Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

2705 Jeřáby různých konstrukcí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 27 0521 - Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové 
Katalogové číslo:  02377
ČSN 27 0521 - Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové
ČSN 27 0521ČSN 27 0521 Touto normou se zavádí ST SEV 1722-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro jeřáby na překládání těžkot
Cena:  95,- Kč
ČSN 27 0531 - Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami 
Katalogové číslo:  02378
ČSN 27 0531 - Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami
ČSN 27 0531ČSN 27 0531 Touto normou se zavádí ST SEV 1721-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro jeřáby s nosnými lany (lano
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12999 - Jeřáby - Nakládací jeřáby 
Katalogové číslo:  511743
ČSN EN 12999 - Jeřáby - Nakládací jeřáby
ČSN EN 12999ČSN EN 12999 This document specifies minimum requirements for design, calculation, examinations and tests of hydraulic powered loader cranes and their mountings on vehicles or static
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 13852-1 - Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití 
Katalogové číslo:  94964
ČSN EN 13852-1 - Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití
ČSN EN 13852-1ČSN EN 13852-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na offshore jeřáby obecného použití včetně jejich nosné podstavné konstrukce nebo ocelové konstrukce. Norma platí pro offsh
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 11662-1 - Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení 
Katalogové číslo:  21899
ČSN ISO 11662-1 - Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení
ČSN ISO 11662-1ČSN ISO 11662-1 Norma je identická s ISO 11662-1:1995. Tato první část ISO 11662 stanoví zkušební metodu pro stanovení maximální nosnosti mobilního jeřábu při vyvážení zatížení pů
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14439+A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby 
Katalogové číslo:  84662
ČSN EN 14439+A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby
ČSN EN 14439+A2ČSN EN 14439+A2 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro: - věžové jeřáby a - pro šplhací systémy používané na věžových jeřábech/sloupech těch věžových jeřábů, pr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13157+A1 - Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby 
Katalogové číslo:  85258
ČSN EN 13157+A1 - Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby
ČSN EN 13157+A1ČSN EN 13157+A1 Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení pro ručně poháněné zdvihací zařízení pro splnění základních hygienických a b
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13852-2 - Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby 
Katalogové číslo:  73107
ČSN EN 13852-2 - Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby
ČSN EN 13852-2ČSN EN 13852-2 Evropská neharmonizovaná norma stanovuje požadavky na plovoucí jeřáby včetně jejich nosné podstavné konstrukce nebo ocelové konstrukce. Plovoucí jeřáb je trvale namon
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13000+A1 - Jeřáby - Mobilní jeřáby 
Katalogové číslo:  96025
ČSN EN 13000+A1 - Jeřáby - Mobilní jeřáby
ČSN EN 13000+A1ČSN EN 13000+A1 Tato evropská norma platí pro návrh, konstrukci, instalaci bezpečnostních zařízení, návody pro používání, údržbu a zkoušení mobilních jeřábů, definovaných v ISO 430
Cena:  1 034,- Kč
ČSN EN 14238+A1 - Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení 
Katalogové číslo:  85260
ČSN EN 14238+A1 - Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení
ČSN EN 14238+A1ČSN EN 14238+A1 Tato norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení ručně vedených manipulačních zařízení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14985 - Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby 
Katalogové číslo:  91003
ČSN EN 14985 - Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby
ČSN EN 14985ČSN EN 14985 Tato evropská norma platí pro elektricky nebo hydraulicky poháněné otočné výložníkové jeřáby, namontované na určitém místě nebo volně pojíždějící po vodorovných kolejnicích
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat