Sponzorovaný odkaz

2750 Pohyblivé plošiny

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 20381 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení 
Katalogové číslo:  85355
ČSN ISO 20381 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
ČSN ISO 20381ČSN ISO 20381 Tato mezinárodní norma zavádí obecné grafické značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení pojízdných zdvihacích pracovních plošin (MEWP).
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 18878 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy 
Katalogové číslo:  501324
ČSN ISO 18878 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
ČSN ISO 18878ČSN ISO 18878 Tato mezinárodní norma uvádí metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (Mobile Elevating Work Platforms) (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1570-2 - Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s 
Katalogové číslo:  503242
ČSN EN 1570-2 - Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
ČSN EN 1570-2ČSN EN 1570-2 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro zdvihací stoly představující následující charakteristiky: - sloužící pro více než dvě pevná naklád
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1495+A2 - Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny 
Katalogové číslo:  84719
ČSN EN 1495+A2 - Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny
ČSN EN 1495+A2ČSN EN 1495+A2 Tento dokument (EN 1495:1997+A2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 98 "Zdvihací plošiny", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Této evropské normě se nejpoz
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 16653-3 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce 
Katalogové číslo:  92006
ČSN ISO 16653-3 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
ČSN ISO 16653-3ČSN ISO 16653-3 Tato část ISO 16653 specifikuje návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) vhodné pro zahradní práce. Je u
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 280+A1 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky 
Katalogové číslo:  99626
ČSN EN 280+A1 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
ČSN EN 280+A1ČSN EN 280+A1 Tato evropská norma stanovuje technické bezpečnostní požadavky a opatření pro všechny druhy a velikosti MEVP určených k dopravě osob na pracovní místa k výkonu pracovní
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1570-1+A1 - Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst 
Katalogové číslo:  97215
ČSN EN 1570-1+A1 - Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
ČSN EN 1570-1+A1ČSN EN 1570-1+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na průmyslové zdvihací stoly pro zvedání a/nebo spouštění zboží a obsluhy: - kde zdvihací stůl nemíjí pevné
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 18893 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz 
Katalogové číslo:  96122
ČSN ISO 18893 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
ČSN ISO 18893ČSN ISO 18893 Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP), které jsou určené k polohování osob, nástrojů a materiálů a které se skládají m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1808 - Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky 
Katalogové číslo:  98871
ČSN EN 1808 - Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
ČSN EN 1808ČSN EN 1808 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace, které mají být zajištěny výrobcem/dodavatelem pro závěsné plošiny (SAE). Je použitelná jak
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat