Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 10293 - Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití 
Katalogové číslo:  98512
ČSN EN 10293 - Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití
ČSN EN 10293ČSN EN 10293 Tato evropská norma platí pro ocel na odlitky pro obecné použití. Jejich použití zahrnuje stroje (mechanické, elektrické), výrobu vozidel, železnici, zbrojní výrobu, zemědě
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10130 - Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  78949
ČSN EN 10130 - Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10130ČSN EN 10130 Tato norma se zabývá plochými výrobky z hlubokotažných, nízkouhlíkových ocelí válcovaných za studena, určených k tváření za studena. Obsahuje všeobecné technické dodací p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10267 - Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření 
Katalogové číslo:  54167
ČSN EN 10267 - Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření
ČSN EN 10267ČSN EN 10267 Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro předvýrobky a tyče z nelegovaných ušlechtilých ocelí, uvedených v tabulkách 3 a 5. Výrobky se dodávají v jednom
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10095 - Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné 
Katalogové číslo:  58617
ČSN EN 10095 - Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné
ČSN EN 10095ČSN EN 10095 Tato evropská norma platí pro tvářené oceli a niklové slitiny uvedené v tabulkách 1 až 3, které se běžně používají na výrobky, pro které je základním požadavkem odolnost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16482 - Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče 
Katalogové číslo:  96524
ČSN EN 16482 - Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče
ČSN EN 16482ČSN EN 16482 Evropská norma definuje druhy materiálů plynule odlévaných tyčí z litiny s lupínkovým grafitem a z litiny s kuličkovým grafitem. Norma specifikuje charakterizující vla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10088-3 - Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití 
Katalogové číslo:  97017
ČSN EN 10088-3 - Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
ČSN EN 10088-3ČSN EN 10088-3 Tato norma specifikuje technické dodací podmínky pro polotovary, za tepla nebo za studena tvářených tyčí, válcovaných drátů, profilů a lesklých výrobků z běžných nebo s
Cena:  605,- Kč
ČSN 42 0954 - Nízkolegovaná ocel na odlitky. Značky 
Katalogové číslo:  27869
ČSN 42 0954 - Nízkolegovaná ocel na odlitky. Značky
ČSN 42 0954
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10028-6 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné 
Katalogové číslo:  505042
ČSN EN 10028-6 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné
ČSN EN 10028-6ČSN EN 10028-6 Norma stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené ze svařitelných jemnozrných ocelí zušlechtěných.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10152 - Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  503496
ČSN EN 10152 - Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10152ČSN EN 10152 Tato evropská norma stanoví požadavky na ploché výrobky z nízkouhlíkových hlubokotažných ocelí válcovaných za studena, kontinuálně elektrolyticky pozinkovaných (nebo vyro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1562 - Slévárenství - Temperované litiny 
Katalogové číslo:  507616
ČSN EN 1562 - Slévárenství - Temperované litiny
ČSN EN 1562ČSN EN 1562 This document defines grades and the corresponding requirements for malleable cast irons. This document specifies five grades of whiteheart malleable cast iron and nine gra
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10225-1 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy 
Katalogové číslo:  510662
ČSN EN 10225-1 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy
ČSN EN 10225-1ČSN EN 10225-1 Tento dokument stanovuje požadavky na svařitelné konstrukční oceli ve tvaru plechů, které mají být použity při výrobě ropných zařízení ukotvených při pobřeží. Násl
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10088-2 - Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití 
Katalogové číslo:  96888
ČSN EN 10088-2 - Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití
ČSN EN 10088-2ČSN EN 10088-2 Tato evropská norma specifikuje technické dodací podmínky pro za tepla nebo za studena válcovaný tenký/tlustý plech a pás z běžných a speciálních značek korozivzdorných
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10085 - Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  65250
ČSN EN 10085 - Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10085ČSN EN 10085 Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro: - předvýrobky tvářené za tepla, např. bloky, bramy, sochory, - tyče, - dráty válcované - ocel širokou vál
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 10347 - Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí 
Katalogové číslo:  79271
TNI CEN/TR 10347 - Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí
TNI CEN/TR 10347TNI CEN/TR 10347 Tato CEN technická zpráva poskytuje návod pro tváření výrobků konstrukční oceli podle EN 10025 částí 2 až 6 a EN 10149 částí 2 a 3. Tato technická zpráva zahrnuje p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10090 - Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory 
Katalogové číslo:  55497
ČSN EN 10090 - Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory
ČSN EN 10090ČSN EN 10090 Tato norma platí pro vysokolegované oceli a slitiny uvedené v tabulce 1, které se používají k výrobě sacích a výfukových ventilů pístových spalovacích motorů. Platí pro t
Cena:  347,- Kč
ČSN 42 0956 - Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky 
Katalogové číslo:  27871
ČSN 42 0956 - Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky
ČSN 42 0956
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10268+A1 - Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  95132
ČSN EN 10268+A1 - Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10268+A1ČSN EN 10268+A1 Norma platí pro ploché výrobky válcované za studena bez povlaku určené k tváření za studena s vyšší mezí kluzu. Tloušťka je rovna nebo menší než 3 mm. Tyto výrobky js
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10028-1 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  504921
ČSN EN 10028-1 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 10028-1ČSN EN 10028-1 Norma obecné technické dodací podmínky pro ploché výrobky pro konstrukci tlakového zařízení.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10025-3 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli 
Katalogové číslo:  510454
ČSN EN 10025-3 - Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
ČSN EN 10025-3ČSN EN 10025-3 Dokument specifikuje technické dodací podmínky pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcovaných svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí v normalizačně žíhaném/nor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 683-1 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování 
Katalogové číslo:  508268
ČSN EN ISO 683-1 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování
ČSN EN ISO 683-1ČSN EN ISO 683-1 Tato část ISO 683 specifikuje technické dodací požadavky pro za tepla tvářené polotovary, tyče, válcovaný drát, hotové ploché výrobky, a výkovky nebo zápustkové výk
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10028-2 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty 
Katalogové číslo:  505022
ČSN EN 10028-2 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty
ČSN EN 10028-2ČSN EN 10028-2 Norma stanovuje požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení ze svařitelných nelegovaných a legovaných ocelí podle tabulky 1, s předepsanými vlastnostmi za
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10269 - Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  95186
ČSN EN 10269 - Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách
ČSN EN 10269ČSN EN 10269 Tato evropská norma stanovuje požadavky pro polotovary, tyče a válcované dráty určené na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách vyrobených z ne
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16124 - Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot 
Katalogové číslo:  91983
ČSN EN 16124 - Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot
ČSN EN 16124ČSN EN 16124 Tato evropská norma definuje značky a odpovídající požadavky pro nízkolegovanou feritickou litinu s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšené teploty.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10295 - Odlitky ze žáruvzdorných ocelí 
Katalogové číslo:  66505
ČSN EN 10295 - Odlitky ze žáruvzdorných ocelí
ČSN EN 10295
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1564 - Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem 
Katalogové číslo:  90599
ČSN EN 1564 - Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem
ČSN EN 1564ČSN EN 1564 Tato evropská norma stanoví značky a odpovídající požadavky pro ausferritické litiny s kuličkovým grafitem.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10302 - Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny 
Katalogové číslo:  81761
ČSN EN 10302 - Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny
ČSN EN 10302ČSN EN 10302 Norma platí pro tvařitelné oceli a slitiny uvedené v tabulce 1 a tabulce 2, které se obvykle používají pro součásti a vybavení, u nichž je hlavním požadavkem žáropevnost př
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10283 - Odlitky z korozivzdorných ocelí 
Katalogové číslo:  508690
ČSN EN 10283 - Odlitky z korozivzdorných ocelí
ČSN EN 10283ČSN EN 10283 Tato evropská norma platí pro odlitky z oceli odolné korozi pro becné použití. Tato norma se vztahuje k odlitkům vyrobených z martenzitických, austenitických, plně aus
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem 
Katalogové číslo:  506137
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem
ČSN EN 1563ČSN EN 1563 This European Standard defines the grades and the corresponding requirements for spheroidal graphite cast irons. This European Standard specifies 2 groups of spheroidal
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 4957 - Nástrojové oceli 
Katalogové číslo:  509364
ČSN EN ISO 4957 - Nástrojové oceli
ČSN EN ISO 4957ČSN EN ISO 4957 Tento dokument uvádí požadavky pro následující tvářené nástrojové oceli: - oceli nástrojové nelegované tvářené za studena; - oceli nástrojové legované tvářené za
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 10225-3 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily 
Katalogové číslo:  510881
ČSN EN 10225-3 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily
ČSN EN 10225-3ČSN EN 10225-3 Dokument specifikuje požadavky pro svařitelné konstrukční oceli k výrobě ze za tepla bezešvých a vysokofrekvenčně svařených dutých profilů používaných ke zhotovení fixo
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat