Technické normy

Tento produkt již bohužel není možné zakoupit.

Sponzorovaný odkaz

3597 Pomůcky pro obsluhu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61472 ed. 2 - Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda 
Katalogové číslo:  94470
ČSN EN 61472 ed. 2 - Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda
ČSN EN 61472 ed. 2ČSN EN 61472 ed. 2 Tato mezinárodní norma udává metodu výpočtu minimální pracovní vzdálenosti pro práce pod napětím pro nejvyšší napětí mezi 72,5 kV a 800 kV. Tato norma se zamě
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60743 ed. 2 - Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení 
Katalogové číslo:  95023
ČSN EN 60743 ed. 2 - Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení
ČSN EN 60743 ed. 2ČSN EN 60743 ed. 2 Tato mezinárodní norma se týká terminologie používané pro popis nástrojů, zařízení, vybavení a postupů používaných při pracích pod napětím. Uvedená norma umožňu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62192 - Práce pod napětím - Izolační lana 
Katalogové číslo:  84964
ČSN EN 62192 - Práce pod napětím - Izolační lana
ČSN EN 62192ČSN EN 62192 Tato norma stanovuje požadavky na elektrické vlastnosti izolačních lan, které vždy splňují další specifikace týkající se mechanické pevnosti, fyzikálních a konstrukčních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61482-1-1 - Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni 
Katalogové číslo:  85305
ČSN EN 61482-1-1 - Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni
ČSN EN 61482-1-1ČSN EN 61482-1-1 Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálů a oblečení proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracov
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62237 - Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení 
Katalogové číslo:  74869
ČSN EN 62237 - Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení
ČSN EN 62237ČSN EN 62237 Tato norma se týká přenosných izolačních hadic s armaturami pro práce pod napětím s napětím AC nad 1 000 V.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61243-5 - Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS) 
Katalogové číslo:  63385
ČSN EN 61243-5 - Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)
ČSN EN 61243-5ČSN EN 61243-5 Tato norma je pátou normou z řady norem pro zkoušečky napětí PPN. tory EN 60044. Norma obsahuje definice, provozní požadavky, prahové hodnoty pro indikaci, klimatick
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61478 - Práce pod napětím - Izolační žebříky 
Katalogové číslo:  65633
ČSN EN 61478 - Práce pod napětím - Izolační žebříky
ČSN EN 61478ČSN EN 61478 Tato mezinárodní norma je použitelná pro plně izolační nastavitelné nebo závěsné žebříky s prodloužením nebo pro žebříky s kombinací izolační a vodivé sekce, které se pou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60984 OPRAVA 2 - Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím 
Katalogové číslo:  79287
ČSN EN 60984 OPRAVA 2 - Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím
ČSN EN 60984 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 50186-2 - Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Zvláštní národní požadavky (národní přílohy k EN 50186-1:1998) 
Katalogové číslo:  57114
ČSN EN 50186-2 - Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Zvláštní národní požadavky (národní přílohy k EN 50186-1:1998)
ČSN EN 50186-2ČSN EN 50186-2 Norma je českou verzí evropské normy EN 50186-2:1998. Mezinárodní norma EN 50186-2:1998 má status české technické normy. Tato druhá část evropské normy (ČSN) EN 5018
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61243-2 - Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV 
Katalogové číslo:  56756
ČSN EN 61243-2 - Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV
ČSN EN 61243-2ČSN EN 61243-2 Změna A1 mění a doplňuje evropskou normu EN 61243-2:1997 v následujících článcích: doplňuje se článek 5.2.2.4 Vliv magnetického rušivého pole, zaměňuje se text článk
Cena:  446,- Kč
ČSN 35 9701 - Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky 
Katalogové číslo:  15130
ČSN 35 9701 - Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky
ČSN 35 9701ČSN 35 9701 Norma platí spolu s ČSN 35 9700 pro vnitřní vypínací tyče, pojistkové kleště a záchranné háky pro elektrotechniku pro nejvyšší napětí nad 1 kV. Vnitřní vypínací tyče podl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 - Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku 
Katalogové číslo:  509890
ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 - Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo  EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku
ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody ke stanovení odolnosti materiálů a obleků proti tepelnému účinku oblouku nebo sestav oblečení
Cena:  545,- Kč
ČSN 35 9703 - Vybíjecí tyče 
Katalogové číslo:  23909
ČSN 35 9703 - Vybíjecí tyče
ČSN 35 9703ČSN 35 9703 Norma platí pro výrobu a zkoušení vybíjecích tyčí, které jsou určeny jako ochranné pomůcky v radiových vysílačích. Stanoví technické požadavky, použití v provozu a způsob
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61230 ed. 2 - Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy 
Katalogové číslo:  83633
ČSN EN 61230 ed. 2 - Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy
ČSN EN 61230 ed. 2ČSN EN 61230 ed. 2 Tato norma se týká zařízení obsahující uzemňovací nebo zkratovací zařízení nebo zkratovací a uzemňovací zařízení a izolační součásti. Týká se také: - uzemňova
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61243-1 - Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV 
Katalogové číslo:  74739
ČSN EN 61243-1 - Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV
ČSN EN 61243-1ČSN EN 61243-1 Tato část IEC 61243 se vztahuje na přenosné zkoušečky napětí s vestavěným zdrojem napětí nebo bez vestavěného zdroje, používané v elektrických sítích střídavého napět
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61479 - Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu 
Katalogové číslo:  64249
ČSN EN 61479 - Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu
ČSN EN 61479ČSN EN 61479 Tato norma platí pro ohebné izolační kryty (návleky vedení) za účelem ochrany pracovníků před náhodným dotykem s živými nebo uzemněnými vodiči a pro zamezení zkratů během
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50286 - Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí 
Katalogové číslo:  57949
ČSN EN 50286 - Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí
ČSN EN 50286ČSN EN 50286 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50286:1999. Evropská norma EN 50286:1999 má status české technické normy. Tato norma platí pro elektricky izolační ochranné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61219 - Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování 
Katalogové číslo:  21099
ČSN EN 61219 - Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování
ČSN EN 61219ČSN EN 61219 Norma je identická s EN 61219:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1219:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Platí pro zařízen
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61229 - Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu 
Katalogové číslo:  50127
ČSN EN 61229 - Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu
ČSN EN 61229ČSN EN 61229 Tato norma je identická s EN 61229:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1229:1993 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tat
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60984 ZMĚNA A11 - Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím 
Katalogové číslo:  54019
ČSN EN 60984 ZMĚNA A11 - Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím
ČSN EN 60984 ZMĚNA A11
Cena:  171,- Kč
ČSN 35 9706 - Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 
Katalogové číslo:  28859
ČSN 35 9706 - Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 35 9706ČSN 35 9706 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v pravomoci ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma stanov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61478 ZMĚNA A1 - Práce pod napětím - Izolační žebříky 
Katalogové číslo:  70598
ČSN EN 61478 ZMĚNA A1 - Práce pod napětím - Izolační žebříky
ČSN EN 61478 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat