Sponzorovaný odkaz

2770 Rýpadla a zakladače

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 27 7004 - Stroje pro povrchovou těžbu. Označování kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů 
Katalogové číslo:  28755
ČSN 27 7004 - Stroje pro povrchovou těžbu. Označování kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů
ČSN 27 7004ČSN 27 7004 Norma platí pro označování strojů pro povrchovou těžbu nebo obdobné práce - kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů, u nichž nabíracím zařízením je koleso
Cena:  73,- Kč
ČSN 27 7005 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakladače. Základní parametry 
Katalogové číslo:  18719
ČSN 27 7005 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakladače. Základní parametry
ČSN 27 7005ČSN 27 7005 Tato norma stanoví řady jmenovitých hodnot základních parametrů kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a kolesových nakládačů.
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1009-2 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky 
Katalogové číslo:  510987
ČSN EN 1009-2 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky
ČSN EN 1009-2ČSN EN 1009-2 This document, to be used together with EN 1009-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of feeding machinery and con
Cena:  358,- Kč
ČSN 27 7020 - Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet 
Katalogové číslo:  79726
ČSN 27 7020 - Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet
ČSN 27 7020ČSN 27 7020 Tato norma platí pro ocelová lana kolesových, korečkových a lopatových rýpadel, zakladačů, kolesových nakladačů a zařízení pro dálkovou pásovou dopravu (dále jen stroje), pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 27 7015 ZMĚNA Z1 - Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  83020
ČSN 27 7015 ZMĚNA Z1 - Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky
ČSN 27 7015 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 27 7022 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla. Metody výpočtu výkonnosti 
Katalogové číslo:  18717
ČSN 27 7022 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla. Metody výpočtu výkonnosti
ČSN 27 7022ČSN 27 7022 Tato norma platí pro kolesová rýpadla určená k těžbě na povrchových dolech a stanoví metody výpočtu největší výpočtové teoretické výkonnosti, teoretické výkonnosti, efektiv
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1009-5 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu 
Katalogové číslo:  510984
ČSN EN 1009-5 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu
ČSN EN 1009-5ČSN EN 1009-5 This document, to be used together with EN 1009-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of machinery for cleaning, w
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1009-1 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody 
Katalogové číslo:  510990
ČSN EN 1009-1 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody
ČSN EN 1009-1ČSN EN 1009-1 This document applies to machines for mechanical processing of minerals (cement, lime and gypsum, sand and gravel, industrial minerals, metalliferous ore and hard and s
Cena:  803,- Kč
ČSN 27 7008 - Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů 
Katalogové číslo:  77553
ČSN 27 7008 - Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů
ČSN 27 7008ČSN 27 7008 Norma stanoví zatížení a některé upřesňující požadavky pro prokazování spolehlivosti a pro navrhování ocelových konstrukcí rypadel, zakladačů, pomocných zařízení pro povrchov
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1009-4 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení 
Katalogové číslo:  510985
ČSN EN 1009-4 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení
ČSN EN 1009-4ČSN EN 1009-4 This document, to be used together with EN 1009-1:2020, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of screening machinery
Cena:  446,- Kč
ČSN 27 7015 - Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  77554
ČSN 27 7015 - Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky
ČSN 27 7015ČSN 27 7015 Tato norma platí pro projektování, konstruování a výrobu kolesových a korečkových rypadel, zakladačů a těch typů nakladačů, u nichž je nabíracím zařízením koleso a koncepce n
Cena:  358,- Kč
ČSN 27 7007 - Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  02406
ČSN 27 7007 - Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů
ČSN 27 7007ČSN 27 7007 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů korečkových rýpadel a zakládačů pro používání v technické dokumentaci, provozu, odborné literatuře, učebn
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10567 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost 
Katalogové číslo:  87481
ČSN ISO 10567 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost
ČSN ISO 10567ČSN ISO 10567 Tato mezinárodní norma poskytuje jednotnou metodu pro výpočet nosnosti hydraulických lopatových rýpadel a stanovuje postup pro ověření výpočtů. Je použitelná jak pro meze
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6015 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji 
Katalogové číslo:  76528
ČSN ISO 6015 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji
ČSN ISO 6015ČSN ISO 6015 Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření a výpočet sil na pracovních prostředcích hydraulických lopatových rýpadel a rýpadlových zařízeních rýpadlo-nakladačů defino
Cena:  347,- Kč
ČSN 27 7013 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  23119
ČSN 27 7013 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice
ČSN 27 7013ČSN 27 7013 Norma stanoví české a slovenské termíny a definice základních pojmů z oborů kolesová rýpadla a kolesové nakládače. Poznámka - Termíny a definice obsažené v této normě jsou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1009-3 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení 
Katalogové číslo:  510986
ČSN EN 1009-3 - Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení
ČSN EN 1009-3ČSN EN 1009-3 This document, to be used together with EN 1009-1:2020, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of crushing and milling
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat