Sponzorovaný odkaz

2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 9248 - Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření 
Katalogové číslo:  51055
ČSN ISO 9248 - Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření
ČSN ISO 9248ČSN ISO 9248 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9248:1992. Mezinárodní norma ISO 9248:1992 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví základní jedn
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 10262 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy 
Katalogové číslo:  75660
ČSN ISO 10262 - Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy
ČSN ISO 10262ČSN ISO 10262 Tato mezinárodní norma stanoví odpovídající opakovatelné zkušební postupy a požadavky na provedení pro hodnocení ochranných krytů obsluhy, které podstupující zatížení. Ty
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3164 - Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace 
Katalogové číslo:  94148
ČSN EN ISO 3164 - Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace
ČSN EN ISO 3164ČSN EN ISO 3164 Tato norma stanovuje prostor vymezující deformace (deflection limiting volume; DLV), který má být používán při provádění laboratorních hodnocení konstrukcí, které pos
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3457 - Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  83650
ČSN EN ISO 3457 - Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky
ČSN EN ISO 3457ČSN EN ISO 3457 Tato mezinárodní norma definuje základní termíny a specifikuje požadavky na ochranné kryty a charakteristiky ochranných krytů, požadavky na jiné prostředky a charakte
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6011 - Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje 
Katalogové číslo:  70731
ČSN ISO 6011 - Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje
ČSN ISO 6011
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9245 - Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky 
Katalogové číslo:  15271
ČSN ISO 9245 - Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky
ČSN ISO 9245ČSN ISO 9245 Norma obsahuje ISO 9245:1991. Obsahuje soupis termínů, jejich definice, značky a jednotky, které se používají při stanovení a uvádění výkonnosti strojů pro zemní práce,
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 9247 - Stroje na zemné práce. Elektrické drôty a káble. Zásady identifikácie a označovania 
Katalogové číslo:  15424
ČSN ISO 9247 - Stroje na zemné práce. Elektrické drôty a káble. Zásady identifikácie a označovania
ČSN ISO 9247ČSN ISO 9247 Norma obsahuje ISO 9247:1990. Specifikuje základní položky pro identifikační kódovací systém a označování elektrických drátů a kabelů, které jsou použité na spojení souč
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 6749 - Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie 
Katalogové číslo:  28612
ČSN ISO 6749 - Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie
ČSN ISO 6749ČSN ISO 6749 Norma obsahuje ISO 6749:1984. Tato mezinárodní technická norma specifikuje všeobecné, hlavní metody na konzervování a na odstranění konzervačních materiálů ze strojů na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13531+A1 - Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  83653
ČSN EN 13531+A1 - Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
ČSN EN 13531+A1ČSN EN 13531+A1 Tato evropská norma stanoví shodné a opakovatelné prostředky pro hodnocení charakteristik přenosu zatížení ochranných konstrukcí chránících při převrácení (TOPS) při
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6682 - Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů 
Katalogové číslo:  83647
ČSN EN ISO 6682 - Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů
ČSN EN ISO 6682ČSN EN ISO 6682 Tato mezinárodní norma stanovuje optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovladačů, které jsou odvozeny z překrývajících se dosahových schopností velkého
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 21507 - Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží 
Katalogové číslo:  88090
ČSN ISO 21507 - Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží
ČSN ISO 21507ČSN ISO 21507 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na provedení nekovových palivových nádrží strojů pro zemní práce definovaných v ISO 6165.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8925 - Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Diagnostické otvory 
Katalogové číslo:  23126
ČSN ISO 8925 - Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Diagnostické otvory
ČSN ISO 8925ČSN ISO 8925 Norma obsahuje ISO 8925:1989. Určuje velikosti, typy a přístupnost diagnostických otvorů použitých při měření teploty, tlaku a průtoku tekutiny a na získávání vzorku tek
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 7451 - Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače 
Katalogové číslo:  87480
ČSN ISO 7451 - Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače
ČSN ISO 7451ČSN ISO 7451 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu pro odhad objemu materiálu, který lopatové rýpadlo nebo rýpadlo-nakladač může normálně obsahovat. Objemové stanovení je založeno na
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9244 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  88089
ČSN ISO 9244 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady
ČSN ISO 9244ČSN ISO 9244 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné zásady a uvádí požadavky pro navrhování a používání bezpečnostních štítků pro stroje trvale umístěné na strojích pro zemní práce, ja
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 6683 - Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky 
Katalogové číslo:  82941
ČSN EN ISO 6683 - Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky
ČSN EN ISO 6683ČSN EN ISO 6683 Tato mezinárodní norma stanovuje minimum požadavků na provedení a zkoušky pro zádržnou soustavu - sedadlové bezpečnostní pásy a jejich upevňovací díly (kotevní úchyty
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3449 - Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  83645
ČSN EN ISO 3449 - Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
ČSN EN ISO 3449ČSN EN ISO 3449 Tato mezinárodní norma poskytuje kritéria na provedení ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS). Rozeznává různé typy a velikosti strojů pracujících v r
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10968 - Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy 
Katalogové číslo:  72583
ČSN ISO 10968 - Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy
ČSN ISO 10968
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6012 - Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis 
Katalogové číslo:  68545
ČSN ISO 6012 - Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis
ČSN ISO 6012
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5010 - Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení 
Katalogové číslo:  510428
ČSN EN ISO 5010 - Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení
ČSN EN ISO 5010ČSN EN ISO 5010 Tento dokument specifikuje zkoušky systému řízení a kritéria provedení pro vyhodnocení schopnosti řízení kolových strojů pro zemní práce s vezoucí se obsluhou, jak
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3471 - Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení 
Katalogové číslo:  82478
ČSN EN ISO 3471 - Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení
ČSN EN ISO 3471ČSN EN ISO 3471 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení pro kovové ochranné konstrukce chránící při převrácení (ROPS) pro stroje pro zemní práce, stejně jako konzis
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 6405-2 - Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství 
Katalogové číslo:  504247
ČSN ISO 6405-2 - Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství
ČSN ISO 6405-2ČSN ISO 6405-2 Tento dokument normalizuje značky pro použití na ovládačích obsluhy a jiných sdělovačích u specifických typů strojů pro zemní práce, jak jsou definovány v ISO 6165.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 2867 ed. 2 - Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy 
Katalogové číslo:  90220
ČSN EN ISO 2867 ed. 2 - Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy
ČSN EN ISO 2867 ed. 2ČSN EN ISO 2867 ed. 2 Tato mezinárodní norma určuje kritéria pro přístupové soustavy, které poskytují přístup na stanoviště obsluhy a běžná místa údržby na strojích pro zemní p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2860 - Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry 
Katalogové číslo:  83654
ČSN EN ISO 2860 - Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry
ČSN EN ISO 2860ČSN EN ISO 2860 a) přístup ruky; b) přístup hlavy; c) přístup těla; d) přístup paže; e) přístup pro dvě ruce. Norma poskytuje technikům a konstruktérům informaci k tomu, ab
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat