Sponzorovaný odkaz

2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 6165 - Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice 
Katalogové číslo:  97131
ČSN EN ISO 6165 - Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice
ČSN EN ISO 6165ČSN EN ISO 6165 Tato evropská norma stanovuje termíny a definice a identifikační členění pro klasifikaci strojního zařízení pro zemní práce navrženého pro provádění následujících č
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15429-4 - Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky 
Katalogové číslo:  97877
ČSN EN 15429-4 - Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky
ČSN EN 15429-4ČSN EN 15429-4 This European Standard applies to surface cleaning machines for outdoor applications in public areas, roads, airports and industrial complexes. Cleaning machines for wi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15144 - Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu 
Katalogové číslo:  80373
ČSN EN 15144 - Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu
ČSN EN 15144ČSN EN 15144 Tato norma definuje termíny běžně užívané pro zimní údržbu. Tato norma stanoví soubor technických termínů a definic souvisejících se zařízením pro zimní údržbu. Je to sou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15429-2 - Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  92614
ČSN EN 15429-2 - Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15429-2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15429-1 - Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie 
Katalogové číslo:  80256
ČSN EN 15429-1 - Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie
ČSN EN 15429-1
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7135 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace 
Katalogové číslo:  87596
ČSN ISO 7135 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace
ČSN ISO 7135ČSN ISO 7135 Tato mezinárodní norma stanovuje terminologii a obsah specifikací, které se používají v obchodní dokumentaci pro samojízdná hydraulická lopatová rýpadla na pásovém a kolové
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 7134 - Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace 
Katalogové číslo:  97111
ČSN ISO 7134 - Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace
ČSN ISO 7134ČSN ISO 7134 Tato mezinárodní norma stanovuje terminologii a obsah specifikací obchodní literatury pro grejdry a jejich pracovní zařízení.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7133 - Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace 
Katalogové číslo:  97103
ČSN ISO 7133 - Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace
ČSN ISO 7133ČSN ISO 7133 Tato mezinárodní norma stanovuje terminologii a obsah specifikací obchodní literatury pro skrejpry (včetně přívěsných skrejprů) a jejich pracovního zařízení.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15429-3 - Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení 
Katalogové číslo:  97876
ČSN EN 15429-3 - Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení
ČSN EN 15429-3ČSN EN 15429-3 This European Standard establishes a method to assess the PM10 and PM2,5 efficiency of road sweepers. PM10 and PM2,5 efficiency includes a sweeper's ability to: - Remov
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8927 - Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie 
Katalogové číslo:  16165
ČSN ISO 8927 - Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie
ČSN ISO 8927ČSN ISO 8927 Norma obsahuje ISO 8927:1991. Stanoví všeobecně uznávané termíny a definice, které se vztahují na pohotovost strojů pro zemní práce; a to za účelem poskytnutí pomoci při
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat