Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

3953 Balistická měřidla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 39 5305 - Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů 
Katalogové číslo:  73998
ČSN 39 5305 - Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů
ČSN 39 5305ČSN 39 5305 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky obsažené v rozhodnutích C.I.P. Norma stanovuje základní technické požadavky na měřicí zařízení a metody
Cena:  232,- Kč
ČSN 39 5334 ZMĚNA 1 - Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva 
Katalogové číslo:  26460
ČSN 39 5334 ZMĚNA 1 - Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva
ČSN 39 5334 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5306 - Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  18856
ČSN 39 5306 - Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky
ČSN 39 5306ČSN 39 5306 Účelem normy je stanovit technické požadavky na používání tlakoměrů z hlediska rozměrů a materiálu tlakoměrných válečků, které určují přesnost funkce zařízení.
Cena:  95,- Kč
ČSN 39 5302 - Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači 
Katalogové číslo:  73997
ČSN 39 5302 - Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači
ČSN 39 5302ČSN 39 5302 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky obsažené v rozhodnutích C.I.P. Norma stanovuje základní technické požadavky na měřicí zařízení pro měře
Cena:  95,- Kč
ČSN 39 5350 - Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky 
Katalogové číslo:  73995
ČSN 39 5350 - Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky
ČSN 39 5350ČSN 39 5350 Revidované vydání normy zahrnuje nové technické poznatky a požadavky obsažené v rozhodnutích C.I.P. Norma stanovuje základní požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu zkouš
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5360 - Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  504165
ČSN 39 5360 - Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky
ČSN 39 5360ČSN 39 5360 Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky střel, střepin a bodných zbraní.
Cena:  232,- Kč
ČSN 39 5301 - Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  16046
ČSN 39 5301 - Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky
ČSN 39 5301
Cena:  347,- Kč
ČSN 39 5334 - Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva 
Katalogové číslo:  27265
ČSN 39 5334 - Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva
ČSN 39 5334
Cena:  171,- Kč
ČSN 39 5306 ZMĚNA 1 - Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  26459
ČSN 39 5306 ZMĚNA 1 - Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky
ČSN 39 5306 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 39 5301 ZMĚNA 1 - Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  26457
ČSN 39 5301 ZMĚNA 1 - Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky
ČSN 39 5301 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat