Sponzorovaný odkaz

2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 536 - Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  98558
ČSN EN 536 - Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 536ČSN EN 536 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky, které jsou vhodné pro na stacionární a přemístitelné obalovací soupravy pro výrobu materiálů (např. horké asfaltové směs
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 16811-3 - Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  99421
ČSN P CEN/TS 16811-3 - Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody
ČSN P CEN/TS 16811-3ČSN P CEN/TS 16811-3 This Technical Specification defines general specifications and performance criteria of other solid and liquid de-icing agents than chlorides of sodium, c
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 500-1+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky 
Katalogové číslo:  86209
ČSN EN 500-1+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
ČSN EN 500-1+A1ČSN EN 500-1+A1 Tato evropská norma specifikuje společné požadavky na konstrukci a výrobu pojízdných strojů pro stavbu vozovek, aby chránily pracovníky před nehodami a ohrožením zdra
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16811-1 - Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  501167
ČSN EN 16811-1 - Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16811-1ČSN EN 16811-1 This European Standard specifies the essential requirements of sodium chloride (salt) for spreading on roads for winter maintenance and includes tests of these requirem
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15430-1 - Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle 
Katalogové číslo:  98818
ČSN EN 15430-1 - Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle
ČSN EN 15430-1ČSN EN 15430-1 This European Standard specifies a standardized protocol for downloading data from the equipment control box to an in-vehicle board computer to ensure interchangeabilit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 500-4 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování 
Katalogové číslo:  88746
ČSN EN 500-4 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování
ČSN EN 500-4ČSN EN 500-4 Tato část EN 500 specifikuje bezpečnostní požadavky na stroje pro zhutňování, jak jsou definovány v kapitole 3, a řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a udál
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15597-2 - Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení 
Katalogové číslo:  510592
ČSN EN 15597-2 - Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení
ČSN EN 15597-2ČSN EN 15597-2 Tento dokument poskytuje možnost certifikovat model posypových strojů namontovaných na vozidle nebo (přívěsné) tažené posypové stroje pro zimní údržbu se standardními
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13524+A2 - Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  95845
ČSN EN 13524+A2 - Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13524+A2ČSN EN 13524+A2 This European Standard applies to machines used for highway maintenance which are attached to or mounted on carrier vehicles and which are defined in clause 3. Dire
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15583-1 - Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek 
Katalogové číslo:  91621
ČSN EN 15583-1 - Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek
ČSN EN 15583-1ČSN EN 15583-1 Tento dokument platí pro sněžné pluhy konstruované pro montáž na vozidla pro zimní údržbu na jejich čelní montážní desky podle EN 15432 a také pro boční sněžné pluhy.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 500-3+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje 
Katalogové číslo:  83642
ČSN EN 500-3+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje
ČSN EN 500-3+A1ČSN EN 500-3+A1 Tato část EN 500 specifikuje bezpečnostní požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje, jak jsou definovány v kapitole 3, a řeší všechna významná n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16811-2 - Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  501168
ČSN EN 16811-2 - Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16811-2ČSN EN 16811-2 This European Standard specifies the requirements for the medium access control/physical layer (MAC/PHY) and networking layer of a communication protocol for the exchan
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15432-2 - Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů 
Katalogové číslo:  94149
ČSN EN 15432-2 - Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů
ČSN EN 15432-2ČSN EN 15432-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na prvky montované na nosná vozidla pro zajištění vyměnitelnosti mezi vozidlem a různými zařízeními, která se montují vpředu. No
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15432-1 - Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky 
Katalogové číslo:  90221
ČSN EN 15432-1 - Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky
ČSN EN 15432-1ČSN EN 15432-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na různé části nosných vozidel pro zajištění vyměnitelnosti mezi vozidlem a různým zařízením, která se montují dopředu. Norma st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15906 - Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení 
Katalogové číslo:  90811
ČSN EN 15906 - Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení
ČSN EN 15906ČSN EN 15906 Tato evropská norma specifikuje požadavky na stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji pro zimní použití na dopravních plochách. Je platná pro návrh a konstrukci. Zah
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15583-2 - Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky 
Katalogové číslo:  91622
ČSN EN 15583-2 - Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky
ČSN EN 15583-2ČSN EN 15583-2 Tato evropská norma platí pro sněžné pluhy konstruované pro montáž na vozidla pro zimní údržbu na jejich vpředu montované desky podle EN 15432 a také pro boční sněžné p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 500-2+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek 
Katalogové číslo:  83643
ČSN EN 500-2+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek
ČSN EN 500-2+A1ČSN EN 500-2+A1 Tato část EN 500 specifikuje bezpečnostní požadavky na stroje pro frézování vozovky, jak jsou definovány v kapitole 3, a řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13019+A1 - Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84242
ČSN EN 13019+A1 - Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13019+A1ČSN EN 13019+A1 Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro čištění povrchu vozovek, které jsou definovány v kapitole 3. Zařízení by obvykle mělo být namontováno na nosném vozidle
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15597-1 - Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice 
Katalogové číslo:  511451
ČSN EN 15597-1 - Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice
ČSN EN 15597-1ČSN EN 15597-1 Tento dokument stanovuje požadavky na návrh a konstrukci sypačů a postřikovačů, přívěsných a tažených sypačů s rychlostí závislou na posypu pro zimní údržbu. Tento do
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13020 - Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  99976
ČSN EN 13020 - Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13020ČSN EN 13020 Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro opravy povrchu vozovek, zejména: - pojivové rozstřikovače [nebo rozstřikovače]; - štěrkové podrťovače [nebo podrťovače
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 500-6+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky 
Katalogové číslo:  83651
ČSN EN 500-6+A1 - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky
ČSN EN 500-6+A1ČSN EN 500-6+A1 Tato část EN 500 specifikuje bezpečnostní požadavky na finišery na vozovky, jak je definováno v kapitole 3, a řeší všechna významná nebezpečí týkající se těchto stroj
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13021+A1 - Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84241
ČSN EN 13021+A1 - Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13021+A1ČSN EN 13021+A1 Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro zimní údržbu, které jsou definovány v kapitole 3. Stroje pro zimní údržbu jsou obvykle namontovány na nosná vozidla (nap
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700 Dopravní zařízení, všeobecně2733 Dopravní pásy pro přepravu osob2790 Zařízení pro úpravu sněhu2701 Dopravní zařízení, všeobecně2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2703 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové2705 Jeřáby různých konstrukcí2706 Zdvihadla, kladkostroje2708 Stojanové zvedáky2715 Pojezdná kola a příslušenství2718 Lanové bubny a kladky2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky2720 Součásti jeřábových drah2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah2730 Visuté lanové dráhy osobní2732 Visuté lanové dráhy nákladní2736 Lanové jeřáby a shrnovače2737 Lyžařské vleky2738 Důlní lanové dráhy2739 Lyžařské vleky2740 Výtahy, všeobecně2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita2742 Výtahy - Hluk2743 Šachty a strojovny výtahů2744 Stavební výtahy2746 Výtahy, provoz2748 Šachty a strojovny výtahů2750 Pohyblivé plošiny2754 Parkovací systémy2760 Prostředky lidové zábavy2763 Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců2770 Rýpadla a zakladače2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce2790 Zařízení pro úpravu sněhu2791 Drtiče nerostných materiálů
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat