Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

3893 Stříkačky a vozy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14044 - Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96021
ČSN EN 14044 - Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody
ČSN EN 14044ČSN EN 14044 (38 9332) 1.1 - Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody, které se týkají automobilových žebříků s postupnými pohyby tříd 18
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1028-2+A1 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků 
Katalogové číslo:  82103
ČSN EN 1028-2+A1 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků
ČSN EN 1028-2+A1ČSN EN 1028-2+A1 Tato evropská norma se týká ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění, jak je specifikováno v kapit
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13731 - Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení 
Katalogové číslo:  82104
ČSN EN 13731 - Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení
ČSN EN 13731ČSN EN 13731 Tato evropská norma specifikuje požadavky na systémy zvedacích vaků, kde zamýšleným úkonem je nafukování stlačeným vzduchem a používání zejména hasiči a záchrannou službou.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1846-3 - Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení 
Katalogové číslo:  95444
ČSN EN 1846-3 - Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení
ČSN EN 1846-3ČSN EN 1846-3 1.1 - Tato část této evropské normy stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a provedení některých volitelných typických pevně zabudovaných zařízení v požárních auto
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14043 - Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96022
ČSN EN 14043 - Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody
ČSN EN 14043ČSN EN 14043 (38 9331) 1.1 - Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody, které se týkají automobilových žebříků se současnými pohyby tříd 1
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1846-1 - Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení 
Katalogové číslo:  89086
ČSN EN 1846-1 - Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení
ČSN EN 1846-1ČSN EN 1846-1 Tato evropská norma stanovuje třídy a definuje kategorie vozidel, z hlediska použití a hmotnosti požárních vozidel. Systém označování zahrnuje různá kritéria, která chara
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14710-2+A2 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků 
Katalogové číslo:  83427
ČSN EN 14710-2+A2 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků
ČSN EN 14710-2+A2ČSN EN 14710-2+A2 Tento dokument se týká ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, jak je specifikováno v EN 14710
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14710-1+A2 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  83426
ČSN EN 14710-1+A2 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 14710-1+A2ČSN EN 14710-1+A2 Tento dokument platí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění označená jako - plovoucí čerpadla (FPN-F), - ponorná čerpadla (FPN-S) nebo -
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1777 - Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  86299
ČSN EN 1777 - Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení
ČSN EN 1777ČSN EN 1777 Tato evropská norma platí pro hydraulické plošiny namontované na vozidlech, jak je definováno v 3.1, které jsou určeny pro hasičské a záchranné jednotky. Hydraulické plošiny
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14466+A1 - Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky 
Katalogové číslo:  82904
ČSN EN 14466+A1 - Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky
ČSN EN 14466+A1ČSN EN 14466+A1 Tento dokument platí pro přenosné motorové stříkačky používající požární odstředivá čerpadla definovaná v EN 1028; stříkačky jsou poháněny vlastním spalovacím motor
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13204 - Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení 
Katalogové číslo:  501085
ČSN EN 13204 - Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení
ČSN EN 13204ČSN EN 13204 This European Standard specifies safety and performance requirements for double acting hydraulic rescue tools manufactured after the date of publication. It is applica
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1028-1+A1 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  82906
ČSN EN 1028-1+A1 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1028-1+A1ČSN EN 1028-1+A1 Tato norma platí pro požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění jeho sacího potrubí, dodávaná samostatně bez hnacího ústrojí (pohonu) a spojek. Požární
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1846-2+A1 - Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení 
Katalogové číslo:  94440
ČSN EN 1846-2+A1 - Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení
ČSN EN 1846-2+A1ČSN EN 1846-2+A1 Tato evropská norma specifikuje obecné požadavky na bezpečnost a (minimální) obecné požadavky na provedení požárních automobilů, jak jsou uvedeny v EN 1846-1.
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 15989 - Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení 
Katalogové číslo:  98014
ČSN P CEN/TS 15989 - Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení
ČSN P CEN/TS 15989ČSN P CEN/TS 15989 This Technical Specification is applicable to graphical symbols for control elements and displays and for markings for fire fighting and rescue service vehicles
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat