Sponzorovaný odkaz

4500 Hlubinné vrtání a těžba nafty, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 13702 - Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod 
Katalogové číslo:  98798
ČSN EN ISO 13702 - Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod
ČSN EN ISO 13702ČSN EN ISO 13702 This International Standard describes the objectives and functional requirements for the control and mitigation of fires and explosions on offshore installations
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 19906 - Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby 
Katalogové číslo:  87913
ČSN EN ISO 19906 - Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby
ČSN EN ISO 19906
Cena:  3 960,- Kč
ČSN EN ISO 17776 - Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení 
Katalogové číslo:  502241
ČSN EN ISO 17776 - Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení
ČSN EN ISO 17776ČSN EN ISO 17776 This document describes processes for managing major accident (MA) hazards during the design of offshore oil and gas production installations. It provides requireme
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 18797-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM 
Katalogové číslo:  503812
ČSN EN ISO 18797-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM
ČSN EN ISO 18797-1ČSN EN ISO 18797-1 This document specifies the minimum requirements for materials selection, surface preparation, application, inspection, testing, qualification and acceptance cr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19901-4 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb 
Katalogové číslo:  501233
ČSN EN ISO 19901-4 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb
ČSN EN ISO 19901-4ČSN EN ISO 19901-4 This part of ISO 19901 contains provisions for those aspects of geoscience and foundation engineering that are applicable to a broad range of offshore structu
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN ISO 20815 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby 
Katalogové číslo:  507619
ČSN EN ISO 20815 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby
ČSN EN ISO 20815ČSN EN ISO 20815 This document describes the concept of production assurance within the systems and operations associated with exploration drilling, exploitation, processing and tra
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19904-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem 
Katalogové číslo:  508407
ČSN EN ISO 19904-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi,  stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem
ČSN EN ISO 19904-1ČSN EN ISO 19904-1 This document provides requirements and guidance for the structural design and/or assessment of floating offshore platforms used by the petroleum and natural
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN ISO 19901-5 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby 
Katalogové číslo:  500213
ČSN EN ISO 19901-5 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby
ČSN EN ISO 19901-5ČSN EN ISO 19901-5 This part of ISO 19901 specifies requirements for controlling the weight and centre of gravity (CoG) by means of mass management during the engineering and cons
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 14692-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály 
Katalogové číslo:  503808
ČSN EN ISO 14692-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály
ČSN EN ISO 14692-1ČSN EN ISO 14692-1 This document defines the applications, pressure rating methodology, the classification of the products according to application, type of joint and resin matrix
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 16812 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla 
Katalogové číslo:  507622
ČSN EN ISO 16812 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla
ČSN EN ISO 16812ČSN EN ISO 16812 This document specifies requirements and gives recommendations for the mechanical design, material selection, fabrication, inspection, testing and preparation for s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19345-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí 
Katalogové číslo:  508406
ČSN EN ISO 19345-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí
ČSN EN ISO 19345-2ČSN EN ISO 19345-2 This document specifies requirements and gives recommendations on the management of integrity of a pipeline system throughout its life cycle, which includes des
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat