Sponzorovaný odkaz

2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 3266 - Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely 
Katalogové číslo:  87186
ČSN EN ISO 3266 - Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely
ČSN EN ISO 3266ČSN EN ISO 3266 Tato mezinárodní norma specifikuje obecné charakteristiky, provedení a kritické rozměry nezbytné pro zaměnitelnost a kompatibilitu s dalšími součástmi, kovaných ocelo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1677-6+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4 
Katalogové číslo:  83953
ČSN EN 1677-6+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4
ČSN EN 1677-6+A1ČSN EN 1677-6+A1 Norma stanovuje požadavky na svařovaná ocelová závěsná oka, mezičlánky, soustavy závěsných ok a články třídy 4. Provedení háků je s okem. Háky je možno používat s v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1677-2+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8 
Katalogové číslo:  82371
ČSN EN 1677-2+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8
ČSN EN 1677-2+A1ČSN EN 1677-2+A1 Norma stanovuje požadavky na kované zdvihací háky s pojistkou, třídy 8. Provedení háků může být buď s vidlicí nebo okem. Háky je možno používat s vázacími řetěz
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1837 - Zdvihací háky. Terminologie 
Katalogové číslo:  18975
ČSN ISO 1837 - Zdvihací háky. Terminologie
ČSN ISO 1837ČSN ISO 1837 Norma je identická s ISO 1837:1973. Zavádí terminologii a znázornění háků všech typů, používaných na zdvihacích zařízeních všech druhů. Norma obsahuje pouze jedinou tabu
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1677-3+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8 
Katalogové číslo:  82372
ČSN EN 1677-3+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8
ČSN EN 1677-3+A1ČSN EN 1677-3+A1 Norma stanovuje požadavky na kované ocelové samozavírací háky třídy 8 s okem nebo vidlicí a čepem. Háky se používají jako součásti vázacích řetězů, vázacích prost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1677-4+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8 
Katalogové číslo:  83763
ČSN EN 1677-4+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8
ČSN EN 1677-4+A1ČSN EN 1677-4+A1 Tato norma se zabývá články pro vázací prostředky, a to především z hlediska bezpečnosti. Předmětem normy jsou požadavky na kovaná nebo svařovaná ocelová závěsná
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1677-1+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8 
Katalogové číslo:  83955
ČSN EN 1677-1+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8
ČSN EN 1677-1+A1ČSN EN 1677-1+A1 Norma stanovuje požadavky na kované ocelové součásti třídy 8, které se používají hlavně s vázacími řetězy, vázacími ocelovými lany a vázacími textilními prostředky,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13889+A1 - Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  83952
ČSN EN 13889+A1 - Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost
ČSN EN 13889+A1ČSN EN 13889+A1 Norma stanovuje požadavky na kované ocelové rovné a prohnuté třmeny se závity třídy 6, které se používají pro všeobecné účely zdvihání v rozsahu nosností od 0,5 t do
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15056+A1 - Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery 
Katalogové číslo:  84661
ČSN EN 15056+A1 - Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery
ČSN EN 15056+A1ČSN EN 15056+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na závěsné rámy používané na jeřábech, navržených za účelem manipulace s kontejnery ISO podle ISO 668 včetně jiný
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1677-5+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4 
Katalogové číslo:  83954
ČSN EN 1677-5+A1 - Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4
ČSN EN 1677-5+A1ČSN EN 1677-5+A1 Norma stanovuje požadavky na kované zdvihací háky s pojistkou, třídy 4. Provedení háků je s okem. Háky je možno používat s vázacími řetězy, vázacími ocelovými lan
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat