Sponzorovaný odkaz

4113 Oceli třídy 11. Materiálové listy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 41 1301 - Oceľ 11 301 
Katalogové číslo:  27306
ČSN 41 1301 - Oceľ 11 301
ČSN 41 1301
Cena:  73,- Kč
ČSN 41 1343 - Ocel 11 343 
Katalogové číslo:  33770
ČSN 41 1343 - Ocel 11 343
ČSN 41 1343
Cena:  232,- Kč
ČSN 41 1304 - Oceľ 11 304 
Katalogové číslo:  27307
ČSN 41 1304 - Oceľ 11 304
ČSN 41 1304
Cena:  34,- Kč
ČSN 41 1353 - Ocel 11 353 
Katalogové číslo:  27316
ČSN 41 1353 - Ocel 11 353
ČSN 41 1353
Cena:  95,- Kč
ČSN 41 1305 - Oceľ 11 305 
Katalogové číslo:  27308
ČSN 41 1305 - Oceľ 11 305
ČSN 41 1305
Cena:  73,- Kč
ČSN 41 1321 - Oceľ 11 321 
Katalogové číslo:  27312
ČSN 41 1321 - Oceľ 11 321
ČSN 41 1321
Cena:  34,- Kč
ČSN 41 1368 - Ocel 11 368 
Katalogové číslo:  03353
ČSN 41 1368 - Ocel 11 368
ČSN 41 1368
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1375 - Ocel 11 375 
Katalogové číslo:  16082
ČSN 41 1375 - Ocel 11 375
ČSN 41 1375ČSN 41 1375 Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční oceli 11 375 obvyklé jakosti vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli a
Cena:  232,- Kč
ČSN 41 1320 - Ocel 11 320 
Katalogové číslo:  27311
ČSN 41 1320 - Ocel 11 320
ČSN 41 1320
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1330 - Ocel 11 330 
Katalogové číslo:  27313
ČSN 41 1330 - Ocel 11 330
ČSN 41 1330
Cena:  73,- Kč
ČSN 41 1369 - Ocel 11 369 
Katalogové číslo:  03354
ČSN 41 1369 - Ocel 11 369
ČSN 41 1369
Cena:  95,- Kč
ČSN 41 1373 - Ocel 11 373 
Katalogové číslo:  16081
ČSN 41 1373 - Ocel 11 373
ČSN 41 1373ČSN 41 1373 Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční oceli 11 373 obvyklé jakosti vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli a
Cena:  347,- Kč
ČSN 41 1378 - Ocel 11 378 
Katalogové číslo:  16051
ČSN 41 1378 - Ocel 11 378
ČSN 41 1378ČSN 41 1378 Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční jemnozrnné jakostní oceli 11 378 vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oce
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1300 - Ocel 11 300 
Katalogové číslo:  27305
ČSN 41 1300 - Ocel 11 300
ČSN 41 1300
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1331 - Oceľ 11 331 
Katalogové číslo:  27314
ČSN 41 1331 - Oceľ 11 331
ČSN 41 1331
Cena:  73,- Kč
ČSN 41 1379 - Ocel 11 379 
Katalogové číslo:  27317
ČSN 41 1379 - Ocel 11 379
ČSN 41 1379
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
4100 Oceli třídy 10. Materiálové listy4102 Oceli třídy 10. Materiálové listy4103 Oceli třídy 10. Materiálové listy4104 Oceli třídy 10. Materiálové listy4105 Oceli třídy 10. Materiálové listy4106 Oceli třídy 10. Materiálové listy4111 Oceli třídy 11. Materiálové listy4113 Oceli třídy 11. Materiálové listy4114 Oceli třídy 11. Materiálové listy4115 Oceli třídy 11. Materiálové listy4116 Oceli třídy 11. Materiálové listy4117 Oceli třídy 11. Materiálové listy4118 Oceli třídy 11. Materiálové listy4120 Oceli třídy 12. Materiálové listy4121 Oceli třídy 12. Materiálové listy4130 Oceli třídy 13. Materiálové listy4131 Oceli třídy 13. Materiálové listy4132 Oceli třídy 13. Materiálové listy4133 Oceli třídy 13. Materiálové listy4141 Oceli třídy 14. Materiálové listy4142 Oceli třídy 14. Materiálové listy4143 Oceli třídy 14. Materiálové listy4150 Oceli třídy 15. Materiálové listy4151 Oceli třídy 15. Materiálové listy4152 Oceli třídy 15. Materiálové listy4153 Oceli třídy 15. Materiálové listy4154 Oceli třídy 15. Materiálové listy4161 Oceli třídy 16. Materiálové listy4162 Oceli třídy 16. Materiálové listy4163 Oceli třídy 16. Materiálové listy4164 Oceli třídy 16. Materiálové listy4165 Oceli třídy 16. Materiálové listy4166 Oceli třídy 16. Materiálové listy4167 Oceli třídy 16. Materiálové listy4170 Oceli třídy 17. Materiálové listy4171 Oceli třídy 17. Materiálové listy4172 Oceli třídy 17. Materiálové listy4173 Oceli třídy 17. Materiálové listy4174 Oceli třídy 17. Materiálové listy4175 Oceli třídy 17. Materiálové listy4176 Oceli třídy 17. Materiálové listy4180 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4182 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4183 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4185 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4190 Oceli třídy 19. Materiálové listy4191 Oceli třídy 19. Materiálové listy4192 Oceli třídy 19. Materiálové listy4193 Oceli třídy 19. Materiálové listy4194 Oceli třídy 19. Materiálové listy4195 Oceli třídy 19. Materiálové listy4196 Oceli třídy 19. Materiálové listy4197 Oceli třídy 19. Materiálové listy4198 Oceli třídy 19. Materiálové listy
42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat