Katalogové číslo:  15343
ČSN ISO 7752-5 - Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
ČSN ISO 7752-5ČSN ISO 7752-5 Norma obsahuje ISO 7752-5:1985. ISO 7752 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Ovládání. Navrhování a charakteristiky: Část 1: Všeobecné zásady
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7296-1 - Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  16460
ČSN ISO 7296-1 - Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 7296-1ČSN ISO 7296-1 Norma obsahuje ISO 7296-1:1991. ISO 7296 se bude skládat z následujících částí s obecným názvem Jeřáby. Grafické symboly: - Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13155+A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 
Katalogové číslo:  84209
ČSN EN 13155+A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
ČSN EN 13155+A2ČSN EN 13155+A2 Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky pro následující volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen pro jeřáby, kladkostroje a zdvihové jednotky a ručně ve
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14502-1 - Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše 
Katalogové číslo:  86922
ČSN EN 14502-1 - Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše
ČSN EN 14502-1ČSN EN 14502-1 Tato evropská norma se používá pro koše zavěšené na jeřábech, které jsou zkonstruovány a vyrobeny podle harmonizovaných norem, na strojním zařízení které není určeno pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13586+A1 - Jeřáby - Přístupy 
Katalogové číslo:  82240
ČSN EN 13586+A1 - Jeřáby - Přístupy
ČSN EN 13586+A1ČSN EN 13586+A1 Tato evropská norma určuje požadavky pro návrh přístupů bez strojního pohonu, instalovaných na jeřábech. Pro jiné typy: POZNÁMKA 1 přístupů je pro informaci specifi
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 13200 - Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  21836
ČSN ISO 13200 - Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady
ČSN ISO 13200ČSN ISO 13200 Norma obsahuje ISO 13200:1995. Stanovuje hlavní zásady pro vypracování a použití bezpečnostních značek a zobrazení rizik, které jsou trvale umístěny na jeřábech, podle
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 7296-2 - Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby 
Katalogové číslo:  54909
ČSN ISO 7296-2 - Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby
ČSN ISO 7296-2ČSN ISO 7296-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7296-2:1996. Mezinárodní norma ISO 7296-2:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7296 se bude skládat z nás
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13001-3-5 - Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků 
Katalogové číslo:  504216
ČSN EN 13001-3-5 - Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků
ČSN EN 13001-3-5ČSN EN 13001-3-5 Tato evropská norma se má používat spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2 a jako takové uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody pro zabránění nebezpečí u háků při
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13001-3-6 - Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce 
Katalogové číslo:  506404
ČSN EN 13001-3-6 - Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce
ČSN EN 13001-3-6ČSN EN 13001-3-6 Tato evropská norma se používá spolu s EN 13001-1, EN 13001-2 a EN 13001-3-1, jakož i s vhodnými EN normami jednotlivých typů jeřábů, které uvádějí všeobecné podm
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14502-2+A1 - Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy 
Katalogové číslo:  82239
ČSN EN 14502-2+A1 - Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy
ČSN EN 14502-2+A1ČSN EN 14502-2+A1 Tato evropská norma stanovuje další požadavky pro návrh svisle pohyblivých ovládacích míst obsluhy na jeřábech. Všeobecné požadavky na ovládací místa obsluhy jsou
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9373 - Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení 
Katalogové číslo:  15974
ČSN ISO 9373 - Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení
ČSN ISO 9373ČSN ISO 9373 Norma obsahuje ISO 9373:1989. Specifikuje základní požadavky na přístroje a měřící systémy pro zkoušení zatížení, rozměrů, času a jiných důležitých parametrů při zkoušen
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat