Sponzorovaný odkaz

4114 Oceli třídy 11. Materiálové listy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 41 1448 - Ocel 11 448 
Katalogové číslo:  15221
ČSN 41 1448 - Ocel 11 448
ČSN 41 1448ČSN 41 1448 Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční jemnozrnné jakostní oceli 11 448 vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oce
Cena:  232,- Kč
ČSN 41 1419 - Ocel 11 419 
Katalogové číslo:  03357
ČSN 41 1419 - Ocel 11 419
ČSN 41 1419
Cena:  95,- Kč
ČSN 41 1425 - Ocel 11 425 
Katalogové číslo:  03359
ČSN 41 1425 - Ocel 11 425
ČSN 41 1425
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1484 - Ocel 11 484 
Katalogové číslo:  03368
ČSN 41 1484 - Ocel 11 484
ČSN 41 1484
Cena:  73,- Kč
ČSN 41 1449 - Ocel 11 449 
Katalogové číslo:  15222
ČSN 41 1449 - Ocel 11 449
ČSN 41 1449ČSN 41 1449 Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční jemnozrnné jakostní oceli 11 449 pro snížené atmosférické teploty pod -20 °C. Norma stanoví požadavky na chemické
Cena:  232,- Kč
ČSN 41 1423 - Ocel 11 423 
Katalogové číslo:  03358
ČSN 41 1423 - Ocel 11 423
ČSN 41 1423
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1428 - Ocel 11 428 
Katalogové číslo:  03360
ČSN 41 1428 - Ocel 11 428
ČSN 41 1428
Cena:  95,- Kč
ČSN 41 1453 - Ocel 11 453 
Katalogové číslo:  03363
ČSN 41 1453 - Ocel 11 453
ČSN 41 1453
Cena:  73,- Kč
ČSN 41 1416 - Ocel 11 416 
Katalogové číslo:  28774
ČSN 41 1416 - Ocel 11 416
ČSN 41 1416
Cena:  95,- Kč
ČSN 41 1474 - Ocel 11 474 
Katalogové číslo:  03364
ČSN 41 1474 - Ocel 11 474
ČSN 41 1474
Cena:  95,- Kč
ČSN 41 1418 - Ocel 11 418 
Katalogové číslo:  28775
ČSN 41 1418 - Ocel 11 418
ČSN 41 1418
Cena:  171,- Kč
ČSN 41 1443 - Ocel 11 443 
Katalogové číslo:  15224
ČSN 41 1443 - Ocel 11 443
ČSN 41 1443ČSN 41 1443 Tato norma je materiálovým listem nelegované konstrukční oceli 11 443 obvyklé jakosti vhodné ke svařování. Norma stanoví požadavky na chemické složení a vlastnosti oceli a
Cena:  232,- Kč
ČSN 41 1483 - Ocel 11 483 
Katalogové číslo:  03367
ČSN 41 1483 - Ocel 11 483
ČSN 41 1483
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
4100 Oceli třídy 10. Materiálové listy4102 Oceli třídy 10. Materiálové listy4103 Oceli třídy 10. Materiálové listy4104 Oceli třídy 10. Materiálové listy4105 Oceli třídy 10. Materiálové listy4106 Oceli třídy 10. Materiálové listy4111 Oceli třídy 11. Materiálové listy4113 Oceli třídy 11. Materiálové listy4114 Oceli třídy 11. Materiálové listy4115 Oceli třídy 11. Materiálové listy4116 Oceli třídy 11. Materiálové listy4117 Oceli třídy 11. Materiálové listy4118 Oceli třídy 11. Materiálové listy4120 Oceli třídy 12. Materiálové listy4121 Oceli třídy 12. Materiálové listy4130 Oceli třídy 13. Materiálové listy4131 Oceli třídy 13. Materiálové listy4132 Oceli třídy 13. Materiálové listy4133 Oceli třídy 13. Materiálové listy4141 Oceli třídy 14. Materiálové listy4142 Oceli třídy 14. Materiálové listy4143 Oceli třídy 14. Materiálové listy4150 Oceli třídy 15. Materiálové listy4151 Oceli třídy 15. Materiálové listy4152 Oceli třídy 15. Materiálové listy4153 Oceli třídy 15. Materiálové listy4154 Oceli třídy 15. Materiálové listy4161 Oceli třídy 16. Materiálové listy4162 Oceli třídy 16. Materiálové listy4163 Oceli třídy 16. Materiálové listy4164 Oceli třídy 16. Materiálové listy4165 Oceli třídy 16. Materiálové listy4166 Oceli třídy 16. Materiálové listy4167 Oceli třídy 16. Materiálové listy4170 Oceli třídy 17. Materiálové listy4171 Oceli třídy 17. Materiálové listy4172 Oceli třídy 17. Materiálové listy4173 Oceli třídy 17. Materiálové listy4174 Oceli třídy 17. Materiálové listy4175 Oceli třídy 17. Materiálové listy4176 Oceli třídy 17. Materiálové listy4180 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4182 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4183 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4185 Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy4190 Oceli třídy 19. Materiálové listy4191 Oceli třídy 19. Materiálové listy4192 Oceli třídy 19. Materiálové listy4193 Oceli třídy 19. Materiálové listy4194 Oceli třídy 19. Materiálové listy4195 Oceli třídy 19. Materiálové listy4196 Oceli třídy 19. Materiálové listy4197 Oceli třídy 19. Materiálové listy4198 Oceli třídy 19. Materiálové listy
42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat