Sponzorovaný odkaz

4610 Rostlinné výrobky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16634-1 - Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva 
Katalogové číslo:  94889
ČSN EN ISO 16634-1 - Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva
ČSN EN ISO 16634-1ČSN EN ISO 16634-1 Tato část ISO 16634 specifikuje metodu pro stanovení celkového obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu v olejninách a krmivech. Tato metoda, stejně ja
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10519 - Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda 
Katalogové číslo:  99161
ČSN EN ISO 10519 - Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda
ČSN EN ISO 10519ČSN EN ISO 10519 This International Standard specifies a spectrometric method for the determination of the chlorophyll content of rapeseed. It is not applicable to the determination
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 1011-13 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene 
Katalogové číslo:  74444
ČSN 46 1011-13 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene
ČSN 46 1011-13ČSN 46 1011-13 Tato norma určuje postup stanovení klíčivosti peroxidovou metodou (H2O2) sladovnického ječmene. Proti předchozí normě dochází ke změně posuzování jakostních ukazatelů
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 2171 - Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním 
Katalogové číslo:  82356
ČSN ISO 2171 - Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním
ČSN ISO 2171ČSN ISO 2171 Tato mezinárodní norma specifikuje metody pro stanovení obsahu popela v obilovinách, luštěninách a jejich mlýnských výrobků určených pro lidskou spotřebu. Zdrojem materiálu
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 1085-1 - Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE) 
Katalogové číslo:  42136
ČSN 46 1085-1 - Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)
ČSN 46 1085-1ČSN 46 1085-1 Tato norma určuje postup elektroforetického stanovení prolaminových bílkovin - gliadinů pšenice obecné (Triticum aestivum L.) a hordeinů ječmene (Hordeum vulgare L.) m
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6540 - Kukuřice. Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech) 
Katalogové číslo:  32033
ČSN ISO 6540 - Kukuřice. Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech)
ČSN ISO 6540ČSN ISO 6540 Norma obsahuje ISO 6540:1980. Tento oddíl uvádí referenční metodu pro stanovení obsahu vody v kukuřičných zrnech a v rozemleté celé kukuřici. Podstatou zkoušky je rozeml
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6639-4 - Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody 
Katalogové číslo:  34273
ČSN ISO 6639-4 - Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody
ČSN ISO 6639-4ČSN ISO 6639-4 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6639-4:1987. Mezinárodní norma ISO 6639-4:1987 má status české technické normy. Norma ISO 6639 se skládá ze čtyř částí :
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 24333 - Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování 
Katalogové číslo:  86935
ČSN EN ISO 24333 - Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování
ČSN EN ISO 24333ČSN EN ISO 24333 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vzorkování obilovin a výrobků z obilovin manuálními nebo mechanickými postupy za účelem posouzení jejich kvality a s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5223 ZMĚNA Z1 - Zkušební síta pro obiloviny 
Katalogové číslo:  500300
ČSN EN ISO 5223 ZMĚNA Z1 - Zkušební síta pro obiloviny
ČSN EN ISO 5223 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 7973 - Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu 
Katalogové číslo:  99686
ČSN EN ISO 7973 - Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu
ČSN EN ISO 7973ČSN EN ISO 7973 This International Standard specifies a method using an amylograph for determining the viscosity of a Suspension of flour in watet -, in which the starch is gelatiniz
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 659 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  87411
ČSN EN ISO 659 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)
ČSN EN ISO 659ČSN EN ISO 659 Tato mezinárodní norma určuje referenční metodu stanovení hexanového extraktu (nebo petroletherového extraktu) zvaného "obsah oleje" z olejnatých semen používaných pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5223 - Zkušební síta pro obiloviny 
Katalogové číslo:  60019
ČSN EN ISO 5223 - Zkušební síta pro obiloviny
ČSN EN ISO 5223ČSN ISO 5223 +Amd.1 Tato norma specifikuje technické požadavky pro zkušební síta z děrovaného plechu používaná pro laboratorní stanovení nežádoucích složek ve vzorku žita, žitovce
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 658 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot 
Katalogové číslo:  71532
ČSN EN ISO 658 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot
ČSN EN ISO 658ČSN EN ISO 658 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 658:2002. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 658:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 1011-24 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen 
Katalogové číslo:  77493
ČSN 46 1011-24 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen
ČSN 46 1011-24ČSN 46 1011-24 Metoda stanovení porostlých a poškozených semen pro jednotlivé druhy olejnatých semen specifikovaná v této normě byla do této normy převzata z ČSN 46 1011-24 - Zkoušení
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6541 - Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera 
Katalogové číslo:  32034
ČSN ISO 6541 - Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera
ČSN ISO 6541ČSN ISO 6541 Norma obsahuje ISO 6541:1981. Platí pro stanovení obsahu hrubé vlákniny v zemědělských a potravinářských výrobcích. Podstata metody: Po rozemletí a odtučnění, pokud jsou
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1011-20 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  28972
ČSN 46 1011-20 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti
ČSN 46 1011-20ČSN 46 1011-20 ČSN 46 1011 má celkem 29 částí. Tato 20. část normy platí pro zkoušení luštěnin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení
Cena:  73,- Kč
ČSN 46 1011-14 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene 
Katalogové číslo:  92036
ČSN 46 1011-14 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene
ČSN 46 1011-14ČSN 46 1011-14 Tato norma určuje postup stanovení energie klíčení sladovnického ječmene. Doplňuje původní normu i o další znaky, kterými je v současné době energie klíčení charakteriz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 22630 - Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda 
Katalogové číslo:  99569
ČSN EN ISO 22630 - Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda
ČSN EN ISO 22630ČSN EN ISO 22630 This International Standard specifies an extraction method which may be used to assess the efficiency of a de-oiling process by comparing the oil content of the oil
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 27971 - Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí 
Katalogové číslo:  98373
ČSN EN ISO 27971 - Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí
ČSN EN ISO 27971ČSN EN ISO 27971 This International Standard specifies a method of determining, using an alveograph, the rheological properties of different types of dough obtained from common whea
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 9648 - Čirok - Stanovení obsahu taninu 
Katalogové číslo:  66118
ČSN ISO 9648 - Čirok - Stanovení obsahu taninu
ČSN ISO 9648ČSN ISO 9648 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9648:1988. Mezinárodní norma ISO 9648:1988 má status české technické normy. Vznikla převzetím překladem mezinárodní normy
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10565 - Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie 
Katalogové číslo:  57587
ČSN EN ISO 10565 - Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie
ČSN EN ISO 10565ČSN EN ISO 10565 Tato norma je českou evropské normy EN ISO 10565:1998. Evropská norma EN ISO 10565:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní n
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 1011-6 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot 
Katalogové číslo:  63984
ČSN 46 1011-6 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot
ČSN 46 1011-6ČSN 46 1011-6 Norma určuje metodu pro stanovení příměsí a nečistot v pšenici, žitu, žitovci, ječmeni (s výjimkou ječmene sladovnického), ovsu, kukuřici, prosu, čiroku, moháru a čumíze
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1011-21 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 21: Zkoušení luštěnin - Stanovení příměsí a nečistot. 
Katalogové číslo:  28973
ČSN 46 1011-21 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 21: Zkoušení luštěnin - Stanovení příměsí a nečistot.
ČSN 46 1011-21ČSN 46 1011-21 ČSN 46 1011 má celkem 29 částí. Tato 21. část normy platí pro zkoušení luštěnin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat