Sponzorovaný odkaz

2740 Výtahy, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 81-82 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením 
Katalogové číslo:  95236
ČSN EN 81-82 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením
ČSN EN 81-82ČSN EN 81-82 Tato norma stanovuje zásady, jak uplatnit EN 81-70 s odkazem na 5.2.1 z EN 81-80:2003 pro existující výtahy pro zlepšení jejich přístupnosti pro osoby včetně osob se zdravo
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 81-12 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích 
Katalogové číslo:  98229
TNI CEN/TR 81-12 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích
TNI CEN/TR 81-12TNI CEN/TR 81-12 Tato technická normalizační informace obsahuje přehled, citované normy a provázanost současně platných verzí konstrukčních norem pro výtahy určené pro dopravu osob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 81-20 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů 
Katalogové číslo:  96969
ČSN EN 81-20 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-20 ČSN EN 81-20 Tato norma stanovuje bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž trvale instalovaných nových výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů s trakčním pohonem, s kinematicky
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 7465 - Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T 
Katalogové číslo:  82451
ČSN ISO 7465 - Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
ČSN ISO 7465ČSN ISO 7465 Norma stanovuje velikosti, jakost, rozměrové parametry, tolerance a povrch normalizovaných vodítek a jejich spojů. Norma dále stanoví systém označování vodítek. Norma s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 81-43 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby 
Katalogové číslo:  84947
ČSN EN 81-43 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby
ČSN EN 81-43ČSN EN 81-43 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky na provedení a instalaci výtahů na jeřábech pro přístup oprávněných osob na místo pracovního nebo inspekčního výkonu na jeřábu.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14798 - Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika 
Katalogové číslo:  93685
ČSN EN ISO 14798 - Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika
ČSN EN ISO 14798ČSN EN ISO 14798 Tato norma stanovuje obecné zásady a zvláštní postupy pro posuzování rizika a jejím účelem je poskytnout postup pro rozhodování související s bezpečností výtahů p
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 81-11 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81 
Katalogové číslo:  89251
ČSN P CEN/TS 81-11 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81
ČSN P CEN/TS 81-11ČSN P CEN 81-11 Tato předběžná česká technická norma uvádí schválené interpretace základních konstrukčních norem pro výtahy, tedy souboru norem EN 81 (viz CEN/TR 81-10:2008). Dále
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 81-71+AC - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům 
Katalogové číslo:  507133
ČSN EN 81-71+AC - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
ČSN EN 81-71+ACČSN EN 81-71+AC Tento dokument stanoví dodatečné a odchylné požadavky k EN 81-20, které je třeba použít, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů výtahů a použivatelnost výtahů, které
Cena:  347,- Kč
ČSN 27 4011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů 
Katalogové číslo:  504179
ČSN 27 4011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
ČSN 27 4011ČSN 27 4011 Tato norma platí pro provádění podstatných změn (dříve modernizace, rekonstrukce) provozovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů v existujících (stávající
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 81-72 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy 
Katalogové číslo:  511304
ČSN EN 81-72 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
ČSN EN 81-72ČSN EN 81-72 1.1 This document specifies the additional or deviating requirements to EN 81-20:2020 for new passenger and goods passenger lifts, which can be used for firefighting and
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 25745-3 - Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 
Katalogové číslo:  98145
ČSN EN ISO 25745-3 - Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
ČSN EN ISO 25745-3ČSN EN ISO 25745-3 This part of ISO 25745 specifies a) generic tools for estimating energy consumption of escalators and moving walks, and b) a consistent method for energ
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13015+A1 - Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu 
Katalogové číslo:  82531
ČSN EN 13015+A1 - Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
ČSN EN 13015+A1ČSN EN 13015+A1 Tato norma stanovuje prvky nezbytné pro vypracování návodů pro činnosti údržby podle 3.1, které jsou dodávány s nově namontovanými osobními výtahy, výtahy pro dopravu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 81-40 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí 
Katalogové číslo:  82942
ČSN EN 81-40 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
ČSN EN 81-40ČSN EN 81-40 Tato evropská norma pojednává o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháněných schodišťových výtahů (sedačky, plošiny pro
Cena:  605,- Kč
TNI 27 4012 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh 
Katalogové číslo:  88595
TNI 27 4012 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh
TNI 27 4012TNI 27 4012 Tato technická normalizační informace byla vypracována pro stanovení obecných zásad pro konstrukci nových výtahů instalovaných do šachet s nedostatečnými bezpečnostními roz
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 81-83 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu 
Katalogové číslo:  86229
ČSN P CEN/TS 81-83 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu
ČSN P CEN/TS 81-83ČSN P CEN/TS 81-83 Tato předběžná česká technická norma poskytuje návod pro majitele budov s instalovanými výtahy, kteří uvažují o dalším zvýšení bezpečnosti nebo požadují provede
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 25745-1 - Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování 
Katalogové číslo:  93109
ČSN EN ISO 25745-1 - Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
ČSN EN ISO 25745-1ČSN ISO 25745-1 Tato norma stanovuje způsoby měření skutečné spotřeby energie výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků na jednotném základě a způsoby opakovaného kontroln
Cena:  232,- Kč
ČSN 27 4010 - Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků 
Katalogové číslo:  99321
ČSN 27 4010 - Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
ČSN 27 4010ČSN 27 4010 Tato česká technická norma uvádí objektivní přehled harmonizovaných národních technických výrazů k usnadnění mezinárodní výměny, podpory výzkumu a technického pokroku, směř
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 25745-2 - Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy 
Katalogové číslo:  500867
ČSN EN ISO 25745-2 - Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
ČSN EN ISO 25745-2ČSN EN ISO 25745-2 This part of ISO 25745 specifies the following: a) a method to estimate energy consumption based on measured values, calculation, or simulation, on an annu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 81-80 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů 
Katalogové číslo:  509679
ČSN EN 81-80 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
ČSN EN 81-80 ed. 2ČSN EN 81-80 ed. 2 Tento dokument uvádí metodu pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 81-77 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám 
Katalogové číslo:  508235
ČSN EN 81-77 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
ČSN EN 81-77ČSN EN 81-77 Tento dokument stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které jsou trvale instalovány v budovách, které odpovídají EN
Cena:  347,- Kč
ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 
Katalogové číslo:  505581
ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
ČSN 27 4002ČSN 27 4002 Tato norma byla vypracována pro udržování úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Pokud se týká servisu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 81-50 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent 
Katalogové číslo:  511236
ČSN EN 81-50 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
ČSN EN 81-50 ed. 2ČSN EN 81-50 ed. 2 Tato norma stanovuje konstrukční předpisy, výpočty, přezkoušení a zkoušky komponent výtahů, na které se odvolávají jiné normy pro konstrukci výtahů pro doprav
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat